Δήμος Ζίτσας

Τελευταιες ανακοινωσεις του δημου μας

Ενημερωθείτε

Στο τμήμα αυτό μπορείτε να ενημερωθείτε για όλες τις τελευταίες ανακοινώσεις του Δήμου Ζίτσας.

Αποφάσεις

Οι πιο πρόσφατες αποφάσεις του Δήμου Ζίτσας.

Προσκλήσεις

Οι πιο πρόσφατες προσκλήσεις του Δήμου Ζίτσας.

Ανακοινώσεις

Οι πιο πρόσφατες ανακοινώσεις του Δήμου Ζίτσας.

Έργα

Τα πιο πρόσφατα έργα του Δήμου Ζίτσας.

Πρόγραμμα κατάρτισης με επιταγή εισόδου στην αγορά εργασίας για ανέργους ηλικίας από 18 έως 29 ετών.

Προθεσμία Υποβολής
2013-04-15

Το πρόγραμμα διασφαλίζει τις αναγκαίες προϋποθέσεις ένταξης των νέων στην αγορά εργασίας μέσω της απόκτησης και βελτίωσης των γνώσεών τους με παράλληλη θεωρητική κατάρτιση και πρακτική άσκηση σε πραγματικές συνθήκες εργασιακού περιβάλλοντος και προσαρμογή των γνώσεων στις πραγματικές ανάγκες της παραγωγικής διαδικασίας.

Η Δράση περιλαμβάνει ολοκληρωμένη δέσμη παρεμβάσεων μέσω χορήγησης επιταγής - voucher για:

  • Κατάρτιση 80 ώρες (οριζόντιες και εξειδικευμένες δεξιότητες, σε συνδυασμό με καθοδήγηση / εκπαιδευτικό mentoring).
  • Απασχόληση / Εργασιακή εμπειρία 5 μηνών.

Ωφελούμενοι είναι:

Άνεργοι νέοι 18-29 ετών (ημερομηνία γέννησης από 01/01/1984 μέχρι 31/12/1995) απόφοιτοι υποχρεωτικής, δευτεροβάθμιας, μεταδευτεροβάθμιας και τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, καθώς και πτυχιούχοι τριτοβάθμιας που δεν είναι εγγεγραμμένοι στα μητρώα του ΟΑΕΔ λόγω εγγραφής τους σε Επιμελητήρια ή Ενώσεις.

Δικαιολογητικά Θέσης Εργασίας

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

  • Πτυχιούχοι Τριτοβάθμιας  :

*   Πτυχίο και μεταπτυχιακός τίτλος (αν υπάρχει).

*   Ατομικό ή οικογενειακό εκκαθαριστικό σημείωμα οικονομικού έτους 2012.

*   Φωτοτυπία αστυνομικής ταυτότητας.

*   Κάρτα ανεργίας ή εγγραφή σε Επημελητήριο ή Ένωση.

*   Πιστοποιητικό καλής γνώσης ξένης γλώσσας

*   Τραπεζικό λογαριασμό Εθνικής Τράπεζας (πρώτη σελίδα φωτοτυπία)

  • Απόφοιτοι Υποχρεωτικής, δευτεροβάθμιας και μεταδευτεροβάθμιας εκπαίδευσης:

*   Τίτλος σπουδών.

*   Ατομικό ή οικογενειακό εκκαθαριστικό σημείωμα οικονομικού έτους 2012

*   Φωτοτυπία αστυνομικής ταυτότητας.

*   Τραπεζικό λογαριασμό Εθνικής Τράπεζας (πρώτη σελίδα φωτοτυπία)

*   Κάρτα ανεργίας.

Υποβολή αιτήσεων έως 15 Απριλίου 2013 στο ΚΕΚ ΕΡΕΥΝΑ Εκτελεσθέντων 14/16 Ιωάννινα τηλ. 2651083420 κατά τις ώρες 08:30-13:30.

Δείτε το αρχείο σε μορφή pdf
Δείτε την αίτηση σε μορφή doc
Αναρτήθηκε στις 21 Μάρτιος 2013
Πολιτιστική Πύλη Δήμου Ζίτσας
Ηλεκτρονική Βιβλιοθήκη Υγείας Δήμου Ζίτσας
Δια Βίου Μάθησης Δήμου Ζίτσας Υπουργείο Εσωτερικών ΣΥΖΕΥΞΙΣ Περιφέρεια Ηπείρου ΚΕΠ Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων Καθαριότητα