Δήμος Ζίτσας

Τελευταιες ανακοινωσεις του δημου μας

Ενημερωθείτε

Στο τμήμα αυτό μπορείτε να ενημερωθείτε για όλες τις τελευταίες ανακοινώσεις του Δήμου Ζίτσας.

Αποφάσεις

Οι πιο πρόσφατες αποφάσεις του Δήμου Ζίτσας.

Προσκλήσεις

Οι πιο πρόσφατες προσκλήσεις του Δήμου Ζίτσας.

Ανακοινώσεις

Οι πιο πρόσφατες ανακοινώσεις του Δήμου Ζίτσας.

Έργα

Τα πιο πρόσφατα έργα του Δήμου Ζίτσας.

Πρόσληψη προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου

Προθεσμία Υποβολής
2021-02-01

Ο Δήμος Ζίτσας ανακοινώνει την πρόσληψη προσωπικου με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου

 

α/α

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΤΟΜΩΝ

ΧΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ

1

ΥΕ Εργατών/τριών Καθαριότητας

6

Από την υπογραφή της σύμβασης και μέχρι 05/07/2021

2

ΔΕ Χειριστών/τριών Μηχανημάτων Έργων (JCB)

1

Από την υπογραφή της σύμβασης και μέχρι 05/07/2021

3

ΥΕ Καθαριστών/τριών σχολικών μονάδων

4

Από την υπογραφή της σύμβασης και μέχρι 30/06/2021

4

TE Νοσηλευτών/τριών

1

Από την υπογραφή της σύμβασης και μέχρι 05/07/2021

5

ΠΕ Διοικητικού – Οικονομικού

1

Από την υπογραφή της σύμβασης και μέχρι 05/07/2021

6

ΔΕ Διοικητικού

1

Από την υπογραφή της σύμβασης και μέχρι 05/07/2021

Δικαιολογητικά Θέσης Εργασίας

 

Ο Δήμος Ζίτσας ανακοινώνει την πρόσληψη προσωπικου με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου

α/α

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΤΟΜΩΝ

ΧΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ

1

ΥΕ Εργατών/τριών Καθαριότητας

6

Από την υπογραφή της σύμβασης και μέχρι 05/07/2021

2

ΔΕ Χειριστών/τριών Μηχανημάτων Έργων (JCB)

1

Από την υπογραφή της σύμβασης και μέχρι 05/07/2021

3

ΥΕ Καθαριστών/τριών σχολικών μονάδων

4

Από την υπογραφή της σύμβασης και μέχρι 30/06/2021

4

TE Νοσηλευτών/τριών

1

Από την υπογραφή της σύμβασης και μέχρι 05/07/2021

5

ΠΕ Διοικητικού – Οικονομικού

1

Από την υπογραφή της σύμβασης και μέχρι 05/07/2021

6

ΔΕ Διοικητικού

1

Από την υπογραφή της σύμβασης και μέχρι 05/07/2021

Ανακοίνωση
Έντυπο αίτησης
Υπεύθυνη δήλωση
Αναρτήθηκε στις 28 Ιανουάριος 2021
Πολιτιστική Πύλη Δήμου Ζίτσας
Ηλεκτρονική Βιβλιοθήκη Υγείας Δήμου Ζίτσας
Δια Βίου Μάθησης Δήμου Ζίτσας Υπουργείο Εσωτερικών ΣΥΖΕΥΞΙΣ Περιφέρεια Ηπείρου ΚΕΠ Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων Καθαριότητα