Δήμος Ζίτσας

Τελευταιες ανακοινωσεις του δημου μας

Ενημερωθείτε

Στο τμήμα αυτό μπορείτε να ενημερωθείτε για όλες τις τελευταίες ανακοινώσεις του Δήμου Ζίτσας.

Αποφάσεις

Οι πιο πρόσφατες αποφάσεις του Δήμου Ζίτσας.

Προσκλήσεις

Οι πιο πρόσφατες προσκλήσεις του Δήμου Ζίτσας.

Ανακοινώσεις

Οι πιο πρόσφατες ανακοινώσεις του Δήμου Ζίτσας.

Έργα

Τα πιο πρόσφατα έργα του Δήμου Ζίτσας.

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθμ. ΣΟΧ 4/2022 για την πρόσληψη προσωπικού με σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ

Αποτελέσματα Προκήρυξης

Ανακοίνωση αποτελεσμάτων: 06-02-23

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΨΤ6ΩΩΡΓ-Π3Α
Αποτελέσματα ΣΟΧ 4.2022

Περιγραφή Θέσης Εργασίας

Προθεσμία Υποβολής
2023-01-16

Ο Δήμος Ζίτσας ανακοινώνει την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, ενός (1) ατόμου ΔΕ Χειριστής Μηχανήματος Έργου (JCB) για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών.

Προθεσμία υποβολής των αιτήσεων από 06-01-2023 εώς και 16-01-2023

Δικαιολογητικά Θέσης Εργασίας

Ο Δήμος Ζίτσας ανακοινώνει την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, ενός (1) ατόμου ΔΕ Χειριστής Μηχανήματος Έργου (JCB) για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών.

Προθεσμία υποβολής των αιτήσεων από 06-01-2023 εώς και 16-01-2023

Σοχ 4.2022
Υ.Δ. ΓΙΑ ΚΩΛΥΜΑ
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ
ΕΝΤΥΠΟ ΑΙΤΗΣΗΣ
Αναρτήθηκε στις 05 Ιανουάριος 2023
Πολιτιστική Πύλη Δήμου Ζίτσας
Ηλεκτρονική Βιβλιοθήκη Υγείας Δήμου Ζίτσας
Δια Βίου Μάθησης Δήμου Ζίτσας Υπουργείο Εσωτερικών ΣΥΖΕΥΞΙΣ Περιφέρεια Ηπείρου ΚΕΠ Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων Καθαριότητα