Δήμος Ζίτσας

Τελευταιες ανακοινωσεις του δημου μας

Ενημερωθείτε

Στο τμήμα αυτό μπορείτε να ενημερωθείτε για όλες τις τελευταίες ανακοινώσεις του Δήμου Ζίτσας.

Αποφάσεις

Οι πιο πρόσφατες αποφάσεις του Δήμου Ζίτσας.

Προσκλήσεις

Οι πιο πρόσφατες προσκλήσεις του Δήμου Ζίτσας.

Ανακοινώσεις

Οι πιο πρόσφατες ανακοινώσεις του Δήμου Ζίτσας.

Έργα

Τα πιο πρόσφατα έργα του Δήμου Ζίτσας.

Αξιοποίηση κτιριακών εγκαταστάσεων Παιδόπολης

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Ζίτσας με την αριθμ. 94/2012 απόφασή του συγκρότησε Επιτροπή με σκοπό την διερεύνηση οριστικής λύσης αξιοποίησης του συνολικού χώρου της πρώην Παιδόπολης «Αγία Ελένη», με τελικό στόχο την εκπόνηση και υποβολή ολοκληρωμένης πρότασης προς το Δημοτικό Συμβούλιο.

          Οι εγκαταστάσεις της πρώην Παιδόπολης «Αγία Ελένη» βρίσκονται εντός των ορίων του οικισμού της Τοπικής Κοινότητας του Αγίου Ιωάννη Δήμου Ζίτσας (Δ.Ε. Πασσαρώνας) και αποτελούνται από δεκαεννιά (19) κτίρια συνολικής δομημένης επιφάνειας 6055 Μεπί οικοπέδου 40 περίπου στρεμμάτων, με πρόσοψη επί της Εθνικής Οδού Ιωαννίνων –Κόνιτσας, απέναντι από το Αεροδρόμιο.

          Ύστερα από τα παραπάνω – και προκειμένου η Επιτροπή να ανταποκριθεί κατά το δυνατόν πληρέστερα στην ανατεθείσα εντολή του Δ.Σ. – ΚΑΛΟΥΝΤΑΙ όλοι οι Δημότες και Φορείς του Δήμου Ζίτσας, αλλά και οποιοσδήποτε άλλος πολίτης ή φορέας ενδιαφέρεται, να καταθέσουν τις ιδέες και προτάσεις τους, για την αξιοποίηση του συνολικού χώρου και των εγκαταστάσεων της Παιδόπολης, ει δυνατόν μέχρι την 30η Μαρτίου 2012, στον Πρόεδρο της Επιτροπής και του Δημοτικού Συμβουλίου κ. Παναγιώτη Παππά.

          Οι προτάσεις μπορούν να κατατίθενται μέσω e-mail (pasarona@otenet.gr και zitsa@zitsagov.gr), μέσω fax (26510 62794), ταχυδρομικά (Λ. Ελευθερίας και Ευκλείδη, Τ.Κ. 45445 Ελεούσα) και ιδιόχειρα στο γραφείο Προέδρου του Δημ. Συμβουλίου.

          Για πρόσθετες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στον Πρόεδρο του Δημοτικού Συμβουλίου (τηλ. 26510 61308 & 85165).

Αναρτήθηκε στις 21 Μάρτιος 2012

Πληροφορίες

Ο Δήμος Ζίτσας βρίσκεται 7 χιλιόμετρα βορειοδυτικά της πόλης των Ιωαννίνων και ο πληθυσμός της περιοχής ανέρχεται σε 17.293 κατοίκους.

Πολιτιστική Πύλη Δήμου Ζίτσας
Ηλεκτρονική Βιβλιοθήκη Υγείας Δήμου Ζίτσας
Δια Βίου Μάθησης Δήμου Ζίτσας Υπουργείο Εσωτερικών ΣΥΖΕΥΞΙΣ Περιφέρεια Ηπείρου ΚΕΠ Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων Καθαριότητα