Δήμος Ζίτσας

Τελευταιες ανακοινωσεις του δημου μας

Ενημερωθείτε

Στο τμήμα αυτό μπορείτε να ενημερωθείτε για όλες τις τελευταίες ανακοινώσεις του Δήμου Ζίτσας.

Αποφάσεις

Οι πιο πρόσφατες αποφάσεις του Δήμου Ζίτσας.

Προσκλήσεις

Οι πιο πρόσφατες προσκλήσεις του Δήμου Ζίτσας.

Ανακοινώσεις

Οι πιο πρόσφατες ανακοινώσεις του Δήμου Ζίτσας.

Έργα

Τα πιο πρόσφατα έργα του Δήμου Ζίτσας.

Αποφάσεις

Διαβάστε τις πιο πρόσφατες αποφάσεις του Δήμου Ζίτσας.

Έγκριση διάθεσης ειδικευμένων πιστώσεων που φέρονται εγγεγραμμένες στον προϋπολογισμό οικον. έτους 2015 Αρ. Απόφασης
307/2015

Η Οικονομική Επιτροπή εγκρίνει τη διάθεση των παρακάτω πιστώσεων του προϋπολογισμού του Δήμου οικον. έτους 2015 και συγκεκριμένα:

Αναρτήθηκε στις 23 Δεκέμβριος 2015 Περισσότερα »
Έναρξη διαδικασίας κύρωσης υφιστάμενου δρόμου εντός ορίου οικισμού Άνω Λαψίστας Δήμου Ζίτσας Αρ. Απόφασης
286/2015

Το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε την έναρξη της διαδικασίας κύρωσης κοινοχρήστου χώρου, για το δρόμο εντός των ορίων του οικισμού Άνω Λαψίστας που απεικονίζεται με τα στοιχεία Δ1-Δ2-Δ3-Δ4-Δ5-Δ6-Δ7-Δ8-Δ9-Δ10-Δ11-Δ12-Δ13-Δ14-Δ15-Δ16-Δ1 στο από το μήνα Ιούνιο 2015 τοπογραφικό διάγραμμα κλ. 1:500 που συντάχθηκε με ευθύνη του Τοπογράφου Μηχανικού κ. Καλογήρου Ευαγγ. Δημητρίου.

Αναρτήθηκε στις 22 Δεκέμβριος 2015 Περισσότερα »
Έγκριση διάθεσης ειδικευμένων πιστώσεων που φέρονται εγγεγραμμένες στον προϋπολογισμό οικον. έτους 2015 Αρ. Απόφασης
305/2015

Η Οικονομική Επιτροπή εγκρίνει τη διάθεση των παρακάτω πιστώσεων του προϋπολογισμού του Δήμου οικον. έτους 2015 και συγκεκριμένα:  

Αναρτήθηκε στις 17 Δεκέμβριος 2015 Περισσότερα »
Έγκριση δαπάνης μετατόπισης δικτύου ΔΕΔΔΗΕ στην οδό Μ.Αλεξάνδρου & Αρτέμιδος στην Δ.Κ. Ελεούσας του Δ.Ζίτσας- Διάθεση πίστωσης ποσού 875,83 € Αρ. Απόφασης
304/2015

Η Οικονομική Επιτροπή εγκρίνει τη δαπάνη μετατόπισης του δικτύου στην συμβολή των οδών Μ.Αλεξάνδρου & Αρτέμιδος στην Δ.Κ. Ελεούσας και συγκεκριμένα ενός στύλου στηνσυμβολή των οδών Μ.Αλεξάνδρου και Αρτέμιδος στην Δ.Κ. Ελεούσας,επειδή μετά την εφαρμογή του νέου ρυμοτομικού σχεδίου Ελεούσας(διάνοιξη δρόμου στην επέκταση οικισμού) προκύπτει στύλος στην μέση του δρόμου.Εγκρίνει τη διάθεση πίστωσης ποσού 875,83 € σε βάρος του Κ.Α. 30-7325.019 προϋπολογισμού οικον. έτους 2015 για τη δαπάνη μετατόπισης δικτύου ΔΕΔΔΗΕ στη συμβολή των οδών Μ.Αλεξ...

Αναρτήθηκε στις 17 Δεκέμβριος 2015 Περισσότερα »
Εγκριση πρακτικών και κατακύρωση πρόχειρου επαναληπτικού διαγωνισμού για την «Προμήθεια τσιμέντου για εκτέλεση εργασιών τσιμεντόστρωσης στις Τ.Κ. Λιθίνου-Σακελλαρικού Δ.Ζίτσας Αρ. Απόφασης
303/2015

Η Οικονομική Επιτροπή κατακυρώνει το αποτέλεσμα του πρόχειρου επαναληπτικού μειοδοτικού διαγωνισμού που διενεργήθηκε στις 8 Δεκεμβρίου 2015 ημέρα τρίτη και ώρα 11.00 π.μ. [ώρα λήξης παραλαβής προσφορών] ενώπιον της αρμόδιας επιτροπήςδιαγωνισμού, για την «Προμήθεια τσιμέντου για εκτέλεση εργασιών τσιμεντόστρωσης στις Τ.Κ. Λιθίνου-Σακελλαρικού Δ.Ζίτσας», στην Εταιρεία INTERBETON- ΔΟΜΙΚΑ ΥΛΙΚΑ Α.Ε-ΟΜΙΛΟΣ ΤΙΤΑΝ-Χαλκίδος 22Α-Αθήνα-ΑΦΜ 094057796 ΦΑΕ Αθηνών, η οποία πρόσφερε για την προμήθεια των υλικών που αναφέρονται στην αριθ.13/29015 μελέτη, συ...

Αναρτήθηκε στις 17 Δεκέμβριος 2015 Περισσότερα »
Κατάρτιση σχεδίου αναμόρφωσης προϋπολογισμού οικον. έτους 2015 Αρ. Απόφασης
302/2015

Η Οικονομική Επιτροπή καταρτίζει το σχέδιο αναμόρφωσης του προϋπολογισμού οικον. έτους 2015 του Δήμου Ζίτσας και το υποβάλλει στο Δημοτικό Συμβούλιο για ψήφιση, σύμφωνα με την εισήγηση της Οικονομικής Υπηρεσίας του Δήμου, όπως αυτή έχει κατατεθεί από τον εισηγητή και έχει εγγραφεί στην ανωτέρω εισήγηση.

Αναρτήθηκε στις 17 Δεκέμβριος 2015 Περισσότερα »
Εγκριση πρακτικών και κατακύρωση πρόχειρου διαγωνισμού για την «Προμήθεια υλικών στεγανοποίησης ομβροδεξαμενών Αρ. Απόφασης
301/2015

Η Οικονομική Επιτροπή εγκρίνει τα πρακτικά της ανωτέρω δημοπρασίας και κατακυρώνει το αποτέλεσμα του πρόχειρου μειοδοτικού διαγωνισμού που διενεργήθηκε στις 8 Δεκεμβρίου 2015 ημέρα Τρίτη και ώρα 13.00μ.μ. [ώρα λήξης παραλαβής προσφορών] ενώπιον της αρμόδιας επιτροπής διαγωνισμού, για την «Προμήθεια υλικών στεγανοποίησης ομβροδεξαμενών Δ.Ζίτσας»στην Εταιρεία ΕΛ.ΜΟ.Ν. ΟΕ-Νάκος Ιωάννης & ΣΙΑ ΟΕ-Μονωτικά-Δομικά-Οικοδομικά Υλικά-Μονώσεις- οικοδομικές εργασίες-θέση ΑΡΑΠΗΣ Κατσικάς Ιωαννίνων-εναντι ΚΤΕΟ-ΑΦΜ 999424800 ΔΟΥ Ιωαννίνων, η οποία πρόσ...

Αναρτήθηκε στις 17 Δεκέμβριος 2015 Περισσότερα »
Εγκριση πρακτικών δημοπρασίας και Κατακύρωση διαγωνισμού του έργου ¨Αποκατάσταση Καθολικού Ιεράς Μονής Κοιμήσεως Θεοτόκου Παναγίας Ραϊδιώτισσας Βροσύνας¨ προϋπολογισμού δαπάνης 40.000 € με ΦΠΑ Αρ. Απόφασης
300/2015

Η Οικονομική Επιτροπή κατακυρώνει το αποτέλεσμα της δημοπρασίας που διενεργήθηκε στις 1 Δεκεμβρίου 2015 για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης του έργου με τίτλο: ¨ Αποκατάσταση Καθολικού Ιεράς Μονής Κοιμήσεως Θεοτόκου Παναγίας Ραϊδιώτισσας Βροσύνας ¨προϋπολογισμού δαπάνης 40.000€ με ΦΠΑ, κατά την οποία τελευταία μειοδότρια αναδείχτηκε αναδείχτηκε η εταιρεία Σταύρου Ν.-Γιαννακός Μ. Ο.Ε,-Τεχνική Εταιρεία-Κουγκίου 9-Ιωάννινα-ΑΦΜ 998253546 ΔΟΥ Ιωαννίνων ο οποίος πρόσφερε ποσοστό μέσης έκπτωσης (6,00%) τοις εκατό επί των τιμών του τιμολογίου και το...

Αναρτήθηκε στις 17 Δεκέμβριος 2015 Περισσότερα »
Εισήγηση τροποποίηση της αριθ.263/2015 απόφασης επιβολής και καθορισμού τελών Καθαριότητας - Ηλεκτροφωτισμού από 01-01-2016 Αρ. Απόφασης
299/2015

Η Οικονομική Επιτροπή: 1. Εγκρίνει την τροποποίηση της αριθ.263/29015 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής του δήμου που αφορά τον καθορισμό τελών Καθαριότητας-Ηλεκτροφωτισμού από 01-01-2016 και2. Εισηγείται στο Δημοτικό Συμβούλιο το τέλος καθαριότητας και ηλεκτροφωτισμού από 01-01-2016 να καθορισθεί ως εξής:

Αναρτήθηκε στις 17 Δεκέμβριος 2015 Περισσότερα »
Κατάρτιση σχεδίου αναμόρφωσης προϋπολογισμού οικον. έτους 2015 Αρ. Απόφασης
297/2015

Η Οικονομική Επιτροπή καταρτίζει το σχέδιο αναμόρφωσης του προϋπολογισμού οικον. έτους 2015 του Δήμου Ζίτσας και το υποβάλλει στο Δημοτικό Συμβούλιο για ψήφιση, σύμφωνα με την εισήγηση της Οικονομικής Υπηρεσίας του Δήμου, όπως αυτή έχει κατατεθεί από τον εισηγητή και έχει εγγραφεί στην ανωτέρω εισήγηση.

Αναρτήθηκε στις 15 Δεκέμβριος 2015 Περισσότερα »

Ο καιρός στην περιοχή

18,99° Υγρασία: 88% Άνεμος: 1,03 χμ/ώ
Αποστολή Φωτογραφίας

Γραφείο Υποστήριξης - Ενίσχυσης Αγροτικής Παραγωγής

Στο Δήμο λειτουργεί Γραφείο Υποστήριξης - Ενίσχυσης Αγροτικής Παραγωγής. Ενημερωθείτε σωστά για την καλύτερη οργάνωση των γεωργικών σας εκμεταλλεύσεων και της κτηνοτροφικής σας παραγωγής.

Περισσότερα »
Χρήσιμα Έγγραφα

Οδηγός δημότη

Βρείτε πληροφορίες που χρειάζεστε για τις συναλλαγές σας με το Δήμο Ζίτσας. Χρήσιμα έγγραφα, πιστοποιητικά και οδηγοί χωρισμένα σε κατηγορίες ώστε να βρείτε εύκολα και γρήγορα τον τομέα που σας ενδιαφέρει.

Περισσότερα »
Χρήσιμα Τηλέφωνα

Χρήσιμα Τηλέφωνα

Βρείτε τα τηλέφωνα των υπηρεσιών του Δήμου Ζίτσας καθώς και άλλα χρήσιμα τηλέφωνα όπως φαρμακεία, ιατρεία κοκ.

Περισσότερα »
Οικισμοί

Οικισμοί

Ανακαλύψτε όλους τους οικισμούς του Δήμου Ζίτσας και γνωρίστε χρήσιμες πληροφορίες σχετικά με την πρόσβαση, τα αξιοθεατα και τις δραστηριότητες στον καθένα από αυτούς.

Γνωρίστε τον »
Διαδραστικός Χάρτης

Διαδραστικός Χάρτης

Ανακαλύψτε όλα τα αξιοθέατα του Δήμου στο χάρτη και μάθετε πώς θα φτάσετε εκεί.

Περισσότερα »
Πολιτιστική Πύλη Δήμου Ζίτσας
Ηλεκτρονική Βιβλιοθήκη Υγείας Δήμου Ζίτσας
Δια Βίου Μάθησης Δήμου Ζίτσας Υπουργείο Εσωτερικών ΣΥΖΕΥΞΙΣ Περιφέρεια Ηπείρου ΚΕΠ Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων Καθαριότητα