Δήμος Ζίτσας

Τελευταιες ανακοινωσεις του δημου μας

Ενημερωθείτε

Στο τμήμα αυτό μπορείτε να ενημερωθείτε για όλες τις τελευταίες ανακοινώσεις του Δήμου Ζίτσας.

Αποφάσεις

Οι πιο πρόσφατες αποφάσεις του Δήμου Ζίτσας.

Προσκλήσεις

Οι πιο πρόσφατες προσκλήσεις του Δήμου Ζίτσας.

Ανακοινώσεις

Οι πιο πρόσφατες ανακοινώσεις του Δήμου Ζίτσας.

Έργα

Τα πιο πρόσφατα έργα του Δήμου Ζίτσας.

Πλήρωση Θέσης Επιστημονικού/ής Συνεργάτη/τιδας

Προθεσμία Υποβολής
2020-03-12

Ο Δήμαρχος Ζίτσας γνωστοποιεί την πλήρωση της μιας θέσης επιστημονικού/ής συνεργάτη/τιδας του Δημάρχου Ζίτσας, ο/η οποίος/α θα απασχολείται στην Ελεούσα, έδρα του Δήμου Ζίτσας, παρέχοντας υπηρεσίες σε εξειδικευμένα θέματα και συγκεκριμένα σε θέματα με αντικείμενο την παροχή προφορικών ή/και γραπτών τεχνικών συμβουλών, εξειδικευμένης γνώμης και προτάσεων σε επιστημονικά και τεχνικά θέματα συναφή με τις απαιτήσεις της θέσης της παρούσα πρόσκλησης (έργα τεχνικής υποστήριξης δημόσιου και ιδιωτικού τομέα σε θέματα περιβαλλοντικής διαχείρισης και βιώσιμης ανάπτυξης, σύνταξη μελετών περιβαλλοντικών επιπτώσεων, επίβλεψη και διαχείριση περιβαλλοντικής αδειοδότησης έργων, ωρίμανση μελετών για υποβολή σε προγράμματα και διαχειριστικές αρχές, σύνταξη τεχνικών δελτίων κ.α.), καθώς και κάθε άλλη σχετική εργασία που θα ανατίθεται από τον Δήμαρχο, βάσει των απαιτούμενων τυπικών προσόντων.

Δικαιολογητικά Θέσης Εργασίας

Ο Δήμαρχος Ζίτσας γνωστοποιεί την πλήρωση της μιας θέσης επιστημονικού/ής συνεργάτη/τιδας του Δημάρχου Ζίτσας, ο/η οποίος/α θα απασχολείται στην Ελεούσα, έδρα του Δήμου Ζίτσας, παρέχοντας υπηρεσίες σε εξειδικευμένα θέματα και συγκεκριμένα σε θέματα με αντικείμενο την παροχή προφορικών ή/και γραπτών τεχνικών συμβουλών, εξειδικευμένης γνώμης και προτάσεων σε επιστημονικά και τεχνικά θέματα συναφή με τις απαιτήσεις της θέσης της παρούσα πρόσκλησης (έργα τεχνικής υποστήριξης δημόσιου και ιδιωτικού τομέα σε θέματα περιβαλλοντικής διαχείρισης και βιώσιμης ανάπτυξης, σύνταξη μελετών περιβαλλοντικών επιπτώσεων, επίβλεψη και διαχείριση περιβαλλοντικής αδειοδότησης έργων, ωρίμανση μελετών για υποβολή σε προγράμματα και διαχειριστικές αρχές, σύνταξη τεχνικών δελτίων κ.α.), καθώς και κάθε άλλη σχετική εργασία που θα ανατίθεται από τον Δήμαρχο, βάσει των απαιτούμενων τυπικών προσόντων.

Ανακοίνωση
Αναρτήθηκε στις 12 Μάρτιος 2020
Πολιτιστική Πύλη Δήμου Ζίτσας
Ηλεκτρονική Βιβλιοθήκη Υγείας Δήμου Ζίτσας
Δια Βίου Μάθησης Δήμου Ζίτσας Υπουργείο Εσωτερικών ΣΥΖΕΥΞΙΣ Περιφέρεια Ηπείρου ΚΕΠ Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων Καθαριότητα