Δήμος Ζίτσας

Τελευταιες ανακοινωσεις του δημου μας

Ενημερωθείτε

Στο τμήμα αυτό μπορείτε να ενημερωθείτε για όλες τις τελευταίες ανακοινώσεις του Δήμου Ζίτσας.

Αποφάσεις

Οι πιο πρόσφατες αποφάσεις του Δήμου Ζίτσας.

Προσκλήσεις

Οι πιο πρόσφατες προσκλήσεις του Δήμου Ζίτσας.

Ανακοινώσεις

Οι πιο πρόσφατες ανακοινώσεις του Δήμου Ζίτσας.

Έργα

Τα πιο πρόσφατα έργα του Δήμου Ζίτσας.

Θεματικό Σεμινάριο: «Μάρκετινγκ, προώθηση & εξωστρέφεια των οινικών προϊόντων»

Θεματικό Σεμινάριο: «Μάρκετινγκ, προώθηση & εξωστρέφεια των οινικών προϊόντων»

Ο Δήμος Ζίτσας προσκαλεί όλους τους ενδιαφερόμενους να συμμετάσχουν στο Κοινό Επιχειρηματικό Σεμινάριο (Ελλάδα) που διοργανώνει στο πλαίσιο του έργου WINCOME και υλοποιείται μέσω του Ευρωπαϊκού Προγράμματος Διασυνοριακής Συνεργασίας INTERREG IPA II CBC PROGRAMME “Ελλάδα-Αλβανία 2014-2020” και συγχρηματοδοτείται από την Ε.Ε. μέσω του Μηχανισμού Προενταξιακής Βοήθειας ΙΙ (ΜΠΒ ΙΙ) (85%) και από Εθνικούς Πόρους (15%).

Το Επιχειρηματικό Σεμινάριο θα πραγματοποιηθεί την Παρασκευή 8 Οκτωβρίου 2021, στο Πολιτιστικό Κέντρο Κοινότητας Ζίτσας και θα περιλαμβάνει και επιτόπια εκπαίδευση (on-site) από ειδικούς στον τομέα της Αμπελουργίας και Οινολογίας.

Η παρουσία σας θα μας τιμήσει ιδιαίτερα.

Αναρτήθηκε στις 07 Οκτώβριος 2021

Πληροφορίες

Ο Δήμος Ζίτσας βρίσκεται 7 χιλιόμετρα βορειοδυτικά της πόλης των Ιωαννίνων και ο πληθυσμός της περιοχής ανέρχεται σε 17.293 κατοίκους.

Πολιτιστική Πύλη Δήμου Ζίτσας
Ηλεκτρονική Βιβλιοθήκη Υγείας Δήμου Ζίτσας
Δια Βίου Μάθησης Δήμου Ζίτσας Υπουργείο Εσωτερικών ΣΥΖΕΥΞΙΣ Περιφέρεια Ηπείρου ΚΕΠ Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων Καθαριότητα