Τελευταιες ανακοινωσεις του δημου μας

Ενημερωθείτε

Στο τμήμα αυτό μπορείτε να ενημερωθείτε για όλες τις τελευταίες ανακοινώσεις του Δήμου Ζίτσας.

Αποφάσεις

Οι πιο πρόσφατες αποφάσεις του Δήμου Ζίτσας.

Προσκλήσεις

Οι πιο πρόσφατες προσκλήσεις του Δήμου Ζίτσας.

Ανακοινώσεις

Οι πιο πρόσφατες ανακοινώσεις του Δήμου Ζίτσας.

Έργα

Τα πιο πρόσφατα έργα του Δήμου Ζίτσας.

Εκμίσθωση δημοτικού ακινήτου στην Τ.Κ. Πετσαλίου

Ο Δήμος Ζίτσας ανακοινώνει ότι εκτίθεται σε φανερή πλειοδοτική και προφορική δημοπρασία η εκμίσθωση της κάτωθι καλλιεργήσιμης έκτασης-αγροτεμαχίου (πρώην σχολικός κλήρος) :

1. ATAK: 01072795804 - Αγροτεμάχιο –Καλλιεργήσιμη έκταση στη θέση «Κεφαλάρης» Τ.Κ. Πετσαλίου, Ε: 15.450 τ.μ., με ελάχιστο όριο πρώτης προσφοράς [973,32 €}

Η δημοπρασία θα διεξαχθεί στο Δημαρχείο του Δήμου Ζίτσας (Λ. Ελευθερίας & Ευκλείδη - Ελεούσα), στις  30  Μαρτίου έτους 2017 ημέρα Πέμπτη και από ώρα 10.00 π.μ. έως 11.00 π.μ., ενώπιον της αρμόδιας Επιτροπής και μπορεί να συμμετάσχουν σε αυτήν οι δημότες κάτοικοι της Τ.Κ. Πετσαλίου Δ.Ε. Εκάλης του Δήμου Ζίτσας.

 -   Αν η δημοπρασία δεν φέρει αποτέλεσμα, επαναλαμβάνεται και μπορεί να συμμετάσχουν σε αυτήν δημότες κάτοικοι του Δήμου Ζίτσας, στις  6/04/2017 ημέρα Πέμπτη και από ώρα 10.00 μ. έως 11.00 π.μ., στον ίδιο χώρο.

 -  Αν η επαναληπτική δημοπρασία δεν φέρει αποτέλεσμα, επαναλαμβάνεται και μπορεί  να συμμετάσχει σ’ αυτή οποιοσδήποτε, στις 13/04/2017 ημέρα Μ. Πέμπτη και από ώρα 10.00 π.μ. έως 11.00 π.μ., στον ίδιο χώρο.

Αναρτήθηκε στις 21 Μάρτιος 2017

Πληροφορίες

Ο Δήμος Ζίτσας βρίσκεται 7 χιλιόμετρα βορειοδυτικά της πόλης των Ιωαννίνων και ο πληθυσμός της περιοχής ανέρχεται σε 17.293 κατοίκους.

Πολιτιστική Πύλη Δήμου Ζίτσας
Ηλεκτρονική Βιβλιοθήκη Υγείας Δήμου Ζίτσας
Δια Βίου Μάθησης Δήμου Ζίτσας Υπουργείο Εσωτερικών ΣΥΖΕΥΞΙΣ Περιφέρεια Ηπείρου ΚΕΠ Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων Καθαριότητα