Τελευταιες ανακοινωσεις του δημου μας

Ενημερωθείτε

Στο τμήμα αυτό μπορείτε να ενημερωθείτε για όλες τις τελευταίες ανακοινώσεις του Δήμου Ζίτσας.

Αποφάσεις

Οι πιο πρόσφατες αποφάσεις του Δήμου Ζίτσας.

Προσκλήσεις

Οι πιο πρόσφατες προσκλήσεις του Δήμου Ζίτσας.

Ανακοινώσεις

Οι πιο πρόσφατες ανακοινώσεις του Δήμου Ζίτσας.

Έργα

Τα πιο πρόσφατα έργα του Δήμου Ζίτσας.

Νέο Παράταση Προθεσμίας-Αιτήσεις για ένταξη στο Μητρώο Ιδιωτών με μηχανήματα, για τις έκτακτες ανάγκες πολιτικής προστασίας στο Δήμος Ζίτσας

Νέο Παράταση Προθεσμίας-Αιτήσεις για ένταξη στο Μητρώο Ιδιωτών με μηχανήματα, για τις έκτακτες ανάγκες πολιτικής προστασίας στο Δήμος Ζίτσας

Από τη Διεύθυνση  Τεχνικών Υπηρεσιών Πολεοδομίας και Περιβάλλοντος  του Δήμου Ζίτσας ανακοινώνεται  ότι ξεκίνησε και λήγει τη Δευτέρα (14-12-2020) η προθεσμία για την υποβολή αιτήσεων από όσους  θέλουν να ενταχθούν  στο μητρώο ενδιαφερομένων προς διάθεση μηχανημάτων-οχημάτων για την αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών σε περιπτώσεις φυσικών καταστροφών στις Περιφερειακές Ενότητες του Δήμου για το έτος 2021. 

Οι ενδιαφερόμενοι, ιδιοκτήτες  µηχανηµάτων -  οχημάτων μπορούν  να υποβάλλουν στο πρωτόκολλο  του Δήμου, δήλωση συμμετοχής για µία ή περισσότερες Δ.Ε. του Δήμου Ζίτσας καταθέτοντας τα ακόλουθα δικαιολογητικά:

 1) υπεύθυνη δήλωση (χορηγείται από την υπηρεσία),

 2) φωτοαντίγραφα των διπλωμάτων,

 3) φωτοαντίγραφα των άδειων των μηχανημάτων - οχημάτων,

4) ασφαλιστήρια συμβόλαια, βεβαίωση  καταβολής τελών χρήσης    

     για τα μηχανήματα καθώς και

 5) βεβαίωση πληρωμής τελών κυκλοφορίας για τα οχήματα.

Αναλυτικά η πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος και τα έντυπα είναι αναρτημένα στην ηλεκτρονική σελίδα του Δήμου και στο σύνδεσμο:  https://www.zitsa.gov.gr/news/genikou-endiaperontos-23/6782-prosklese-ekdeloses-endiaperontos-katartises-metroou-diateses-mecanematon

 

 

 

Αναρτήθηκε στις 03 Δεκέμβριος 2020

Πληροφορίες

Ο Δήμος Ζίτσας βρίσκεται 7 χιλιόμετρα βορειοδυτικά της πόλης των Ιωαννίνων και ο πληθυσμός της περιοχής ανέρχεται σε 17.293 κατοίκους.

Πολιτιστική Πύλη Δήμου Ζίτσας
Ηλεκτρονική Βιβλιοθήκη Υγείας Δήμου Ζίτσας
Δια Βίου Μάθησης Δήμου Ζίτσας Υπουργείο Εσωτερικών ΣΥΖΕΥΞΙΣ Περιφέρεια Ηπείρου ΚΕΠ Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων Καθαριότητα