Δήμος Ζίτσας

Τελευταιες ανακοινωσεις του δημου μας

Ενημερωθείτε

Στο τμήμα αυτό μπορείτε να ενημερωθείτε για όλες τις τελευταίες ανακοινώσεις του Δήμου Ζίτσας.

Αποφάσεις

Οι πιο πρόσφατες αποφάσεις του Δήμου Ζίτσας.

Προσκλήσεις

Οι πιο πρόσφατες προσκλήσεις του Δήμου Ζίτσας.

Ανακοινώσεις

Οι πιο πρόσφατες ανακοινώσεις του Δήμου Ζίτσας.

Έργα

Τα πιο πρόσφατα έργα του Δήμου Ζίτσας.

Έως 25-5-2021 υποβολή αιτήσεων στο Πρόγραμμα Αναδιάρθρωσης και Μετατροπής Αμπελώνων για την περίοδο 2021-2022

Έως 25-5-2021 υποβολή αιτήσεων στο Πρόγραμμα Αναδιάρθρωσης και Μετατροπής Αμπελώνων για την περίοδο 2021-2022

Έως και την Δευτέρα 25-05-2021 θα υποβάλλονται οι αιτήσεις των ενδιαφερόμενων για ένταξή τους στο Πρόγραμμα αναδιάρθρωσης και μετατροπής αμπελώνων 2021-2022. Οι αιτήσεις με τα απαραίτητα δικαιολογητικά, κατατίθενται στο Τμήμα Φυτικής και Ζωικής Παραγωγής της Διεύθυνσης Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής της Περιφερειακής Ενότητας Ιωαννίνων. 

 

Το πρόγραμμα αφορά αποκλειστικά οινάμπελα και προβλέπει ενίσχυση για την αναδιάρθρωση υφιστάμενων αμπελώνων που είναι εγγεγραμένοι στο Αμπελουργικό Μητρώο. Στόχος του προγράμματος είναι η αύξηση της ανταγωνιστικότητας των αμπελουργικών εκμεταλλεύσεων μέσω της ποιοτικής αναβάθμισης του αμπελουργικού δυναμικού, η προστασία των ντόπιων ποικιλιών(Ντεμπίνα, Βλάχικο, Μπεκάρι), η εγκατάσταση ποικιλιών αμπέλου με αυξημένο εμπορικό ενδιαφέρον και η εισαγωγή σύγχρονων αμπελουργικών καλλιεργητικών τεχνικών καθώς και η διαφύλαξη των παλιών(καλλιέργεια σε αναβαθμίδες).

 

 Τα Μέτρα που ενισχύονται είναι:

 • Εκρίζωση και προετοιμασία εδάφους – αναφύτευση
 • Φύτευση νέων αμπελώνων
 • Βελτίωση τεχνικών διαχείρισης

 

Τα απαιτούμενα δικαιολογητικά για την ένταξη στο Πρόγραμμα είναι τα εξής:

 • Αίτηση – Υπεύθυνη Δήλωση
 • Απόσπασμα Αμπελουργικού Μητρώου
 • Δηλώσεις Συγκομιδής των δύο τελευταίων ετών
 • Δήλωση εκμετάλλευσης στα πλαίσια της ενιαίας ενίσχυσης (ΟΣΔΕ) για το έτος 2021
 • Φωτοτυπία των δύο όψεων της αστυνομικής ταυτότητας
 • Φωτοτυπία φορολογικού εγγράφου όπου θα αναγράφεται ο Α.Φ.Μ. του δικα ιούχου – παραγωγού
 • Φωτοτυπία της 1ης σελίδας βιβλιαρίου τραπέζης, με τον αριθμό τραπεζικού λογαριασμού ταμιευτηρίου ΙΒΑΝ
 • Φωτοαντίγραφο τίτλων νομής και κατοχής για ιδιόκτητα αμπελοτεμάχια ή ηλεκτρονικά μισθωτήρια με διάρκεια μίσθωσης άνω των 9 ετών για τα ενοικιαζόμενα αμπελοτεμάχια. Για τα ενοικιαζόμενα αμπελοτεμάχια, όταν ο παραγωγός ενταχθεί στο Πρόγραμμα, θα απαιτηθεί συμβολαιογραφική πράξη μίσθωσης άνω των 9 ετών

 

Η αίτηση και τα απαιτούμενα δικαιολογητικά για ένταξη στο πρόγραμμα είναι αναρτημένα στην ιστοσελίδα της Περιφέρειας Ηπείρου και συγκεκριμένα ww.php.gov.gr – Ενημέρωση Αγροτών. Για περαιτέρω πληροφορίες ή διευκρινίσεις οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στην Περιφέρεια Ηπείρου – Π.Ε. Ιωαννίνων – Διοικητήριο – Γραφείο 114 και στο τηλέφωνο 2651087114. Επίσης ενημέρωση από τον Δήμο Ζίτσας παρέχεται στα Γραφεία του Δημαρχείου – Λ. Πασσαρώνος 1 – Ελεούσα – Αυτοτελές Τμήμα Τοπικής Οικονομικής Ανάπτυξης και στα τηλέφωνα 2653360051 & 2653360015.

Αναρτήθηκε στις 01 Απρίλιος 2021

Πληροφορίες

Ο Δήμος Ζίτσας βρίσκεται 7 χιλιόμετρα βορειοδυτικά της πόλης των Ιωαννίνων και ο πληθυσμός της περιοχής ανέρχεται σε 17.293 κατοίκους.

Πολιτιστική Πύλη Δήμου Ζίτσας
Ηλεκτρονική Βιβλιοθήκη Υγείας Δήμου Ζίτσας
Δια Βίου Μάθησης Δήμου Ζίτσας Υπουργείο Εσωτερικών ΣΥΖΕΥΞΙΣ Περιφέρεια Ηπείρου ΚΕΠ Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων Καθαριότητα