Τελευταιες ανακοινωσεις του δημου μας

Ενημερωθείτε

Στο τμήμα αυτό μπορείτε να ενημερωθείτε για όλες τις τελευταίες ανακοινώσεις του Δήμου Ζίτσας.

Αποφάσεις

Οι πιο πρόσφατες αποφάσεις του Δήμου Ζίτσας.

Προσκλήσεις

Οι πιο πρόσφατες προσκλήσεις του Δήμου Ζίτσας.

Ανακοινώσεις

Οι πιο πρόσφατες ανακοινώσεις του Δήμου Ζίτσας.

Έργα

Τα πιο πρόσφατα έργα του Δήμου Ζίτσας.

Eκμίσθωση της καλλιεργήσιμης έκτασης-αγροτεμαχίου στη θέση «Στρογγυλό» Τ.Κ. Νεοχωρίου

Ο Δήμος Ζίτσας ανακοινώνει ότι εκτίθεται σε φανερή πλειοδοτική και προφορική δημοπρασία η εκμίσθωση της κάτωθι  καλλιεργήσιμης έκτασης-αγροτεμαχίου (αρ. τεμαχίου 18 αναδασμού 1976) (πρώην σχολικός κλήρος), με ATAK:  01019385371-Αγροτεμάχιο–Καλλιεργήσιμη έκταση στη θέση «Στρογγυλό» Τ.Κ. Νεοχωρίου, με Ε: 31.016 τ.μ., με ελάχιστο όριο πρώτης προσφοράς  χίλια τριακόσια δύο ευρώ και εξήντα επτά λεπτά ετησίως [1.302,67€], ήτοι: εκατόν οκτώ ευρώ και πενήντα έξι λεπτά [108,56€] μηνιαίως και για χρονικό διάστημα τεσσάρων [4] ετών.

Η δημοπρασία θα διεξαχθεί στο Δημαρχείο του Δήμου Ζίτσας (Λ. Πασσαρώνος 1), στις 8 Ιανουαρίου του έτους 2018 ημέρα Δευτέρα και από ώρα 11.00 π.μ. έως 12.00 μ., ενώπιον της αρμόδιας Επιτροπής και μπορεί να συμμετάσχουν σε αυτήν οι δημότες κάτοικοι της Τ.Κ. Νεοχωρίου Δ.Ε. Πασσαρώνος του Δήμου Ζίτσας.

Αν η δημοπρασία δεν φέρει αποτέλεσμα, επαναλαμβάνεται και μπορεί να συμμετέχουν σε αυτήν δημότες κάτοικοι του Δήμου Ζίτσας, στις  15  Ιανουαρίου 2018, ημέρα Δευτέρα και από ώρα 11.00 μ. έως 12.00 π.μ., στον ίδιο χώρο.

Αν η επαναληπτική δημοπρασία δεν φέρει αποτέλεσμα, επαναλαμβάνεται και μπορεί  να συμμετάσχει σ’ αυτή οποιοσδήποτε, στις 22 Ιανουαρίου 2018 ημέρα  Δευτέρα και από ώρα 11.00 π.μ. έως 12.00 π.μ., στον ίδιο χώρο.

Αναρτήθηκε στις 28 Δεκέμβριος 2017

Πληροφορίες

Ο Δήμος Ζίτσας βρίσκεται 7 χιλιόμετρα βορειοδυτικά της πόλης των Ιωαννίνων και ο πληθυσμός της περιοχής ανέρχεται σε 17.293 κατοίκους.

Πολιτιστική Πύλη Δήμου Ζίτσας
Ηλεκτρονική Βιβλιοθήκη Υγείας Δήμου Ζίτσας
Δια Βίου Μάθησης Δήμου Ζίτσας Υπουργείο Εσωτερικών ΣΥΖΕΥΞΙΣ Περιφέρεια Ηπείρου ΚΕΠ Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων Καθαριότητα