Δήμος Ζίτσας

Τελευταιες ανακοινωσεις του δημου μας

Ενημερωθείτε

Στο τμήμα αυτό μπορείτε να ενημερωθείτε για όλες τις τελευταίες ανακοινώσεις του Δήμου Ζίτσας.

Αποφάσεις

Οι πιο πρόσφατες αποφάσεις του Δήμου Ζίτσας.

Προσκλήσεις

Οι πιο πρόσφατες προσκλήσεις του Δήμου Ζίτσας.

Ανακοινώσεις

Οι πιο πρόσφατες ανακοινώσεις του Δήμου Ζίτσας.

Έργα

Τα πιο πρόσφατα έργα του Δήμου Ζίτσας.

ΑΦΑΙΡΕΣΗ ΔΙΕΚΠΕΡΑΙΩΣΗΣ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ ΚΕΑ ΑΠΟ ΤΑ ΚΕΠ

Σύμφωνα με το άρθρο 4 της ΚΥΑ αριθ. Δ13/οικ/33475/1935/15-6-2018 (ΦΕΚ 2281/Β’ /15-6-2018), από 1/11/2018 η αίτηση ΚΕΑ υποβάλλεται ηλεκτρονικά είτε από τους αιτούντες απ’ ευθείας, είτε μέσω των αρμόδιων οργάνων του Δήμου στους οποίους διαμένουν οι αιτούντες ή των Κέντρων Κοινότητας. Ως εκ τούτου αφαιρείται ο αντίστοιχος σύνδεσμος από τις εξωτερικές εφαρμογές των ΚΕΠ.

Αναρτήθηκε στις 31 Οκτώβριος 2018

Πληροφορίες

Ο Δήμος Ζίτσας βρίσκεται 7 χιλιόμετρα βορειοδυτικά της πόλης των Ιωαννίνων και ο πληθυσμός της περιοχής ανέρχεται σε 17.293 κατοίκους.

Πολιτιστική Πύλη Δήμου Ζίτσας
Ηλεκτρονική Βιβλιοθήκη Υγείας Δήμου Ζίτσας
Δια Βίου Μάθησης Δήμου Ζίτσας Υπουργείο Εσωτερικών ΣΥΖΕΥΞΙΣ Περιφέρεια Ηπείρου ΚΕΠ Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων Καθαριότητα