Τελευταιες ανακοινωσεις του δημου μας

Ενημερωθείτε

Στο τμήμα αυτό μπορείτε να ενημερωθείτε για όλες τις τελευταίες ανακοινώσεις του Δήμου Ζίτσας.

Αποφάσεις

Οι πιο πρόσφατες αποφάσεις του Δήμου Ζίτσας.

Προσκλήσεις

Οι πιο πρόσφατες προσκλήσεις του Δήμου Ζίτσας.

Ανακοινώσεις

Οι πιο πρόσφατες ανακοινώσεις του Δήμου Ζίτσας.

Έργα

Τα πιο πρόσφατα έργα του Δήμου Ζίτσας.

Κοινωνικό Εισόδημα Αλληλεγγύης - ΚΕΑ

Ο Δήμος Ζίτσας ενημερώνει τους μόνιμους κατοίκους του ότι η πλατφόρμα για την υποβολή αιτήσεων για το Κοινωνικό Εισόδημα Αλληλεγγύης ανοίγει την 1η Φεβρουαρίου 2017.


Στόχος του ΚΕΑ είναι τα νοικοκυριά που διαβιούν σε συνθήκες ακραίας φτώχειας.

 

  • Οι αιτήσεις υποβάλλονται ηλεκτρονικά στην ιστοσελίδα www.keaprogram.gr, είτε απευθείας από τον ίδιο τον ενδιαφερόμενο είτε από τον Δήμο Ζίτσας και τα ΚΕΠ.
  • Σε περίπτωση που οι αιτούντες δεν υποβάλουν την αίτηση μόνοι τους, πρέπει υποχρεωτικά να προσκομίσουν υπογεγραμμένο (με θεωρημένο το γνήσιο της υπογραφής) το έντυπο συναίνεσης όλων των ενήλικων μελών. Απαιτούμενες πληροφορίες πριν ξεκινήσει υποβολής της αίτησης: Τα πραγματικά έσοδα του τελευταίου εξαμήνου  – ΑΜΚΑ – ΑΦΜ – Ε1 – Εκκαθαριστικό – Ε9 – Περιουσιακά στοιχεία – Αριθμός τραπεζικού λογαριασμού – Τηλέφωνο – Διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.
  • Σε περίπτωση φιλοξενίας την αίτηση την υποβάλει αυτός που φιλοξενεί τα μέλη του νοικοκυριού.
  • Για τους αλλοδαπούς που διαμένουν μόνιμα στο Δήμο Ζίτσας απαιτούνται πρόσθετα δικαιολογητικά.

 

Εισοδηματικά Κριτήρια:

  •   200 ευρώ το μήνα για μονοπρόσωπο νοικοκυριό
  •   100 ευρώ για κάθε επιπλέον ενήλικο μέλος
  •   50 ευρώ για κάθε ανήλικο μέλος

Παραδείγματα: Ενήλικας (200 €)*6 = 1.200 €  -  Ενήλικας με 1 ανήλικο τέκνο (200 € + 100 €)*6 = 1.800 €  - Ζευγάρι (200 € + 100 €)*6 = 1.800 €  -  Ζευγάρι με 1 ανήλικο τέκνο (200 € + 100 € + 50 €)*6 = 2.100 € - Ζευγάρι με δύο ανήλικα τέκνα (200 € + 100 € + 50 € + 50 €)*6 = 2.400 €  κτλ

Το εξαμηνιαίο εισόδημα δεν μπορεί να υπερβαίνει το ποσό των 5.400 ευρώ, ανεξαρτήτως του αριθμού των μελών του νοικοκυριού.

 

Περιουσιακά κριτήρια

Η ακίνητη περιουσία του νοικοκυριού δεν πρέπει να υπερβαίνει στο σύνολο της το ποσό των 90.000 ευρώ για το πρώτο άτομο, προσαυξανόμενη κατά 15.000 ευρώ για κάθε πρόσθετο μέλος του νοικοκυριού και με συνολικό ανώτατο όριο για κάθε ωφελούμενη μονάδα έως 150.000 ευρώ.

 

Κινητή περιουσία

  •   Η αντικειμενική δαπάνη των επιβατικών αυτοκινήτων Ιδιωτικής Χρήσης (Ι.Χ. &Μ.Χ.) ή και των δικύκλων του νοικοκυριού, στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό δεν πρέπει να υπερβαίνει στο σύνολό της το ποσό των 6.000 ευρώ.
  •   Σε μονοπρόσωπο νοικοκυριό το όριο καταθέσεων είναι έως 4.800 ευρώ   Ως ανώτατο όριο καταθέσεων ορίζεται το ποσό των 14.400 €, ανεξαρτήτως της σύνθεσης του νοικοκυριού.

 

Ο αιτών καθώς και όλα τα μέλη της μονάδας που υποβάλλει την αίτηση πρέπει να διαμένουν νόμιμα και μόνιμα στην ελληνική επικράτεια.

 

Υποβολή των αιτήσεων γίνονται καθημερινά κατόπιν ραντεβού από τις 9:00 έως τη 13:00

Χαντζοπούλου Δήμητρα 26533 60012

Αναστασιάδου Άννα 26533 60015

καθώς και σε όλα τα ΚΕΠ του Δήμου Ζίτσας

Αναρτήθηκε στις 31 Ιανουάριος 2017

Πληροφορίες

Ο Δήμος Ζίτσας βρίσκεται 7 χιλιόμετρα βορειοδυτικά της πόλης των Ιωαννίνων και ο πληθυσμός της περιοχής ανέρχεται σε 17.293 κατοίκους.

Πολιτιστική Πύλη Δήμου Ζίτσας
Ηλεκτρονική Βιβλιοθήκη Υγείας Δήμου Ζίτσας
Δια Βίου Μάθησης Δήμου Ζίτσας Υπουργείο Εσωτερικών ΣΥΖΕΥΞΙΣ Περιφέρεια Ηπείρου ΚΕΠ Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων Καθαριότητα