Δήμος Ζίτσας

Τελευταιες ανακοινωσεις του δημου μας

Ενημερωθείτε

Στο τμήμα αυτό μπορείτε να ενημερωθείτε για όλες τις τελευταίες ανακοινώσεις του Δήμου Ζίτσας.

Αποφάσεις

Οι πιο πρόσφατες αποφάσεις του Δήμου Ζίτσας.

Προσκλήσεις

Οι πιο πρόσφατες προσκλήσεις του Δήμου Ζίτσας.

Ανακοινώσεις

Οι πιο πρόσφατες ανακοινώσεις του Δήμου Ζίτσας.

Έργα

Τα πιο πρόσφατα έργα του Δήμου Ζίτσας.

Αναστολή λειτουργίας σχολικών μονάδων στο Δήμο Ζίτσας

Σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία και συγκεκριμένα το άρθρο 75 παρ. Ι περιπτ. στ υποπεριπτ. 27 του Ν.3463/2006 και το άρθρο 94 παρ.4 του Ν.3852/2010, ορίζεται ότι: ”Στις αρμοδιότητες των Δήμων περιλαμβάνεται η διακοπή μαθημάτων, λόγων έκτακτων συνθηκών ή επιδημικής νόσου, εντός των διοικητικών ορίων του οικείου δήμου’’.

Στις αρμοδιότητες των Περιφερειών περιλαμβάνεται η διακοπή μαθημάτων, λόγω έκτακτων συνθηκών ή επιδημικής νόσου στη χωρική αρμοδιότητα της περιφέρειας (άρθρο 186 παρ. ΙΙ περιπτ. Η υποπεριπτ. 5 του Ν.3852/2010) και μόνο όταν τίθεται ζήτημα συνδρομής εκτάκτων συνθηκών σε περισσότερους του ενός Δήμους (υπ’ αριθ. πρωτ. 4012/27.04.2011 έγγραφο του Υπουργείου Εσωτερικών).

Ως εκ τούτου ο εκάστοτε Δήμος ασκεί την παραπάνω αρμοδιότητα στην εδαφική του περιφέρεια και έχει την τελική ευθύνη για την διακοπή ή όχι των μαθημάτων και την αναστολή της λειτουργίας των σχολείων λόγω έκτακτων συνθηκών.

Συνεπεία των ανωτέρω, τα οποία σημειωτέον θα έπρεπε να είναι γνωστά σε όλους τους φορείς, με έκπληξη αλλά και λύπη ταυτόχρονα διαπιστώσαμε σήμερα 29/02/2012, με αφορμή την παροδική χιονόπτωση, να παίζονται περίεργα παιχνίδια εις βάρος των μαθητών και των γονιών τους.

Δηλαδή, από τη μία ανακοινώσεις αναρμόδιων θεσμικών παραγόντων περί κλεισίματος των σχολείων σε όλο το Νομό Ιωαννίνων και από την άλλη μεμονωμένες πρωτοβουλίες δασκάλων και καθηγητών σε σχολεία του Δήμου Ζίτσας που προέτρεπαν μαθητές να αποχωρήσουν από το σχολείο, χωρίς καμία εκ των προτέρων επικοινωνία με το Δήμο, πολύ δε περισσότερο χωρίς να υφίσταται καμία απόφασή μας για κλείσιμο κάποιας σχολικής μονάδας.

Αντίθετα έγινε και η άμεση απόφασή μας εντός των διατυπώσεων που ορίζει ο Νόμος ήταν να λειτουργήσουν κανονικά όλα τα σχολεία του Δήμου Ζίτσας γιατί δεν συνέτρεχαν τέτοιοι λόγοι έκτακτων συνθηκών που να εμποδίζεται σοβαρά η διεξαγωγή των μαθημάτων.

Στο πλαίσιο αυτό θα θέλαμε να σας καλέσουμε να συμβάλλετε και εσείς στην τήρηση των προβλεπόμενων διαδικασιών σε κάθε αντίστοιχη περίπτωση στο μέλλον, επισημαίνοντας προς τους εκπαιδευτικούς σας τα όρια των αρμοδιοτήτων τους και των πρωτοβουλιών που αναλαμβάνουν προς αποφυγή καταστάσεων που εκθέτουν το εκπαιδευτικό σύστημα και δεν συμβάλλουν στην επίλυση των προβλημάτων που προκύπτουν.

Αταλάντευτη βούλησή μας αποτελεί η συνεργασία με το σύνολο της εκπαιδευτικής κοινότητας του Δήμου Ζίτσας (δασκάλους, καθηγητές, μαθητές, γονείς, συλλόγους γονέων κλπ.) - και όχι μόνο . Προς την κατεύθυνση αυτή λοιπόν αποσκοπούν όλες μας οι ενέργειες και οι αποφάσεις.

Ας σταθούμε όλοι στο ύψος των περιστάσεων με αποκλειστικό γνώμονα το σύγχρονο, λειτουργικό, αποτελεσματικό σχολείο, αποτρέποντας όσους εύκολα δε διστάζουν να στοχοποιήσουν το δημόσιο εκπαιδευτικό σύστημα αναζητώντας ευκαιριακά πράξεις ή παραλείψεις των εμπλεκομένων σε αυτό.

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΡΟΓΚΟΤΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

Αναρτήθηκε στις 01 Μάρτιος 2012

Πληροφορίες

Ο Δήμος Ζίτσας βρίσκεται 7 χιλιόμετρα βορειοδυτικά της πόλης των Ιωαννίνων και ο πληθυσμός της περιοχής ανέρχεται σε 17.293 κατοίκους.

Πολιτιστική Πύλη Δήμου Ζίτσας
Ηλεκτρονική Βιβλιοθήκη Υγείας Δήμου Ζίτσας
Δια Βίου Μάθησης Δήμου Ζίτσας Υπουργείο Εσωτερικών ΣΥΖΕΥΞΙΣ Περιφέρεια Ηπείρου ΚΕΠ Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων Καθαριότητα