Δήμος Ζίτσας

Τελευταιες ανακοινωσεις του δημου μας

Ενημερωθείτε

Στο τμήμα αυτό μπορείτε να ενημερωθείτε για όλες τις τελευταίες ανακοινώσεις του Δήμου Ζίτσας.

Αποφάσεις

Οι πιο πρόσφατες αποφάσεις του Δήμου Ζίτσας.

Προσκλήσεις

Οι πιο πρόσφατες προσκλήσεις του Δήμου Ζίτσας.

Ανακοινώσεις

Οι πιο πρόσφατες ανακοινώσεις του Δήμου Ζίτσας.

Έργα

Τα πιο πρόσφατα έργα του Δήμου Ζίτσας.

Πρόγραμμα Κοινωφελούς Χαρακτήρα σε επιβλέποντες φορείς, για 27.948 θέσεις πλήρους απασχόλησης.

Αποτελέσματα Προκήρυξης

Εκδόθηκαν τα οριστικά αποτελέσματα. Δείτε στο συνημμένο αρχείο τα αποτελέσματα για το Δήμο Ζίτσας. Για περισσότερα επισκεφθείτε την ιστοσελίδα του ΟΑΕΔ http://www.oaed.gr/index.php?option=com_content&view=article&id=1632&lang=el

Δείτε τα αποτελέσματα σε μορφή pdf

Περιγραφή Θέσης Εργασίας

Προθεσμία Υποβολής
2013-11-20

Την 12η Νοεμβρίου ανακοινώθηκε η δεύτερη Δημόσια Πρόσκληση που αφορά την πρόσληψη προσωπικού για διάστημα πέντε μηνών σε δημόσιους φορείς της χώρας. Η υποβολή των αιτήσεων των ενδιαφερομένων ξεκινά στις 13/11/2013 και λήγει στις 20/11/2013 και ώρα  12η μεσημβρινή και γίνεται μόνο με ηλεκτρονικό τρόπο στον διαδικτυακό τόπο του ΟΑΕΔ www.oaed.gr.

 

Δικαιολογητικά Θέσης Εργασίας

Στα επισυναπτόμενα αρχεία θα βρείτε την Δημόσια Πρόσκληση, τις θέσεις στο Δήμο Ζίτσας (παράρτημα Ι) και τα δικαιολογητικά αυτών (παράρτημα ΙΙ).

Εάν επιθυμείτε να δείτε όλες τις θέσεις καθώς και τα απαραίτητα δικαιολογητικά, επισκεφθείτε τον διαδικτυακό τόπο του ΟΑΕΔ http://www.oaed.gr/index.php?option=com_content&view=article&id=1632&lang=el, όπου θα υποβάλετε και την αίτηση.

 

Δείτε το αρχείο σε μορφή pdf
Δείτε την αίτηση σε μορφή xls
Δείτε την αίτηση σε μορφή xls
Αναρτήθηκε στις 13 Νοέμβριος 2013
Πολιτιστική Πύλη Δήμου Ζίτσας
Ηλεκτρονική Βιβλιοθήκη Υγείας Δήμου Ζίτσας
Δια Βίου Μάθησης Δήμου Ζίτσας Υπουργείο Εσωτερικών ΣΥΖΕΥΞΙΣ Περιφέρεια Ηπείρου ΚΕΠ Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων Καθαριότητα