Δήμος Ζίτσας

Πληροφοριες για το δημοτη

Εξυπηρετηθείτε

Όλες τις πληροφορίες που χρειάζεστε για τις συναλλαγές σας με το Δήμο Ζίτσας.

Δημοτολόγιο

Ότι χρειάζεται για έκδοση εγγράφων από τo Δημοτολόγιο.

Ληξιαρχείο

Ότι χρειάζεται για έκδοση εγγράφων από τo Ληξιαρχείο.

Ύδρευση

Δικαιολογητικά και έγγραφα σχετικά με την Ύδρευση.

Έγγραφα για

Απαραίτητα έγγραφα ανάλογα με τον τομέα ενδιαφέροντος.

Δήλωση Βάπτισης

Κάθε βάπτιση που γίνεται στα όρια του Δήμου Ζίτσας, πρέπει να δηλώνεται στο Ληξιαρχείο Ζίτσας.

Η δήλωση γίνεται στο Ληξιαρχείο του τόπου Γέννησης ή στον τόπο βάπτισης όπου συντάσσεται έκθεση βάπτισης από τον εκεί Ληξίαρχο, ο οποίος στέλνει τη Βάπτιση στον τόπο Γέννησης.

Η προθεσμία δήλωσης είναι 90 ημέρες από την ημερομηνία Βάπτισης και γίνεται από τους γονείς, τον ανάδοχο ή από συγγενείς εξ αίματος μέχρι τρίτου βαθμού, με τη βεβαίωση του ιερέα για την τέλεση του μυστηρίου και την επίδειξη αστυνομικής ταυτότητας του δηλούντος.

Μετά το διάστημα των 90 ημερών και μέχρι 180 ημέρες καταβάλλεται πρόστιμο σε παράβολο χαρτοσήμου 4,50 Ευρώ. Μετ΄ατην παρέλευση των 180 ημερών το παράβολο ανέρχεται σε 13, 50 Ευρώ.

Απαιτούμενα έγγραφα:

  • Η δήλωση τέλεσης βάφτισης
Χρήσιμα Τηλέφωνα

Χρήσιμα Τηλέφωνα

Βρείτε τα τηλέφωνα των υπηρεσιών του Δήμου Ζίτσας καθώς και άλλα χρήσιμα τηλέφωνα όπως φαρμακεία, ιατρεία κοκ.

Περισσότερα »
Πολιτιστική Πύλη Δήμου Ζίτσας
Ηλεκτρονική Βιβλιοθήκη Υγείας Δήμου Ζίτσας
Δια Βίου Μάθησης Δήμου Ζίτσας Υπουργείο Εσωτερικών ΣΥΖΕΥΞΙΣ Περιφέρεια Ηπείρου ΚΕΠ Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων Καθαριότητα