Τελευταιες ανακοινωσεις του δημου μας

Ενημερωθείτε

Στο τμήμα αυτό μπορείτε να ενημερωθείτε για όλες τις τελευταίες ανακοινώσεις του Δήμου Ζίτσας.

Αποφάσεις

Οι πιο πρόσφατες αποφάσεις του Δήμου Ζίτσας.

Προσκλήσεις

Οι πιο πρόσφατες προσκλήσεις του Δήμου Ζίτσας.

Ανακοινώσεις

Οι πιο πρόσφατες ανακοινώσεις του Δήμου Ζίτσας.

Έργα

Τα πιο πρόσφατα έργα του Δήμου Ζίτσας.

Έργα

Διαβάστε τα πιο πρόσφατα έργα του Δήμου Ζίτσας.

Επαναληπτική διακήρυξη δημοπρασίας για την εκμίσθωση δημοτικού ακινήτου(καφενείου) στην Τ.Κ Πρωτόπαππα

Ο Δήμος Ζίτσας προκηρύσσει επαναληπτική δημοπρασία πλειοδοτική, φανερή και προφορική για την εκμίσθωση του δημοτικού ακινήτου (ισόγειου καφενείου) που περιγράφεται παρακάτω και καλούμε τους ενδιαφερόμενους να εκδηλώσουν ενδιαφέρον. Το ακίνητο βρίσκεται στην κεντρική πλατεία της Τ.Κ. Πρωτόπαππας Δήμου Ζίτσας.

Αναρτήθηκε στις 24 Απρίλιος 2017 Περισσότερα »
Προμήθεια “Mηχανήματος (ελκυστήρας) και ειδικού μηχανήματος καταστροφέα κλαδοκόπου”

Ο Δήμος Ζίτσας προκηρύσσει ΔΗΜΟΣΙΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ, για την προμήθεια “Mηχανήματος (ελκυστήρας) και ειδικού μηχανήματος καταστροφέα κλαδοκόπου”, με CPV: 16700000-2 & 16310000-1, συνολικού προϋπολογισμού δαπάνης 100.000,00 €, συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. (24%), με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, μόνο βάσει τιμής του ενιαίου ενδεικτικού προϋπολογισμού, όπως περιγράφονται αναλυτικά στην Τεχνική Μελέτη 12/2017 της αρμόδιας Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών, Πολεοδομίας & Περιβάλλοντος του...

Αναρτήθηκε στις 19 Απρίλιος 2017 Περισσότερα »
Διακήρυξη εκμίσθωσης δημοτικού ακινήτου (καφενείο) στην Τ.Κ. Πρωτόπαππα

Ο Δήμος Ζίτσας προκηρύσσει δημοπρασία πλειοδοτική, φανερή και προφορική για την εκμίσθωση του δημοτικού ακινήτου (ισόγειου καφενείου) που περιγράφεται παρακάτω και καλούμε τους ενδιαφερόμενους να εκδηλώσουν ενδιαφέρον. Το ακίνητο βρίσκεται στην κεντρική πλατεία της Τ.Κ. Πρωτόπαππας Δήμου Ζίτσας.

Αναρτήθηκε στις 12 Απρίλιος 2017 Περισσότερα »
ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ «Καταγραφή του Υφιστάμενου Δικτύου Δημοτικού Οδοφωτισμού του Δήμου Ζίτσας

Ο Δήμαρχος Ζίτσας προκηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές και κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή) για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης της υπηρεσίας «Καταγραφή του Υφιστάμενου Δικτύου Δημοτικού Οδοφωτισμού του Δήμου Ζίτσας», προϋπολογισμού 15.000,00 ευρώ με το Φ.Π.Α.

Αναρτήθηκε στις 12 Απρίλιος 2017 Περισσότερα »
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ Ειδών υγιεινής - καθαριότητας και ευπρεπισμού Δήμου Ζίτσας και των Νομικών Προσώπων

Ο Δήμος Ζίτσας διακηρύσσει ότι εκτίθεται σε ΣΥΝΟΠΤΙΚΟ Μειοδοτικό Διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές και με κριτήριο κατακύρωσης η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή), όπως ορίζεται στα άρθρα 86 του Ν.4412/2016., για την «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ Ειδών υγιεινής - καθαριότητας και ευπρεπισμού Δήμου Ζίτσας και των Νομικών Προσώπων». Ο ενδεικτικός προϋπολογισμός της προμήθειας είναι 46.294,83 € συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.A. 24%, η εγγύηση συμμετοχής ορίζεται στο ποσό των 746,69 €, ίσο προς 2% του προϋπο...

Αναρτήθηκε στις 11 Απρίλιος 2017 Περισσότερα »
Έργα πρόληψης και αντιμετώπισης ζημιών από θεομηνίες στη Δ.Ε. Πασσαρώνος

Ο Δήμος Ζίτσας, διακηρύσσει την συνοπτική δημοπρασία επιλογής αναδόχου για την ανάθεση τουέργου: «Έργα πρόληψης και αντιμετώπισης ζημιών από θεομηνίες στη Δ.Ε. Πασσαρώνος», μεπροϋπολογισμό 20.000,00 ΕΥΡΩ (με Φ.Π.Α.).

Αναρτήθηκε στις 06 Απρίλιος 2017 Περισσότερα »
Εκμίσθωση δημοτικού ακινήτου στην Τ.Κ. Πετσαλίου

Ο Δήμος Ζίτσας ανακοινώνει ότι εκτίθεται σε φανερή πλειοδοτική και προφορική δημοπρασία η εκμίσθωση της κάτωθι καλλιεργήσιμης έκτασης-αγροτεμαχίου (πρώην σχολικός κλήρος) : 1. ATAK: 01072795804 - Αγροτεμάχιο –Καλλιεργήσιμη έκταση στη θέση «Κεφαλάρης» Τ.Κ. Πετσαλίου, Ε: 15.450 τ.μ., με ελάχιστο όριο πρώτης προσφοράς [973,32 €}

Αναρτήθηκε στις 21 Μάρτιος 2017 Περισσότερα »
Προμήθεια σκυροδέματος για τον Δήμο Ζίτσας

Ο Δήμαρχος ΖΙΤΣΑΣ νομού Ιωαννίνων, διακηρύσσει ότι εκτίθεται σε ΣΥΝΟΠΤΙΚΟ Μειοδοτικό Διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές και με κριτήριο κατακύρωσης η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή), όπως ορίζεται στα άρθρα 86 του Ν.4412/2016, για την «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΔΗΜΟ ΖΙΤΣΑΣ».Ο ενδεικτικός προϋπολογισμός της προμήθειας είναι 70.000,00 € συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.A. 24%, Η εγγύηση συμμετοχής ορίζεται στο ποσό των 1.129,03 €, ίσο προς 2% του προϋπολογισμού χωρίς το Φ.Π.Α. για το ...

Αναρτήθηκε στις 20 Μάρτιος 2017 Περισσότερα »
(Επαναληπτική) Εκμίσθωση του δημοτικού ακινήτου (καφενείου) στην κεντρική πλατεία Τ.Κ. Καλοχωρίου

Ο Δήμος Ζίτσας προκηρύσσει επαναληπτική δημοπρασία πλειοδοτική, φανερή και προφορική για την εκμίσθωση του δημοτικού ακινήτου (καφενείου) στην κεντρική πλατεία Τ.Κ. Καλοχωρίου, που περιγράφεται παρακάτω και καλούμε τους ενδιαφερόμενους να εκδηλώσουν ενδιαφέρον.

Αναρτήθηκε στις 14 Μάρτιος 2017 Περισσότερα »
Προμήθεια υλικών συντήρησης δικτύου ύδρευσης - υδραυλικών υλικών συντήρησης και επισκευής σε κτίρια - υδρόμετρα Δήμου Ζίτσας

Ο Δήμος Ζίτσας διακηρύσσει τη με Συνοπτικό Διαγωνισμό επιλογή αναδόχου, για τη διενέργεια της προμήθειας «Προμήθεια υλικών συντήρησης δικτύου ύδρευσης - υδραυλικών υλικών συντήρησης και επισκευής σε κτίρια - υδρόμετρα Δήμου Ζίτσας»Προϋπολογισμού 73.000,00 Ευρώ (με Φ.Π.Α. 24.%).

Αναρτήθηκε στις 13 Μάρτιος 2017 Περισσότερα »

Ο καιρός στην περιοχή

19,6° Υγρασία: 98% Άνεμος: 6 χμ/ώ
Αποστολή Φωτογραφίας

Γραφείο Υποστήριξης - Ενίσχυσης Αγροτικής Παραγωγής

Στο Δήμο λειτουργεί Γραφείο Υποστήριξης - Ενίσχυσης Αγροτικής Παραγωγής. Ενημερωθείτε σωστά για την καλύτερη οργάνωση των γεωργικών σας εκμεταλλεύσεων και της κτηνοτροφικής σας παραγωγής.

Περισσότερα »
Χρήσιμα Έγγραφα

Οδηγός δημότη

Βρείτε πληροφορίες που χρειάζεστε για τις συναλλαγές σας με το Δήμο Ζίτσας. Χρήσιμα έγγραφα, πιστοποιητικά και οδηγοί χωρισμένα σε κατηγορίες ώστε να βρείτε εύκολα και γρήγορα τον τομέα που σας ενδιαφέρει.

Περισσότερα »
Χρήσιμα Τηλέφωνα

Χρήσιμα Τηλέφωνα

Βρείτε τα τηλέφωνα των υπηρεσιών του Δήμου Ζίτσας καθώς και άλλα χρήσιμα τηλέφωνα όπως φαρμακεία, ιατρεία κοκ.

Περισσότερα »
Οικισμοί

Οικισμοί

Ανακαλύψτε όλους τους οικισμούς του Δήμου Ζίτσας και γνωρίστε χρήσιμες πληροφορίες σχετικά με την πρόσβαση, τα αξιοθεατα και τις δραστηριότητες στον καθένα από αυτούς.

Γνωρίστε τον »
Διαδραστικός Χάρτης

Διαδραστικός Χάρτης

Ανακαλύψτε όλα τα αξιοθέατα του Δήμου στο χάρτη και μάθετε πώς θα φτάσετε εκεί.

Περισσότερα »
Πολιτιστική Πύλη Δήμου Ζίτσας
Ηλεκτρονική Βιβλιοθήκη Υγείας Δήμου Ζίτσας
Δια Βίου Μάθησης Δήμου Ζίτσας Υπουργείο Εσωτερικών ΣΥΖΕΥΞΙΣ Περιφέρεια Ηπείρου ΚΕΠ Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων Καθαριότητα