Τελευταιες ανακοινωσεις του δημου μας

Ενημερωθείτε

Στο τμήμα αυτό μπορείτε να ενημερωθείτε για όλες τις τελευταίες ανακοινώσεις του Δήμου Ζίτσας.

Αποφάσεις

Οι πιο πρόσφατες αποφάσεις του Δήμου Ζίτσας.

Προσκλήσεις

Οι πιο πρόσφατες προσκλήσεις του Δήμου Ζίτσας.

Ανακοινώσεις

Οι πιο πρόσφατες ανακοινώσεις του Δήμου Ζίτσας.

Έργα

Τα πιο πρόσφατα έργα του Δήμου Ζίτσας.

Έργα

Διαβάστε τα πιο πρόσφατα έργα του Δήμου Ζίτσας.

Δημοπρασία του έργου: «Κατασκευή Τοιχίου Αντιστήριξης Τ.Κ. Εκκλησοχωρίου»,

Ο Δήμος Ζίτσας, διακηρύσσει την συνοπτική δημοπρασία επιλογής αναδόχου για την ανάθεση του έργου: «Κατασκευή Τοιχίου Αντιστήριξης Τ.Κ. Εκκλησοχωρίου», με προϋπολογισμό 45.000,00 ΕΥΡΩ (με Φ.Π.Α.)

Αναρτήθηκε στις 05 Οκτώβριος 2017 Περισσότερα »
Προμήθεια πλήρους συστήματος ασύρματου τηλεχειρισμού αντλίας από δεξαμενή με ηλιακό φορτιστή για τις ανάγκες των αντλιοστασίων ύδρευσης του Δήμου Ζίτσα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ Υποβολής προσφορών για την προμήθεια πλήρους συστήματος ασύρματου τηλεχειρισμού αντλίας από δεξαμενή με ηλιακό φορτιστή για τις ανάγκες των αντλιοστασίων ύδρευσης του Δήμου  Ζίτσας   Ο Δήμος Ζίτσας ενδιαφέρεται να αναθέσει την προμήθεια: προμήθεια πλήρους συστήματος ασύρματου τηλεχειρισμού αντλίας από δεξαμενή με ηλιακό φορτιστή για τις ανάγκες των αντλιοστασίων ύδρευσης του Δήμου  Ζίτσας, με ενδεικτικό προϋπολογισμό 4.798,80 € συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ

Αναρτήθηκε στις 03 Οκτώβριος 2017 Περισσότερα »
Eκμίσθωση ενός δημοτικού ακινήτου «ισόγειο κατάστημα» στην Τ.Κ. Γρανιτσοπούλας

Εκτίθεται σε πλειοδοτική φανερή και προφορική δημοπρασία η εκμίσθωση ενός δημοτικού ακινήτου «ισόγειο κατάστημα» εμβαδού 92,03 τ.μ., το οποίο βρίσκεται στην Τ.Κ. Γρανιτσοπούλας [Δ.Ε. Μολοσσών], για την λειτουργία καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος (καφενείου), με ελάχιστο όριο πρώτης προσφοράς: 88,34 € (ογδόντα οκτώ ευρώ και τριάντα τέσσερα λεπτά) μηνιαίως και για χρονικό διάστημα έξι [6] ετών, με δικαίωμα παράτασης σύμφωνα με το Νόμο.

Αναρτήθηκε στις 28 Σεπτέμβριος 2017 Περισσότερα »
Δημοπράτηση του έργου : Κατασκευή νέου κοιμητηρίου στη θέση Άγιος Νικόλαος Τ.Κ. Πετσαλίου

Ο Δήμος Ζίτσας, διακηρύσσει την συνοπτική δημοπρασία επιλογής αναδόχου για την ανάθεση τουέργου: «Κατασκευή νέου κοιμητηρίου στη θέση Άγιος Νικόλαος Τ.Κ. Πετσαλίου», μεπροϋπολογισμό 49.500,00 ΕΥΡΩ (με Φ.Π.Α.).Ο προϋπολογισμός των δημοπρατούμενων εργασιών του έργου, με βάση τη μελέτη με αριθμό 32/2017από τη Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών, Πολεοδομίας & Περιβάλλοντος του Δήμου Ζίτσας, ανέρχεται στοποσό των 39.919,35 ΕΥΡΩ χωρίς Φ.Π.Α. (Δαπάνη Εργασιών, ΓΕ&ΟΕ, Απρόβλεπτα).Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να παραλάβουν το Έντυπο Οικονομικής Προσφοράς ...

Αναρτήθηκε στις 26 Σεπτέμβριος 2017 Περισσότερα »
Κατασκευή τοιχίου αντιστήριξης Μονή Προφήτη Ηλία Τ.Κ. Ζίτσας

Η παρούσα τεχνική έκθεση αφορά στην κατασκευή ενός τοιχίου αντιστήριξης στον εξωτερικό χώρου (κοινοτική οδό) της Ιεράς Μονής Προφήτη Ηλία στην Τ.Κ.Ζίτσας. Ποιο συγκεκριμένα πρόκειται να εκτελεσθούν οι παρακάτω εργασίες:   Εκθάμνωση εδάφους με δενδρύλλια περιμέτρου 0,26 με 0,40μ Εκσκαφή θεμελίων και κατασκευή αργολιθοδομής θεμελίων μήκους περίπου στα 40μ Κατασκευή τοιχίου αντιστήριξης από αργολιθοδομή ύψους στα 3μ και πλάτους στέψης στα 0,60μ με αρμούς διακοπής ανά 10,00μ και σε κάθε αλλαγή ύψους τοίχου. Θα τοποθετηθούν σωλήνες αποστράγ...

Αναρτήθηκε στις 19 Σεπτέμβριος 2017 Περισσότερα »
Συνοπτική δημοπρασία του έργου: «Αντικατάσταση στέγης σε Δημοτικό ακίνητο της Τ.Κ. Κάτω Ζαλόγγου»

Ο Δήμος Ζίτσας, διακηρύσσει την συνοπτική δημοπρασία επιλογής αναδόχου για την ανάθεση του έργου: «Αντικατάσταση στέγης σε Δημοτικό ακίνητο της Τ.Κ. Κάτω Ζαλόγγου», με προϋπολογισμό 27.350,00 ΕΥΡΩ (με Φ.Π.Α.).

Αναρτήθηκε στις 12 Σεπτέμβριος 2017 Περισσότερα »
ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗ ΤΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΤΟΥ ΧΩΡΟΥ ΤΗΣ ΕΜΠΟΡΟΠΑΝΗΓΥΡΗΣ 2017 ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΖΙΤΣΑΣ ΠΟΥ ΠΡΟΟΡΙΖΕΤΑΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΨΥΧΑΓΩΓΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ (ΛΟΥΝΑ ΠΑΡΚ)

Ο Δήμος Ζίτσας διακηρύσσει ότι την 16/08/2017 ημέρα Τετάρτη και ώρα 11.00 π.μ.  ενώπιον της Επιτροπής διενέργειας του διαγωνισμού και αξιολόγησης των προσφορών, και στα γραφεία του Δημοτικού Καταστήματος  (Ελεούσα), θα διεξαχθεί φανερή προφορική πλειοδοτική διαδικασία για την ανάδειξη αναδόχου του έργου: «ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗ ΤΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΤΟΥ ΧΩΡΟΥ ΤΗΣ ΕΜΠΟΡΟΠΑΝΗΓΥΡΗΣ 2017 ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΖΙΤΣΑΣ ΠΟΥ ΠΡΟΟΡΙΖΕΤΑΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΨΥΧΑΓΩΓΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ (ΛΟΥΝΑ ΠΑΡΚ)» με τιμή εκκίνησης 3.500,00 ευρώ.

Αναρτήθηκε στις 04 Αύγουστος 2017 Περισσότερα »
Διοργάνωση και Λειτουργία της Ετήσιας Εμποροπανήγυρης του Δήμου Ζίτσας (Τ.Κ. Βουνοπλαγιάς) έτους 2017

Ο Δήμαρχος Ζίτσας καλεί τους ενδιαφερόμενους για συμμετοχή στη διαδικασία διαπραγμάτευσης σύναψης σύμβασης παροχής υπηρεσιών του Έργου : «Διοργάνωση και Λειτουργία της Ετήσιας Εμποροπανήγυρης του Δήμου Ζίτσας (Τ.Κ. Βουνοπλαγιάς) έτους 2017», την 16-08-2017 ημέρα Tετάρτη και ώρα 13.00 μ.μ. ενώπιον της Οικονομικής Επιτροπής και στα γραφεία του Δημοτικού Καταστήματος (Ελεούσα), συνολικού προϋπολογισμού 150€/περίπτερο (σύνολο 624 περίπτερα), συμπεριλαμβανομένων του Φ.Π.Α. 24%, συνολικού κόστους αρχικής εγκατάστασης, λειτουργίας & απομάκρυνση...

Αναρτήθηκε στις 04 Αύγουστος 2017 Περισσότερα »
Προμήθεια και τοποθέτηση συνθετικού χλοοτάπητα στο γήπεδο Τ.Κ Κληματιάς

Ο Δήμος Ζίτσας προκηρύσσει ΔΗΜΟΣΙΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ, για την προμήθεια “ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΣΥΝΘΕΤΙΚΟΥ ΧΛΟΟΤΑΠΗΤΑ ΣΤΟ ΓΗΠΕΔΟΥ Τ.Κ ΚΛΗΜΑΤΙΑΣ”, με (CPV: 39293400-6), με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, μόνο βάσει τιμής του ενιαίου ενδεικτικού προϋπολογισμού, όπως περιγράφονται αναλυτικά στην Τεχνική Μελέτη 18/2017 της αρμόδιας Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών, Πολεοδομίας & Περιβάλλοντος του Δήμου Ζίτσας.

Αναρτήθηκε στις 31 Ιούλιος 2017 Περισσότερα »
Προμήθεια Οικοδομικών υλικών για το Δήμο Ζίτσας

Ο Δήμαρχος Δήμου Ζίτσας Νομού Ιωαννίνων,1. Διακηρύσσει ότι εκτίθεται σε ΣΥΝΟΠΤΙΚΟ Μειοδοτικό Διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορέςσύμφωνα:α) τις διατάξεις του Ν.4412/2016 και ιδίως των άρθρων 116 και 117,β) τις διατάξεις του άρθρου 209 του Ν.3463/2006,γ) Της υπ’ αριθμ 220/07-07-2017 Απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής για την κατάρτιση τωνόρων του διαγωνισμού και τη διάθεση της πίστωσης στον Κ.Α. 30.6662.004 του Δημοτικούπροϋπολογισμού οικονομικού έτους 2017, τους όρους της διακήρυξης - τεχνικών προδιαγραφών.δ) Σύμφωνα με τις τεχνικές προδιαγρ...

Αναρτήθηκε στις 18 Ιούλιος 2017 Περισσότερα »

Ο καιρός στην περιοχή

18,1° Υγρασία: 67% Άνεμος: 5 χμ/ώ
Αποστολή Φωτογραφίας

Γραφείο Υποστήριξης - Ενίσχυσης Αγροτικής Παραγωγής

Στο Δήμο λειτουργεί Γραφείο Υποστήριξης - Ενίσχυσης Αγροτικής Παραγωγής. Ενημερωθείτε σωστά για την καλύτερη οργάνωση των γεωργικών σας εκμεταλλεύσεων και της κτηνοτροφικής σας παραγωγής.

Περισσότερα »
Χρήσιμα Έγγραφα

Οδηγός δημότη

Βρείτε πληροφορίες που χρειάζεστε για τις συναλλαγές σας με το Δήμο Ζίτσας. Χρήσιμα έγγραφα, πιστοποιητικά και οδηγοί χωρισμένα σε κατηγορίες ώστε να βρείτε εύκολα και γρήγορα τον τομέα που σας ενδιαφέρει.

Περισσότερα »
Χρήσιμα Τηλέφωνα

Χρήσιμα Τηλέφωνα

Βρείτε τα τηλέφωνα των υπηρεσιών του Δήμου Ζίτσας καθώς και άλλα χρήσιμα τηλέφωνα όπως φαρμακεία, ιατρεία κοκ.

Περισσότερα »
Οικισμοί

Οικισμοί

Ανακαλύψτε όλους τους οικισμούς του Δήμου Ζίτσας και γνωρίστε χρήσιμες πληροφορίες σχετικά με την πρόσβαση, τα αξιοθεατα και τις δραστηριότητες στον καθένα από αυτούς.

Γνωρίστε τον »
Διαδραστικός Χάρτης

Διαδραστικός Χάρτης

Ανακαλύψτε όλα τα αξιοθέατα του Δήμου στο χάρτη και μάθετε πώς θα φτάσετε εκεί.

Περισσότερα »
Πολιτιστική Πύλη Δήμου Ζίτσας
Ηλεκτρονική Βιβλιοθήκη Υγείας Δήμου Ζίτσας
Δια Βίου Μάθησης Δήμου Ζίτσας Υπουργείο Εσωτερικών ΣΥΖΕΥΞΙΣ Περιφέρεια Ηπείρου ΚΕΠ Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων Καθαριότητα