Τελευταιες ανακοινωσεις του δημου μας

Ενημερωθείτε

Στο τμήμα αυτό μπορείτε να ενημερωθείτε για όλες τις τελευταίες ανακοινώσεις του Δήμου Ζίτσας.

Αποφάσεις

Οι πιο πρόσφατες αποφάσεις του Δήμου Ζίτσας.

Προσκλήσεις

Οι πιο πρόσφατες προσκλήσεις του Δήμου Ζίτσας.

Ανακοινώσεις

Οι πιο πρόσφατες ανακοινώσεις του Δήμου Ζίτσας.

Έργα

Τα πιο πρόσφατα έργα του Δήμου Ζίτσας.

Εισοδηματική Ενίσχυση Οικογενειών Ορεινών και Μειονεκτικών Περιοχών 2020

Εισοδηματική Ενίσχυση Οικογενειών Ορεινών και Μειονεκτικών Περιοχών 2020

Tην 6-10-2020 ξεκίνησε η ενημέρωση των πολιτών, μέσω αποστολής μηνυμάτων στο κινητό (sms) ή ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (email), αναφορικά με την πορεία των Αιτήσεων έτους 2019 που έχουν υποβάλει για τη χορήγηση της Ετήσιας Εισοδηματική Ενίσχυση Οικογενειών Ορεινών και Μειονεκτικών Περιοχών από τον Ο.Π.Ε.Κ.Α.

Η υποβολή των αιτήσεων, έτους 2020, ξεκινάει την 9-10-2020 και ολοκληρώνεται την 30-10-2020. Αίτηση για το έτος 2020 υποβάλουν όσοι απορρίφθηκαν το έτος 2019 και όσοι η αίτηση τους βρίσκεται σε εκκρεμότητα καθώς και όσοι νέοι αιτούντες προσέλθουν για υποβολή αίτησης.

Για τους πολίτες που η αίτηση τους έχει εγκριθεί το 2019, η αίτηση αυτή θεωρείται ότι έχει υποβληθεί και για το 2020 με την προϋπόθεση ότι έχουν συμπληρωθεί στην αίτηση ο αριθμός κινητού τηλεφώνου και ηλεκτρονική διεύθυνση (email). Σημειώνεται ότι εφόσον στοιχεία της εγκριθείσας αίτησης του 2019 έχουν διαφοροποιηθεί πχ ΙΒΑΝ, email κλπ ο πολίτης έχει την δυνατότητα να τα επικαιροποιήσει μέχρι την 30-10-2020.

Αναρτήθηκε στις 13 Οκτώβριος 2020

Πληροφορίες

Ο Δήμος Ζίτσας βρίσκεται 7 χιλιόμετρα βορειοδυτικά της πόλης των Ιωαννίνων και ο πληθυσμός της περιοχής ανέρχεται σε 17.293 κατοίκους.

Πολιτιστική Πύλη Δήμου Ζίτσας
Ηλεκτρονική Βιβλιοθήκη Υγείας Δήμου Ζίτσας
Δια Βίου Μάθησης Δήμου Ζίτσας Υπουργείο Εσωτερικών ΣΥΖΕΥΞΙΣ Περιφέρεια Ηπείρου ΚΕΠ Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων Καθαριότητα