Τελευταιες ανακοινωσεις του δημου μας

Ενημερωθείτε

Στο τμήμα αυτό μπορείτε να ενημερωθείτε για όλες τις τελευταίες ανακοινώσεις του Δήμου Ζίτσας.

Αποφάσεις

Οι πιο πρόσφατες αποφάσεις του Δήμου Ζίτσας.

Προσκλήσεις

Οι πιο πρόσφατες προσκλήσεις του Δήμου Ζίτσας.

Ανακοινώσεις

Οι πιο πρόσφατες ανακοινώσεις του Δήμου Ζίτσας.

Έργα

Τα πιο πρόσφατα έργα του Δήμου Ζίτσας.

Πρόγραμμα κατάρτισης «Ολοκληρωμένο πρόγραμμα αρωματικών φαρμακευτικών φυτών

Πρόγραμμα κατάρτισης  «Ολοκληρωμένο πρόγραμμα αρωματικών φαρμακευτικών φυτών

Ο Δήμος Ζίτσας σε συνεργασία με το ΚΕΚ ΟΑΕΔ Ιωαννίνων υλοποιεί πρόγραμμα κατάρτισης   διάρκειας 295  ωρών με τίτλο:

 

«Ολοκληρωμένο πρόγραμμα αρωματικών – φαρμακευτικών φυτών»

Το εκπαιδευτικό πρόγραμμα  αφορά την καλλιέργεια, συλλογή, επεξεργασία και μεταποίηση,  την τυποποίηση, την ανάπτυξη επιχειρηματικότητας και ηλεκτρονικού εμπορίου, αρωματικών και φαρμακευτικών φυτών. Οι ωφελούμενοι του προγράμματος θα αποκτήσουν θεωρητική αλλά και πρακτική κατάρτιση. Το πρόγραμμα δίνει τη δυνατότητα κατάρτισης σε άτομα από την περιοχή, που θέλουν να ασχοληθούν για πρώτη φορά ή και να επεκτείνουν τις γνώσεις τους στον συγκεκριμένο κλάδο.

Οι καταρτιζόμενοι δεν λαμβάνουν εκπαιδευτικό επίδομα παρά μόνο πιστοποίηση μετά το τέλος του προγράμματος. 

Η επιλογή των καταρτιζόμενων θα γίνει από το Δήμο Ζίτσας σύμφωνα με τα δικαιολογητικά τους, ήτοι κάτοικος του Δήμου, για την απόδειξη απαιτείται  αποδεικτικό εντοπιότητας και τα κάτωθι μοριοδοτούμενα κριτήρια ;

 

 

ΜΟΡΙΟΔΟΤΗΣΗ

Α/Α

ΠΡΟΣΟΝΤΑ

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

ΜΟΡΙΑ

1

ΑΝΕΡΓΟΣ ΑΚΤΗΜΩΝ

ΚΑΡΤΑ ΑΝΕΡΓΙΑΣ & Ε9

20

2

ΑΚΤΗΜΩΝ

Ε9

10

3

ΚΑΤΟΙΚΟΣ ΜΕ ΚΤΗΜΑΤΑ

Ε9

5

4

ΗΛΙΚΙΑ ΕΩΣ 60 ΕΤΩΝ

έως 30 ετών

20

έως 50 ετών

15

άνω των 50 ετών

5

 

Παρακαλούνται όλοι οι ενδιαφερόμενοι να προσέλθουν στο Γραφείο Αγροτικής Παραγωγής, Αλιείας & Αλιευτικής Παραγωγής του Δήμου Ζίτσας, Λ. Πασσαρώνος 1-Ελεούσα (υπεύθυνη υπάλληλος: Άννα Αναστασιάδου, τηλ.:2653360015) έως την Παρασκευή 11 Σεπτεμβρίου 2020,προκειμένου να συμπληρώσουν και να υποβάλουν την αίτηση συμμετοχής καθώς και τα απαραίτητα δικαιολογητικά στο πρόγραμμα.

 

Αναρτήθηκε στις 12 Αύγουστος 2020

Πληροφορίες

Ο Δήμος Ζίτσας βρίσκεται 7 χιλιόμετρα βορειοδυτικά της πόλης των Ιωαννίνων και ο πληθυσμός της περιοχής ανέρχεται σε 17.293 κατοίκους.

Πολιτιστική Πύλη Δήμου Ζίτσας
Ηλεκτρονική Βιβλιοθήκη Υγείας Δήμου Ζίτσας
Δια Βίου Μάθησης Δήμου Ζίτσας Υπουργείο Εσωτερικών ΣΥΖΕΥΞΙΣ Περιφέρεια Ηπείρου ΚΕΠ Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων Καθαριότητα