Δήμος Ζίτσας

Τελευταιες ανακοινωσεις του δημου μας

Ενημερωθείτε

Στο τμήμα αυτό μπορείτε να ενημερωθείτε για όλες τις τελευταίες ανακοινώσεις του Δήμου Ζίτσας.

Αποφάσεις

Οι πιο πρόσφατες αποφάσεις του Δήμου Ζίτσας.

Προσκλήσεις

Οι πιο πρόσφατες προσκλήσεις του Δήμου Ζίτσας.

Ανακοινώσεις

Οι πιο πρόσφατες ανακοινώσεις του Δήμου Ζίτσας.

Έργα

Τα πιο πρόσφατα έργα του Δήμου Ζίτσας.

Αγροτικά Θέματα

Ο Δήμος Ζίτσας ενημερώνει ότι το Γραφείο Υποστήριξης- Ενίσχυσης Αγροτικής Παραγωγής, έχει στόχο την υποβοήθηση του αγροτικού κόσμου μέσα από την καλύτερη οργάνωση των γεωργικών εκμεταλλεύσεων και της κτηνοτροφικής παραγωγής και βέβαια η διατήρηση του αγροτικού πληθυσμού στο Δήμο μας, με προοπτικές ανάπτυξης. Μέσα από την σελίδα μας θα δίνεται η δυνατότητα για ενημέρωση σχετικά με αγροτικά και κτηνοτροφικά θέματα, τόσο σε τοπικό όσο και σε γενικό επίπεδο.

Προκειμένου να ανταποκριθούμε με τον καλύτερο δυνατό τρόπο στις απαιτήσεις σας, μπορείτε να επικοινωνείτε μαζί μας μέσω του ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (zitsa@zitsa.gov.gr) ή τηλεφωνικά (2653360015).

Ενίσχυση Αντικατάστασης Κυψελών

Στα 20 ευρώ ανά κυψέλη καθορίστηκε το ύψος της ενίσχυσης για την προμήθεια κυψελών αντικατάστασης. Επιπλέον σύμφωνα με την ίδια απόφαση το ποσό ενίσχυσης ανά μετακινούμενο μελίσσι καθορίστηκε στα 4,78 ευρώ.

Αναρτήθηκε στις 03 Αύγουστος 2018 Περισσότερα »
Δήλωση συγκομιδής οινοστάφυλων από 01/09/2018 έως 30/11/2018

Ξεκινά από 01/09/20018 έως 30/11/2018 η υποβολή Δήλωσης Συγκομιδής σταφυλιών. Πραγματοποιείται ηλεκτρονικά μέσω της ψηφιακής υπηρεσίας «Δήλωση Συγκομιδής Αμπελουργικών Προϊόντων» του Υπ.Α.Α.Τ. (www.minagric.gr). Σε περίπτωση λάθους στη Δήλωση Συγκομιδής, ο παραγωγός με αίτηση τροποποίησης ζητά από την αρμόδια Δ.Α.Ο.Κ. και κατόπιν προσκομίσεως των απαραίτητων δικαιολογητικών-παραστατικών τη διόρθωσή της.

Αναρτήθηκε στις 31 Ιούλιος 2018 Περισσότερα »
Ανακοίνωση Περιφερειακού Κέντρου Προστασίας Φυτών και Ποιοτικού Ελέγχου Ιωαννίνων

Το Περιφερειακό Κέντρο Προστασίας Φυτών και Ποιοτικού Ελέγχου Ιωαννίνων, ενημερώνει σχετικά με την καρπόκαψα της καρυδιάς (Σημείο Παρατήρησης: Ζίτσα Ιωαννίνων)

Αναρτήθηκε στις 20 Ιούλιος 2018 Περισσότερα »
Οδηγίες Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε. σε παραγωγούς που οι δηλώσεις ΟΣΔΕ εμπλέκονται με δασικούς χάρτες

Σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση του Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε., οι αγρότες και οι κτηνοτρόφοι της χώρας των οποίων οι δηλώσεις των τεμαχίων στην ΕΑΕ 2018 (ΟΣΔΕ) εμπλέκονται με δασικούς χάρτες, θα πρέπει να προβούν σε μια σειρά ενεργειών μέχρι τις 8 Αυγούστου 2020.

Αναρτήθηκε στις 19 Ιούλιος 2018 Περισσότερα »
Ανάρτηση Βαθμολογίας των Αιτήσεων για Άδειες Φύτευσης Αμπέλου, με οινοποιήσιμες ποικιλίες, έτους 2018

Αναρτήθηκαν από το υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης τα ονόματα και οι βαθμολογίες των αιτήσεων αδειών αμπέλου 2018.  

Αναρτήθηκε στις 17 Ιούλιος 2018 Περισσότερα »
Οδηγίες για την αποφυγή ασθενειών σε κτηνοτροφικές εκμεταλλεύσεις

Η Διεύθυνση Κτηνιατρικής Περιφέρειας Ηπείρου, με αφορμή την πρόσφατη εμφάνιση εστίας πανώλους μικρών μηρυκαστικών για πρώτη φορά στη Ευρωπαϊκή Ένωση (Βουλγαρία), καθώς και την εμφάνιση νοσημάτων (ευλογιά, οζώδης δερματίτιδας των βοοειδών, καταρροϊκός πυρετός και κλασσική πανώλης χοίρων), τα οποία θέτουν σε κίνδυνο το ζωικό κεφάλαιο της περιοχής μας, υπενθυμίζει και εφιστά την προσοχή στους κτηνοτρόφους για την πιστή εφαρμογή των μέτρων βιοασφαλείας όπως αυτά περιγράφονται παρακάτω, ώστε να αποφευχθεί κάθε πιθανότητα μετάδοσης των νοσημάτων:

Αναρτήθηκε στις 04 Ιούλιος 2018 Περισσότερα »
Ποιοτικός Εκσυγχρονισμός

Ανακοινώθηκε η Δράση «Ποιοτικός Εκσυγχρονισμός» στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία (ΕΠΑνΕΚ)» του ΕΣΠΑ 2014 – 2020. Η δράση αφορά στην ενίσχυση υφιστάμενων μεσαίων επιχειρήσεων που ανήκουν στους κλάδους μεταποίησης, χονδρικού εμπορίου, τουρισμού, υγείας και παροχής υπηρεσιών, με στόχο την παραγωγή προϊόντων - υπηρεσιών υψηλής ποιότητας και τη βελτίωση των εξαγωγικών τους δυνατοτήτων.

Αναρτήθηκε στις 28 Ιούνιος 2018 Περισσότερα »
Αίτηση ενίσχυσης για Σπάνιες Φυλές

Από 3/07/2018 έως 22/07/2018 καλούνται να υποβάλλουν αίτηση οι κτηνοτρόφοι που ενδιαφέρονται να ενταχθούν στη Δράση 10.1.9 «Διατήρηση Απειλούμενων Αυτόχθονων Φυλών Αγροτικών Ζώων. Επιλέξιμα ζώα είναι τα βοοειδή (333 ευρώ ανά ΜΜΖ), τα αιγοπρόβατα (232 ευρώ ανά ΜΜΖ) οι χοίροι (215 ευρώ ανά ΜΜΖ) και οι ίπποι που λαμβάνουν και το υψηλότερο πριμ, στα 350 ευρώ ανά ΜΜΖ.

Αναρτήθηκε στις 21 Ιούνιος 2018 Περισσότερα »
Xαλαζόπτωση 30/05/2018

Το Γραφείο Υποστήριξης- Ενισχυσης Αγροτικής Παραγωγής ενημερώνει τους αμπελοκαλλιεργητές των Τ.Δ. Σακελλαρικού και Ζίτσας, ό,τι λόγω της χθεσινής χαλαζόπτωσης 30/05/2018, σε περίπτωση που έχουν υποστεί ζημιές θα πρέπει να επικοινωνήσουν με τους ανταποκριτές του ΕΛΓΑ του Δ. Ζίτσας ή με τα Περιφερειακό Υποκαταστήματα του ΕΛΓΑ (26510-64730-64003). Η παραπάνω διαδικασία κρίνεται απαραίτητη για την άμεση και δίκαιη αποζημίωση των πληγέντων.

Αναρτήθηκε στις 31 Μάιος 2018 Περισσότερα »
Εκδόθηκε από το ΥΠ.Α.Α.Τ. η νέα Υπουργική Απόφαση για την διαδικασία μίσθωσης βοσκησίμων γαιών κατά την μεταβατική περίοδο μέχρι την έγκριση των διαχειριστικών σχεδίων βόσκησης

Το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων έχει δημοσιεύσει την υπ’ αριθ. 915/69142/15.05.2018 Υ.Α.(ΦΕΚ 1812Β΄/21.05.2018) ‘’Διαδικασία μίσθωσης βοσκησίμων γαιών, συγκρότηση και λειτουργία επιτροπών ελέγχου χωροταξικής ορθότητας της κατανομής δικαιωμάτων χρήσης της βοσκής, κατά την μεταβατική περίοδο μέχρι την έγκριση των διαχειριστικών σχεδίων βόσκησης’’(ΑΔΑ:6ΙΚΒ4653ΠΓ-Τ6Δ).

Αναρτήθηκε στις 31 Μάιος 2018 Περισσότερα »

Ο καιρός στην περιοχή

33,98° Υγρασία: 24% Άνεμος: 4,12 χμ/ώ
Αποστολή Φωτογραφίας

Γραφείο Υποστήριξης - Ενίσχυσης Αγροτικής Παραγωγής

Στο Δήμο λειτουργεί Γραφείο Υποστήριξης - Ενίσχυσης Αγροτικής Παραγωγής. Ενημερωθείτε σωστά για την καλύτερη οργάνωση των γεωργικών σας εκμεταλλεύσεων και της κτηνοτροφικής σας παραγωγής.

Περισσότερα »
Χρήσιμα Έγγραφα

Οδηγός δημότη

Βρείτε πληροφορίες που χρειάζεστε για τις συναλλαγές σας με το Δήμο Ζίτσας. Χρήσιμα έγγραφα, πιστοποιητικά και οδηγοί χωρισμένα σε κατηγορίες ώστε να βρείτε εύκολα και γρήγορα τον τομέα που σας ενδιαφέρει.

Περισσότερα »
Χρήσιμα Τηλέφωνα

Χρήσιμα Τηλέφωνα

Βρείτε τα τηλέφωνα των υπηρεσιών του Δήμου Ζίτσας καθώς και άλλα χρήσιμα τηλέφωνα όπως φαρμακεία, ιατρεία κοκ.

Περισσότερα »
Οικισμοί

Οικισμοί

Ανακαλύψτε όλους τους οικισμούς του Δήμου Ζίτσας και γνωρίστε χρήσιμες πληροφορίες σχετικά με την πρόσβαση, τα αξιοθεατα και τις δραστηριότητες στον καθένα από αυτούς.

Γνωρίστε τον »
Διαδραστικός Χάρτης

Διαδραστικός Χάρτης

Ανακαλύψτε όλα τα αξιοθέατα του Δήμου στο χάρτη και μάθετε πώς θα φτάσετε εκεί.

Περισσότερα »
Πολιτιστική Πύλη Δήμου Ζίτσας
Ηλεκτρονική Βιβλιοθήκη Υγείας Δήμου Ζίτσας
Δια Βίου Μάθησης Δήμου Ζίτσας Υπουργείο Εσωτερικών ΣΥΖΕΥΞΙΣ Περιφέρεια Ηπείρου ΚΕΠ Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων Καθαριότητα