Δήμος Ζίτσας

Τελευταιες ανακοινωσεις του δημου μας

Ενημερωθείτε

Στο τμήμα αυτό μπορείτε να ενημερωθείτε για όλες τις τελευταίες ανακοινώσεις του Δήμου Ζίτσας.

Αποφάσεις

Οι πιο πρόσφατες αποφάσεις του Δήμου Ζίτσας.

Προσκλήσεις

Οι πιο πρόσφατες προσκλήσεις του Δήμου Ζίτσας.

Ανακοινώσεις

Οι πιο πρόσφατες ανακοινώσεις του Δήμου Ζίτσας.

Έργα

Τα πιο πρόσφατα έργα του Δήμου Ζίτσας.

Χρηματοδότηση από το ΕΣΠΑ διεκδικεί ο Δήμος Ζίτσας για τα όμβρια στη Βουνοπλαγιά

Χρηματοδότηση από το ΕΣΠΑ διεκδικεί ο Δήμος Ζίτσας για τα όμβρια στη Βουνοπλαγιά

Ακολουθώντας την πάγια τακτική της στην κατασκευή βασικών έργων υποδομής με πόρους από χρηματοδοτικά εργαλεία, η Δημοτική Αρχή Ζίτσας διεκδικεί για ακόμη μία φορά χρηματοδότηση από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ήπειρος».

Ειδικότερα, η Διεύθυνση Προγραμματισμού σε συνεργασία με τη Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Ζίτσας έγκαιρα, στα τέλη Αυγούστου, υπέβαλε αίτημα για την ένταξη και χρηματοδότηση του έργου «Διευθέτηση Ομβρίων Υδάτων Τμήματος Οικισμού Τ.Κ. Βουνοπλαγιάς» στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ήπειρος», και συγκεκριμένα στην Πρόσκληση με τίτλο: «Έργα κατασκευής νέων και αναβάθμισης υφιστάμενων δικτύων αποχέτευσης όμβριων υδάτων στις Ζώνες Δυνητικά Υψηλού Κινδύνου του Υδατικού Διαμερίσματος Ηπείρου» η οποία έληξε σήμερα Δευτέρα 25 Σεπτεμβρίου.

Το υπό ένταξη έργο, προϋπολογισμού 2.950.000,00€, αφορά στην κατασκευή εσωτερικού δικτύου αποχέτευσης όμβριων στον οικισμό της Βουνοπλαγιάς και έρχεται να επιλύσει διαχρονικά προβλήματα που δημιουργούνται κατά τις περιόδους έντονης βροχόπτωσης και τα οποία ανησυχούν και ταλαιπωρούν τους κατοίκους.

  Το προτεινόμενο έργο είναι συμβατό με το Σχέδιο Διαχείρισης των Λεκανών Απορροής Ποταμών του Υδατικού Διαμερίσματος Ηπείρου, καθώς ο οικισμός της Βουνοπλαγιάς συμπεριλαμβάνεται σε αυτό, γεγονός που καθιστά την ένταξή του στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα διασφαλισμένη.

 

 

 

Αναρτήθηκε στις 25 Σεπτέμβριος 2023

Πληροφορίες

Ο Δήμος Ζίτσας βρίσκεται 7 χιλιόμετρα βορειοδυτικά της πόλης των Ιωαννίνων και ο πληθυσμός της περιοχής ανέρχεται σε 17.293 κατοίκους.

Πολιτιστική Πύλη Δήμου Ζίτσας
Ηλεκτρονική Βιβλιοθήκη Υγείας Δήμου Ζίτσας
Δια Βίου Μάθησης Δήμου Ζίτσας Υπουργείο Εσωτερικών ΣΥΖΕΥΞΙΣ Περιφέρεια Ηπείρου ΚΕΠ Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων Καθαριότητα