Δήμος Ζίτσας

Τελευταιες ανακοινωσεις του δημου μας

Ενημερωθείτε

Στο τμήμα αυτό μπορείτε να ενημερωθείτε για όλες τις τελευταίες ανακοινώσεις του Δήμου Ζίτσας.

Αποφάσεις

Οι πιο πρόσφατες αποφάσεις του Δήμου Ζίτσας.

Προσκλήσεις

Οι πιο πρόσφατες προσκλήσεις του Δήμου Ζίτσας.

Ανακοινώσεις

Οι πιο πρόσφατες ανακοινώσεις του Δήμου Ζίτσας.

Έργα

Τα πιο πρόσφατα έργα του Δήμου Ζίτσας.

Ενημέρωση για την έκδοση βεβαίωσης ιδιότητας Δασεργάτη- Μέλους Δ.Α.Σ.Ε. και ταυτότητας Δασεργάτη για υφιστάμενους Δασεργάτες

Ενημέρωση για την έκδοση βεβαίωσης ιδιότητας Δασεργάτη- Μέλους Δ.Α.Σ.Ε. και ταυτότητας Δασεργάτη για υφιστάμενους Δασεργάτες

Σας γνωρίζουμε ότι στα πλαίσια εφαρμογής των διατάξεων του Ν 4423/2016 (ΦΕΚ Α 182) «Δασικές Συνεταιριστικές οργανώσεις & άλλες διατάξεις» όπως ισχύει και μετά την έκδοση της με αριθμό 168596/1492/27-8-2018 (ΦΕΚ 3792/Β΄) απόφασης, με την οποία εξειδικεύονται οι όροι, οι προϋποθέσεις και τα δικαιολογητικά απόκτησης, διατήρησης και απώλειας της ιδιότητας του Δα-σεργάτη μέλους ΔΑ.Σ.Ε (Δασικών Συνεταιρισμών Εργασίας), η δ/νση Δασών Ιωαννίνων συγκρότησε Επιτροπής Βεβαίωσης Ιδιότητας Δασεργάτη- μέλους ΔΑ.Σ.Ε Π.Ε. Ιωαννίνων και προκειμένου να ξεκινήσει άμεσα η διαδικασία εξέτασης των αιτήσεων και δικαιολογητικών, σας παραθέτουμε στο αρχείο που ακολουθεί.

Περιέχονται αναλυτικές οδηγίες που αφορούν:

- Τις ενέργειες των ενδιαφερομένων δασεργατών (υφιστάμενοι) για την έκδοση των βεβαιώσεων «ιδιότητας Δασεργάτη- Μέλους Δ.Α.Σ.Ε.»

- Τις ενέργειες των ενδιαφερομένων δασεργατών για την έκδοση «Ταυτότητας Δασεργάτη- Μέλους Δ.Α.Σ.Ε.»

Για περισσότερες πληροφορίες, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθυνθούν στην Διεύθυνση Δασών Π.Ε. Ιωαννίνων  (Μαρ. Κοτοπούλη 62- 2ος όροφος)

Αναρτήθηκε στις 13 Νοέμβριος 2018

Πληροφορίες

Ο Δήμος Ζίτσας βρίσκεται 7 χιλιόμετρα βορειοδυτικά της πόλης των Ιωαννίνων και ο πληθυσμός της περιοχής ανέρχεται σε 17.293 κατοίκους.

Πολιτιστική Πύλη Δήμου Ζίτσας
Ηλεκτρονική Βιβλιοθήκη Υγείας Δήμου Ζίτσας
Δια Βίου Μάθησης Δήμου Ζίτσας Υπουργείο Εσωτερικών ΣΥΖΕΥΞΙΣ Περιφέρεια Ηπείρου ΚΕΠ Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων Καθαριότητα