Δήμος Ζίτσας

Τελευταιες ανακοινωσεις του δημου μας

Ενημερωθείτε

Στο τμήμα αυτό μπορείτε να ενημερωθείτε για όλες τις τελευταίες ανακοινώσεις του Δήμου Ζίτσας.

Αποφάσεις

Οι πιο πρόσφατες αποφάσεις του Δήμου Ζίτσας.

Προσκλήσεις

Οι πιο πρόσφατες προσκλήσεις του Δήμου Ζίτσας.

Ανακοινώσεις

Οι πιο πρόσφατες ανακοινώσεις του Δήμου Ζίτσας.

Έργα

Τα πιο πρόσφατα έργα του Δήμου Ζίτσας.

Έγκριση τεχνικών προδιαγραφών- καθορισμός όρων διακήρυξης για την διενέργεια διαγωνισμού για την «Προμήθεια υλικών στεγανοποίησης ομβροδεξαμενών Δ.Ζίτσας» - Συγκρότηση επιτροπής διενέργειας διαγωνισμού και αξιολόγησης των προσφορών

Αρ. Απόφασης
285/2015

Η Οικονομική Επιτροπή:

1. Εγκρίνει τις τεχνικές προδιαγραφές για την «Προμήθεια υλικών στεγανοποίησης ομβροδεξαμενών Δ.Ζίτσας», που συνέταξε η Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου.
2. Αποφασίζει την εκτέλεση της προμήθειας με πρόχειρο διαγωνισμό.
3. Συγκροτεί Επιτροπή Διενέργειας του Διαγωνισμού και Αξιολόγησης των Προσφορών αποτελούμενη από τους παρακάτω υπαλλήλους του Δήμου Ζίτσας:
ΤΑΚΤΙΚΑ ΜΕΛΗ
1. Στέφου Νικολέττα - Πρόεδρος
2. Στάθης Σταύρος- Μέλος
3. Σλούτας Χρήστος- Μέλος
ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΜΕΛΗ
1. Γκανιάτσα Μαριγούλα
2. Μπαϊραμπά Μαρία
3. Νούσιας Ιωάννης
4. Καθορίζει τους όρους του πρόχειρου διαγωνισμού ως εξής:


Εκτίθεται σε Πρόχειρο Μειοδοτικό Διαγωνισμό με σφραγισμένες οικονομικές προσφορές και φάκελο τεχνικών προδιαγραφών, σύμφωνα με τις διατάξεις του ΕΚΠΟΤΑ (Υπ.Αποφ. 11389/93) με κριτήριο κατακύρωσης την χαμηλότερη προσφορά για την προμήθεια των ειδών όπως περιγράφονται στην μελέτη 28/2015 για την «Προμήθεια υλικών στεγανοποίησης ομβροδεξαμενών Δ.Ζίτσας» συνολικού προϋπολογισμού 8.500,00 € με το ΦΠΑ 23% και συγκεκριμένα για την προμήθεια των παρακάτω αγαθών:

Αναρτήθηκε στις 15 Δεκέμβριος 2015

Πληροφορίες

Ο Δήμος Ζίτσας βρίσκεται 7 χιλιόμετρα βορειοδυτικά της πόλης των Ιωαννίνων και ο πληθυσμός της περιοχής ανέρχεται σε 17.293 κατοίκους.

Πολιτιστική Πύλη Δήμου Ζίτσας
Ηλεκτρονική Βιβλιοθήκη Υγείας Δήμου Ζίτσας
Δια Βίου Μάθησης Δήμου Ζίτσας Υπουργείο Εσωτερικών ΣΥΖΕΥΞΙΣ Περιφέρεια Ηπείρου ΚΕΠ Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων Καθαριότητα