Τελευταιες ανακοινωσεις του δημου μας

Ενημερωθείτε

Στο τμήμα αυτό μπορείτε να ενημερωθείτε για όλες τις τελευταίες ανακοινώσεις του Δήμου Ζίτσας.

Αποφάσεις

Οι πιο πρόσφατες αποφάσεις του Δήμου Ζίτσας.

Προσκλήσεις

Οι πιο πρόσφατες προσκλήσεις του Δήμου Ζίτσας.

Ανακοινώσεις

Οι πιο πρόσφατες ανακοινώσεις του Δήμου Ζίτσας.

Έργα

Τα πιο πρόσφατα έργα του Δήμου Ζίτσας.

Επιχειρησιακό Πρόγραμμα 2016-2019 Δήμου Ζίτσας

Δημόσια Διαβούλευση του Επιχειρησιακού Προγράμματος  2016-2019 του Δήμου Ζίτσας (Α΄ΦΑΣΗ : Στρατηγικός Σχεδιασμός)

Ο Δήμος Ζίτσας, στο πλαίσιο κατάρτισης του Επιχειρησιακού Προγράμματος 2016-2019, θέτει σε δημόσια διαβούλευση το Στρατηγικό Σχέδιο και προσκαλεί τους πολίτες του Δήμου, ενώσεις πολιτών, τοπικούς φορείς και τοπικά συμβούλια από 29/03/2016 ως και 12/05/2016  να συμβάλλουν στην εκπόνησή του, μέσω της συμπλήρωσης σχετικού ερωτηματολογίου.
Το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα αποτελεί ένα ολοκληρωμένο πρόγραμμα τοπικής και οργανωτικής-λειτουργικής ανάπτυξης, σε εναρμόνιση με τις κατευθύνσεις αναπτυξιακού σχεδιασμού σε τοπικό, περιφερειακό και εθνικό επίπεδο.
Μέσω της διαβούλευσης θα καταγραφούν οι απόψεις και οι προτάσεις όλων των αρμόδιων τοπικών φορέων και των πολιτών, αναφορικά με τους άξονες του Επιχειρησιακού Προγράμματος.
     
Το ερωτηματολόγιο για την δημόσια διαβούλευση διατίθεται:

1. Σε έντυπη μορφή στα εξής σημεία:

- Δημαρχείο Δήμου Ζίτσας, Λ. Ελευθερίας και Ευκλείδη, Ελεούσα Ιωαννίνων

- Δημοτικό Κατάστημα Δ.Ε. Εκάλης, Μεταμόρφωση Ιωαννίνων

- Δημοτικό Κατάστημα Δ.Ε. Ευρυμενών, Κληματιά Ιωαννίνων

- Δημοτικό Κατάστημα Δ.Ε. Ζίτσας, Ζίτσα Ιωαννίνων

- Δημοτικό Κατάστημα Δ.Ε. Μολοσσών, Βουτσαράς Ιωαννίνων

2. Σε ηλεκτρονική μορφή στην ιστοσελίδα του Δήμου www.zitsa.gov.gr

Μετά  την  συμπλήρωση του ερωτηματολογίου μπορείτε να το αποστείλετε ταχυδρομικά είτε μέσω FAX στον 2651062794, είτε μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στο email: zitsa@zitsa.gov.gr με την ένδειξη “Ερωτηματολόγιο για το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα του Δήμου Ζίτσας“ είτε να το παραδώσετε στα ανωτέρω σημεία διάθεσής  του.

Για πληροφορίες ή διευκρινήσεις παρακαλούμε όπως επικοινωνήσετε με το τμήμα Προγραμματισμού, Οργάνωσης και Πληροφορικής, στο τηλ. 2653360033.

Ευχαριστούμε για τη συνεργασία σας και τη συμμετοχή σας στη διαδικασία κατάρτισης του Επιχειρησιακού Προγράμματος 2016-2019 του Δήμου Ζίτσας.

Αναρτήθηκε στις 29 Μάρτιος 2016

Πληροφορίες

Ο Δήμος Ζίτσας βρίσκεται 7 χιλιόμετρα βορειοδυτικά της πόλης των Ιωαννίνων και ο πληθυσμός της περιοχής ανέρχεται σε 17.293 κατοίκους.

Πολιτιστική Πύλη Δήμου Ζίτσας
Ηλεκτρονική Βιβλιοθήκη Υγείας Δήμου Ζίτσας
Δια Βίου Μάθησης Δήμου Ζίτσας Υπουργείο Εσωτερικών ΣΥΖΕΥΞΙΣ Περιφέρεια Ηπείρου ΚΕΠ Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων Καθαριότητα