Τελευταιες ανακοινωσεις του δημου μας

Ενημερωθείτε

Στο τμήμα αυτό μπορείτε να ενημερωθείτε για όλες τις τελευταίες ανακοινώσεις του Δήμου Ζίτσας.

Αποφάσεις

Οι πιο πρόσφατες αποφάσεις του Δήμου Ζίτσας.

Προσκλήσεις

Οι πιο πρόσφατες προσκλήσεις του Δήμου Ζίτσας.

Ανακοινώσεις

Οι πιο πρόσφατες ανακοινώσεις του Δήμου Ζίτσας.

Έργα

Τα πιο πρόσφατα έργα του Δήμου Ζίτσας.

Πρόσκληση Συνεδρίασης Οικονομικής Επιτροπής 02-05-17

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής προσκαλεί τα μέλη της σε τακτική συνεδρίαση, που θα γίνει στο Δημοτικό Κατάστημα στις 02 Μαϊου 2017 ημέρα Τρίτη και ώρα 13.00 μ. για συζήτηση και λήψη αποφάσεων πάνω στα εξής θέματα της ημερήσιας διάταξης:

 1. 1.    Έγκριση διάθεσης ειδικευμένων πιστώσεων που φέρονται εγγεγραμμένες στον προϋπολογισμό οικον. έτους 2017.
 2. 2.    Κατάρτιση σχεδίου αναμόρφωσης προϋπολογισμού οικον. έτους 2017
 3. 3.    Αποδοχή ή μη γνωμοδότησης δικηγόρου  σχετικά με την αριθ. 4/2017 αποφ. Εφετείου Ιωαννίνων  για άσκηση ή μη ενδίκων μέσων.
 4. 4.    Αποδοχή ή μη γνωμοδότησης δικηγόρου σχετικά με διερεύνηση φακέλου της εταιρείας ΟΓΚΟΜΑΡΜΑΡΟΕΞΩΡΥΚΤΙΚΗ ΑΧ ΚΩΣΤΑΓΙΑΝΝΗΣ ΟΕ,σχετικά με οφειλές από πάγια μισθώματα μαρμαροφόρων εκτάσεων 60,986τ.μ. στη θέση ΚΟΡΙΤΕΣ Τ.Κ. Κληματιάς Δ.Ε. Ευρυμενών Δ.Ζίτσας
 5. 5.    Εγκριση πρακτικών Ι,ΙΙ,ΙΙΙ άγονων δημοπρασιών εκμίσθωσης δημοτικής έκτασης στη θέση ΚΕΦΑΛΑΡΗΣ Τ.Κ. Πετσαλίου Δ.Ζίτσας
 6. 6.    Εγκριση τεχνικών προδιαγραφών-Καθορισμός όρων διακήρυξης για την διενέργεια διαγωνισμού ,για την Προμήθεια υλικών συντήρησης και επισκευής κτιρίων Ηλεκτρολογικά-Προμήθεια λαμπτήρων-Προμήθεια υλικών συντήρησης ΦΟΠ.
 7. 7.    Κατακύρωση συνοπτικού διαγωνισμού που αφορά την Προμήθεια Οικοδομικών Υλικών και Τσιμεντοσωλήνων Δ.Ζίτσας.
 8. 8.    Εκθεση εσόδων –εξόδων 1ου τριμήνου 2017 για έλεγχο υλοποίησης του προϋπολογισμού οικον.έτους 2017
 9. 9.    Aποδοχή ή μη γνωμοδότησης δικηγόρου για διερεύνηση φακέλου του κ.Σιαδήμα Κων/νου του Βασιλείου,κατόχου αδείας υπαίθριου στάσιμου εμπορίου στην Τ.Κ. Βουνοπλαγιάς του Δ.Ζίτσας.
 10. 10.  Απευθείας ανάθεση του έργου: Αποκατάσταση οδοστρώματος δρόμου καθέτου της οδού Μελβούρνης της Τ.Κ. Κληματιάς του Δ.Ζίτσας-Διάθεση πίστωσης ποσού 3.500,00 με ΦΠΑ (Κ.Α. 30-7333.731)
 11. 11.  Εγκριση ή μη πρακτικού Επιτροπής διαγωνισμού για την ανάδειξη προσωρινού  αναδόχου που αφορά την Προμήθεια Στεγάστρου για τις ανάγκες του δήμου.
Αναρτήθηκε στις 28 Απρίλιος 2017

Πληροφορίες

Ο Δήμος Ζίτσας βρίσκεται 7 χιλιόμετρα βορειοδυτικά της πόλης των Ιωαννίνων και ο πληθυσμός της περιοχής ανέρχεται σε 17.293 κατοίκους.

Πολιτιστική Πύλη Δήμου Ζίτσας
Ηλεκτρονική Βιβλιοθήκη Υγείας Δήμου Ζίτσας
Δια Βίου Μάθησης Δήμου Ζίτσας Υπουργείο Εσωτερικών ΣΥΖΕΥΞΙΣ Περιφέρεια Ηπείρου ΚΕΠ Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων Καθαριότητα