Δήμος Ζίτσας

Τελευταιες ανακοινωσεις του δημου μας

Ενημερωθείτε

Στο τμήμα αυτό μπορείτε να ενημερωθείτε για όλες τις τελευταίες ανακοινώσεις του Δήμου Ζίτσας.

Αποφάσεις

Οι πιο πρόσφατες αποφάσεις του Δήμου Ζίτσας.

Προσκλήσεις

Οι πιο πρόσφατες προσκλήσεις του Δήμου Ζίτσας.

Ανακοινώσεις

Οι πιο πρόσφατες ανακοινώσεις του Δήμου Ζίτσας.

Έργα

Τα πιο πρόσφατα έργα του Δήμου Ζίτσας.

Εγγραφές και επανεγγραφές στις δομές του Ν.Π.Δ.Δ.του Δήμου Ζίτσας

Εγγραφές και επανεγγραφές στις δομές του Ν.Π.Δ.Δ.του Δήμου Ζίτσας

Σας ανακοινώνουμε ότι οι αιτήσεις εγγραφών και επανεγγραφών για τον Παιδικό Σταθμό Ελεούσας, τον Παιδικό Σταθμό Βουνοπλαγιάς, τον Παιδικό Σταθμό Ροδοτοπίου και τον Παιδικό Σταθμό Ζίτσας για το σχολικό έτος 2022-2023 θα υποβάλλονται από Δευτέρα 16 Μαΐου έως και Παρασκευή 10 Ιουνίου και ώρες  8:30 π.μ. - 14:00 μ.μ.

Δικαίωμα εγγραφής έχουν τα νήπια  που έχουν συμπληρώσει 2,5 χρόνια στις 31-08-2022 δηλ. να έχουν γεννηθεί από 1-1-2019 έως και 28-2-2020.                                  

Οι γονείς θα μπορούν να προμηθεύονται την αίτηση καθώς και τα απαραίτητα δικαιολογητικά, από τον Παιδικό Σταθμό Ελεούσας και από την ιστοσελίδα του Δήμου Ζίτσας  www.zitsa.gov.gr.

Η κατάθεση των δικαιολογητικών για όλους τους Σταθμούς (Ελεούσας, Βουνοπλαγιάς, Ροδοτοπίου και Ζίτσας) θα πραγματοποιείται στον Παιδικό Σταθμό Ελεούσας, από Δευτέρα έως Παρασκευή και ώρες 08:30 έως 14:00

Για να γίνει δεκτή η αίτηση εγγραφής /επανεγγραφής, οι γονείς ή οι κηδεμόνες θα πρέπει να καταθέσουν όλα τα απαραίτητα δικαιολογητικά:

  1. 1.    Αντίγραφο αποδεικτικού στοιχείου Ταυτότητας.

Για  ομογενείς : Αντίγραφο Ταυτότητας  Ομογενούς.

Για  αλλοδαπούς: και Άδεια διαμονής σε ισχύ.

  1. 2.    Πιστοποιητικό γέννησης του παιδιού.
  2. 3.    Ατομική κάρτα υγείας συμπληρωμένη από Παιδίατρο.
  3. 4.    Υπεύθυνη Δήλωση γονέα ή κηδεμόνα για το ποιος/ποιοι θα παραλαμβάνουν το παιδί.
  4. 5.    Φωτοτυπία της  σελίδας  των εμβολίων.
  5. 6.     Βεβαίωση  εργοδότη ότι και οι δύο γονείς εργάζονται ή πρόκειται να εργαστούν εντός μηνός από την υποβολή αίτησης εγγραφής.
  6. 7.    Πράξη Διοικητικού Προσδιορισμού Φόρου 2022 ( Εισοδήματα 2021)
  7. 8.    Φωτοτυπία κάρτας ανεργίας που να διακρίνεται ο αριθμός.
  8. 9.    Πιστοποιητικό Οικογενειακής κατάστασης.

Εάν  δεν είναι στην Ελληνική γλώσσα θα πρέπει να συνοδεύεται από επίσημη μετάφραση.

-       Για γονείς διαζευγμένους: Aντίγραφο διαζευκτηρίου ή δικαστικής απόφασης.

-       Σε διάσταση : Ληξιαρχεική πράξη θανάτου συζύγου, εάν αυτό δεν αναφέρεται στο πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης.

-       Σε  αναδοχή: Οποιοδήποτε αποδεικτικό έγγραφο της Επιτροπείας ανήλικου τέκνου.

Η Ε.Ε.Τ.Α.Α.  θα εκδώσει την πρόσκληση για τους γονείς που επιθυμούν να υποβάλουν αιτήσεις συμμετοχής στο πρόγραμμα δωρεάν φιλοξενίας παιδιών σε Παιδικούς Σταθμούς μέσω της δράσης «Εναρμόνιση Οικογενειακής και Επαγγελματικής Ζωής».

Οι  γονείς θα ενημερωθούν για την πρόσκληση αυτή όταν θα εκδοθεί  με τον ίδιο τρόπο που ενημερώθηκαν για τις εγγραφές.

Αναρτήθηκε στις 13 Μάιος 2022

Πληροφορίες

Ο Δήμος Ζίτσας βρίσκεται 7 χιλιόμετρα βορειοδυτικά της πόλης των Ιωαννίνων και ο πληθυσμός της περιοχής ανέρχεται σε 17.293 κατοίκους.

Πολιτιστική Πύλη Δήμου Ζίτσας
Ηλεκτρονική Βιβλιοθήκη Υγείας Δήμου Ζίτσας
Δια Βίου Μάθησης Δήμου Ζίτσας Υπουργείο Εσωτερικών ΣΥΖΕΥΞΙΣ Περιφέρεια Ηπείρου ΚΕΠ Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων Καθαριότητα