Δήμος Ζίτσας

Τελευταιες ανακοινωσεις του δημου μας

Ενημερωθείτε

Στο τμήμα αυτό μπορείτε να ενημερωθείτε για όλες τις τελευταίες ανακοινώσεις του Δήμου Ζίτσας.

Αποφάσεις

Οι πιο πρόσφατες αποφάσεις του Δήμου Ζίτσας.

Προσκλήσεις

Οι πιο πρόσφατες προσκλήσεις του Δήμου Ζίτσας.

Ανακοινώσεις

Οι πιο πρόσφατες ανακοινώσεις του Δήμου Ζίτσας.

Έργα

Τα πιο πρόσφατα έργα του Δήμου Ζίτσας.

Αιτήσεις στήριξης στο πλαίσιο του Μέτρου 11 «Βιολογικές Καλλιέργειες» του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ) 2014 – 2020 από 19/02/2019-έως 21/03/2019

Αιτήσεις στήριξης στο πλαίσιο του Μέτρου 11 «Βιολογικές Καλλιέργειες» του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ) 2014 – 2020 από 19/02/2019-έως 21/03/2019

Αιτήσεις στήριξης μπορούν να υποβάλουν όλοι οι ενεργοί γεωργοί από 19 Φεβρουαρίου 2019 έως και 21 Μαρτίου 2019.

Προτεραιότητα θα δοθεί σε νέους βιοκαλλιεργητές και κατόχους αγροτεμαχίων σε ορεινές περιοχές με επιπλέον μοριοδότηση δίνει η νέα προκήρυξη βιολογικής γεωργίας ύψους 120 εκατ. ευρώ του υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης.

Το 5ετές πρόγραμμα αφορά σε αγρότες οι οποίοι θέλουν να μετατρέψουν σε βιολογικές τις καλλιέργειές τους ή να διατηρήσουν τις βιολογικές πρακτικές και μεθόδους που ήδη ακολουθούν στα χωράφια τους.

Ως επιλέξιμες καλλιέργειες του μέτρου ορίστηκαν οι:
– Αροτραίες (αραβόσιτος εδώδιμος, αραβόσιτος κτηνοτροφικός, τριφύλλι κ.α.)
– Μόνιμες (ελαιοκομία, σταφίδα, επιτραπέζια σταφύλια κ.α.)
– Όσπρια
– Φυλλώδη λαχανικά Σταυρανθή, βολβώδη, καρότο, πατάτα.

Από το πρόγραμμα εξαιρούνται οι καλλιέργειες των οποίων τα προϊόντα χρησιμοποιούνται για ενεργειακούς σκοπούς καθώς και οι υδροπονικές καλλιέργειες. Απαραίτητη προϋπόθεση είναι τα αγροτεμάχια για τα οποία υποβάλλει η αίτηση ο ενδιαφερόμενος να έχουν δηλωθεί στην Ενιαία Αίτηση Ενίσχυσης του 2018.
Όσον αφορά στα κριτήρια ένταξης στο πρόγραμμα, εκτός των εκτάσεων που ανήκουν σε περιβαλλοντικά ευαίσθητες περιοχές η νέα πρόσκληση δίνει προτεραιότητα με επιπλέον μοριοδότηση ως προς τη μετατροπή καλλιεργειών σε νέους βιοκαλλιεργητές σε:


– γεωργούς νεαρής ηλικίας
– αγροτεμάχια σε ορεινές περιοχές
– αγροτεμάχια σε περιοχές με φυσικούς περιορισμούς εκτός των ορεινών
– αγροτεμάχια που έχουν δηλωθεί το 2018 για την παραγωγή ζωοτροφών από δικαιούχους της Βιολογικής Κτηνοτροφίας
– Ποσοστό εντασσόμενης έκτασης σε σχέση με το σύνολο της γεωργικής εκμετάλλευσης του υποψηφίου.

Οι υποψήφιοι δικαιούχοι προκειμένου να ενταχθούν στις προκηρυσσόμενες δράσεις υποβάλλουν ηλεκτρονικά την αίτηση στήριξής τους μέσω του Πληροφοριακού Συστήματος με εγγραφή στον ιστότοπο: https://registration.dikaiomata.gr/user_registration και επεξεργασία στον ιστότοπο https://p2.dikaiomata.gr/Organics16.

Αναρτήθηκε στις 08 Ιανουάριος 2019

Πληροφορίες

Ο Δήμος Ζίτσας βρίσκεται 7 χιλιόμετρα βορειοδυτικά της πόλης των Ιωαννίνων και ο πληθυσμός της περιοχής ανέρχεται σε 17.293 κατοίκους.

Πολιτιστική Πύλη Δήμου Ζίτσας
Ηλεκτρονική Βιβλιοθήκη Υγείας Δήμου Ζίτσας
Δια Βίου Μάθησης Δήμου Ζίτσας Υπουργείο Εσωτερικών ΣΥΖΕΥΞΙΣ Περιφέρεια Ηπείρου ΚΕΠ Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων Καθαριότητα