Τελευταιες ανακοινωσεις του δημου μας

Ενημερωθείτε

Στο τμήμα αυτό μπορείτε να ενημερωθείτε για όλες τις τελευταίες ανακοινώσεις του Δήμου Ζίτσας.

Αποφάσεις

Οι πιο πρόσφατες αποφάσεις του Δήμου Ζίτσας.

Προσκλήσεις

Οι πιο πρόσφατες προσκλήσεις του Δήμου Ζίτσας.

Ανακοινώσεις

Οι πιο πρόσφατες ανακοινώσεις του Δήμου Ζίτσας.

Έργα

Τα πιο πρόσφατα έργα του Δήμου Ζίτσας.

Αναδιάρθρωση και Μετατροπή Αμπελώνων (Νέα Απόφαση)

Αναδιάρθρωση και Μετατροπή Αμπελώνων (Νέα Απόφαση)

Δόθηκε νέα υπουργική απόφαση (Υπ.Α.Α.Τρ, ΦΕΚ Β 2096/2019) για την αναδιάρθρωση και μετατροπή των αμπελώνων. Το σύνολο των διατάξεων της προηγούμενης απόφασης παραμένει ίδιο, αφού επιφέρονται μικρές αλλαγές που αφορούν:

  • Οι δικαιούχοι έχουν την δυνατότητα να λάβουν προκαταβολή με τρείς επιλογές ποσοστών στο 30%, το 50% και το 80% του συνολικού ποσού της ενίσχυσης και κατά συνέπεια  τα ποσά της εγγυητικής επιστολής που πρέπει να καταθέσουν να διαμορφώνονται σε 40%, 60% και 90%, του συνολικού ποσού της ενίσχυσης.
  • Οι δικαιούχοι έχουν την ευθύνη  να αποδεικνύουν ότι τηρείται ορθά το μέτρο της βελτίωσης τεχνικών διαχείρισης του αμπελώνα (αποστάσεις φύτευσης, υποστήλωση κλπ.), ειδικά όταν φυτεύεται η ίδια ποικιλία.
  • Παρατηρείται ελάχιστη διαφοροποίηση στην οικονομική ενίσχυση της δράσης του επανεμβολισμού.
Αναρτήθηκε στις 11 Ιούνιος 2019

Πληροφορίες

Ο Δήμος Ζίτσας βρίσκεται 7 χιλιόμετρα βορειοδυτικά της πόλης των Ιωαννίνων και ο πληθυσμός της περιοχής ανέρχεται σε 17.293 κατοίκους.

Πολιτιστική Πύλη Δήμου Ζίτσας
Ηλεκτρονική Βιβλιοθήκη Υγείας Δήμου Ζίτσας
Δια Βίου Μάθησης Δήμου Ζίτσας Υπουργείο Εσωτερικών ΣΥΖΕΥΞΙΣ Περιφέρεια Ηπείρου ΚΕΠ Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων Καθαριότητα