Τελευταιες ανακοινωσεις του δημου μας

Ενημερωθείτε

Στο τμήμα αυτό μπορείτε να ενημερωθείτε για όλες τις τελευταίες ανακοινώσεις του Δήμου Ζίτσας.

Αποφάσεις

Οι πιο πρόσφατες αποφάσεις του Δήμου Ζίτσας.

Προσκλήσεις

Οι πιο πρόσφατες προσκλήσεις του Δήμου Ζίτσας.

Ανακοινώσεις

Οι πιο πρόσφατες ανακοινώσεις του Δήμου Ζίτσας.

Έργα

Τα πιο πρόσφατα έργα του Δήμου Ζίτσας.

Αποτελέσματα για την ΣΟΧ 1-2017 (Κέντρο Κοινότητας Δ. Ζίτσας)

Ανάρτηση των αποτελεσμάτων της ΣΟΧ 1/2017 για μια θέση ειδικότητας ΠΕ ή ΤΕ Κοινωνικών Λειτουργών (κωδ. 001) και μια θέση ειδικότητας ΠΕ Ψυχολόγων ή ΠΕ ή ΤΕ Κοινωνικών Λειτουργών (κωδ. 002) για την στελέχωση του Κέντρου Κοινότητας Δήμου Ζίτσας.

Αναρτήθηκε στις 28 Φεβρουάριος 2017

Πληροφορίες

Ο Δήμος Ζίτσας βρίσκεται 7 χιλιόμετρα βορειοδυτικά της πόλης των Ιωαννίνων και ο πληθυσμός της περιοχής ανέρχεται σε 17.293 κατοίκους.

Πολιτιστική Πύλη Δήμου Ζίτσας
Ηλεκτρονική Βιβλιοθήκη Υγείας Δήμου Ζίτσας
Δια Βίου Μάθησης Δήμου Ζίτσας Υπουργείο Εσωτερικών ΣΥΖΕΥΞΙΣ Περιφέρεια Ηπείρου ΚΕΠ Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων Καθαριότητα