Τελευταιες ανακοινωσεις του δημου μας

Ενημερωθείτε

Στο τμήμα αυτό μπορείτε να ενημερωθείτε για όλες τις τελευταίες ανακοινώσεις του Δήμου Ζίτσας.

Αποφάσεις

Οι πιο πρόσφατες αποφάσεις του Δήμου Ζίτσας.

Προσκλήσεις

Οι πιο πρόσφατες προσκλήσεις του Δήμου Ζίτσας.

Ανακοινώσεις

Οι πιο πρόσφατες ανακοινώσεις του Δήμου Ζίτσας.

Έργα

Τα πιο πρόσφατα έργα του Δήμου Ζίτσας.

Προκήρυξη 3Κ/2018 (ΦΕΚ 4/τ. ΑΣΕΠ/02-02-2018)

Προθεσμία Υποβολής
2018-03-23

Οι υποψήφιοι, οι οποίοι κατέχουν τα γενικά και απαιτούμενα προσόντα των προκηρυσσόμενων θέσεων, όπως αυτά αναγράφονται στο ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄ και στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α΄ (ΓΕΝΙΚΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΔΙΟΡΙΣΜΟΥ/ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ) της προκήρυξης 3Κ/2018 (ΦΕΚ 4/τ. ΑΣΕΠ/02-02-2018), πρέπει:

Δικαιολογητικά Θέσης Εργασίας

Οι υποψήφιοι, οι οποίοι κατέχουν τα γενικά και απαιτούμενα προσόντα των προκηρυσσόμενων θέσεων, όπως αυτά αναγράφονται στο ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄ και στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α΄ (ΓΕΝΙΚΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΔΙΟΡΙΣΜΟΥ/ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ) της προκήρυξης 3Κ/2018 (ΦΕΚ 4/τ. ΑΣΕΠ/02-02-2018), πρέπει:

3Κ.2018 ΦΕΚ
Ανακοίνωση
Χορήγηση βεβαίωσης μόνιμης κατοικίας

Αποτελέσματα Προκήρυξης

Ανακοινώνεται ότι σύμφωνα με τα προσωρινά αποτελέσματα της προκήρυξης 3Κ/2018 (ΦΕΚ 4/τ. ΑΣΕΠ/02-02-2018) τα οποία δημοσιεύτηκαν στο ΦΕΚ 4/2-2-2018, 9/9-2-2018, 10/16-2-2018 & 12/6-3-2018 Τεύχος Προκηρύξεων ΑΣΕΠ και αναρτήθηκαν στην ιστοσελίδα “www.asep.gr του ΑΣΕΠ διοριστέοι για τις (2) οργανικές θέσεις Κλάδου ΥΕ Εργάτες Καθαριότητας  στον Δήμο Ζίτσας (κωδ. Θέσης 1332) είναι οι κάτωθι:

  1. Γιωτγιάννης Βασίλειος του Ιωάννη και
  2. Τσέλλα Ειρήνη του Γεωργίου

Παρακαλούμε οι ανωτέρω να προσέλθουν στο Δημαρχιακό κατάστημα στην Ελεούσα (Λ. Πασσαρώνος  1) και στον αρμόδιο υπάλληλο Τσάγγα Κων/νο (τηλ. 2653360053) για περαιτέρω ενημέρωση.


Αναρτήθηκε στις 09 Φεβρουάριος 2018
Πολιτιστική Πύλη Δήμου Ζίτσας
Ηλεκτρονική Βιβλιοθήκη Υγείας Δήμου Ζίτσας
Δια Βίου Μάθησης Δήμου Ζίτσας Υπουργείο Εσωτερικών ΣΥΖΕΥΞΙΣ Περιφέρεια Ηπείρου ΚΕΠ Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων Καθαριότητα