Τελευταιες ανακοινωσεις του δημου μας

Ενημερωθείτε

Στο τμήμα αυτό μπορείτε να ενημερωθείτε για όλες τις τελευταίες ανακοινώσεις του Δήμου Ζίτσας.

Αποφάσεις

Οι πιο πρόσφατες αποφάσεις του Δήμου Ζίτσας.

Προσκλήσεις

Οι πιο πρόσφατες προσκλήσεις του Δήμου Ζίτσας.

Ανακοινώσεις

Οι πιο πρόσφατες ανακοινώσεις του Δήμου Ζίτσας.

Έργα

Τα πιο πρόσφατα έργα του Δήμου Ζίτσας.

Πρόσκληση για Συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δ. Ζίτσας στις 28-02- 2017 ημέρα Τρίτη και ώρα 13.00 μ

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής σας  προσκαλεί σε τακτική συνεδρίαση, που θα γίνει στο Δημοτικό Κατάστημα στις 28 Φεβρουαρίου 2017 ημέρα Τρίτη και ώρα 13.00 μ.

για συζήτηση και λήψη αποφάσεων πάνω στα εξής θέματα της ημερήσιας διάταξης:

 1. 1.    Έγκριση διάθεσης ειδικευμένων πιστώσεων που φέρονται εγγεγραμμένες στον προϋπολογισμό οικον. έτους 2017.
 2. 2.    Έγκριση τεχνικών προδιαγραφών-καθορισμός όρων διακήρυξης για την διενέργεια Ανοιχτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την «Προμήθεια τροφίμων - γάλακτος για το Δήμο Ζίτσας και τα Νομικά του Πρόσωπα» για το έτος 2017 -  Διάθεση πίστωσης.
 3. 3.    Έγκριση τεχνικών προδιαγραφών-καθορισμός των όρων διακήρυξης για την διενέργεια διαγωνισμού για την Προμήθεια: «Υλικών συντήρησης δικτύου ύδρευσης - Υδραυλικών υλικών συντήρησης και επισκευής  σε κτίρια – υδρόμετρα»Δ.Ζίτσας για το έτος 2017-Διάθεση πίστωσης.
 4. 4.    Έγκριση τεχνικών προδιαγραφών-καθορισμός όρων διακήρυξης για την διενέργεια διαγωνισμού για την «Προμήθεια Αδρανών Υλικών» για το έτος 2017-Διάθεση πίστωσης.
 5. 5.    Έγκριση τεχνικών προδιαγραφών-καθορισμός όρων διακήρυξης για την διενέργεια διαγωνισμού για την «Προμήθεια Οικοδομικών υλικών και Τσιμεντοσωλήνων για το Δ.Ζίτσας» για το έτος 2017-Διάθεση πίστωσης.
 6. 6.    Εγκριση δαπάνης μετατόπισης δικτύου (ενός στύλου) στην Τ.Κ. Κληματιάς Δ.Ζίτσας-Διάθεση πίστωσης ποσού 2.064,86€(Κ.Α. 30-7325.022)
 7. 7.    Εγκριση δαπάνης επέκτασης  δικτύου ΦΟΠ στην Τ.Κ. Κάτω Λαψίστας Δ.Ζίτσας-Διάθεση πίστωσης ποσού 3.327,17€(Κ.Α. 30-7325.019)
 8. 8.    Καθορισμός όρων δημοπρασίας εκμίσθωσης καλλιεργήσιμης έκτασης  στη θέση ¨Κεφαλάρης¨ της Τ.Κ. Πετσαλίου του Δ.Ζίτσας
 9. 9.    Καθορισμός όρων εκμίσθωσης δημοτικού ακινήτου στην Τ.Κ. Καλοχωρίου του Δ.Ζίτσας.
 10. 10.  Ανάθεση σε δικηγόρο για παροχή γνωμοδότησης για διερεύνηση φακέλου του κ.Σιαδήμα Κων/νου του Βασιλείου ,κατόχου άδειας υπαίθριου στάσιμου εμπορίου στην Τ.Κ. Βουνοπλαγιάς του Δ.Ζίτσας.
 11. 11.  Αποδοχή ή μη γνωμοδότησης δικηγόρου σχετικά με τον καθορισμό τιμής μονάδας για προσκύρωση έκτασης σε ιδιοκτησία στην Κάτω Λαψίστα Δ.Ζίτσας,μετά από αίτηση της κ.Τσάγγου Βασιλικής
Αναρτήθηκε στις 24 Φεβρουάριος 2017

Πληροφορίες

Ο Δήμος Ζίτσας βρίσκεται 7 χιλιόμετρα βορειοδυτικά της πόλης των Ιωαννίνων και ο πληθυσμός της περιοχής ανέρχεται σε 17.293 κατοίκους.

Πολιτιστική Πύλη Δήμου Ζίτσας
Ηλεκτρονική Βιβλιοθήκη Υγείας Δήμου Ζίτσας
Δια Βίου Μάθησης Δήμου Ζίτσας Υπουργείο Εσωτερικών ΣΥΖΕΥΞΙΣ Περιφέρεια Ηπείρου ΚΕΠ Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων Καθαριότητα