Τελευταιες ανακοινωσεις του δημου μας

Ενημερωθείτε

Στο τμήμα αυτό μπορείτε να ενημερωθείτε για όλες τις τελευταίες ανακοινώσεις του Δήμου Ζίτσας.

Αποφάσεις

Οι πιο πρόσφατες αποφάσεις του Δήμου Ζίτσας.

Προσκλήσεις

Οι πιο πρόσφατες προσκλήσεις του Δήμου Ζίτσας.

Ανακοινώσεις

Οι πιο πρόσφατες ανακοινώσεις του Δήμου Ζίτσας.

Έργα

Τα πιο πρόσφατα έργα του Δήμου Ζίτσας.

Αλλαγή ημερομηνίας για τον Διαγωνισμό : Προμήθεια γραφικής ύλης και λοιπά υλικά γραφείου - εντύπων και υλικών μηχανογράφησης και πολλαπλών εκτυπώσεων

Ο Δήμος Ζίτσας Ιωαννίνων ανακοινώνει ότι η διαγωνιστική διαδικασία για την ανάθεση με τίτλο «Προμήθεια Γραφικής Ύλης και Λοιπά Υλικά Γραφείου - Εντύπων και Υλικών Μηχανογράφησης και Πολλαπλών Εκτυπώσεων», με προϋπολογισμό 41.000,00€ (συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24%), που ήταν προγραμματισμένη για τις 09.07.2018 και αναβλήθηκε, λόγω έλλειψης απαρτίας της επιτροπής του διαγωνισμού, με απουσία 1 τακτικού και 3 αναπληρωματικών μελών (λόγω σοβαρών οικογενειακών και προσωπικών προβλημάτων), θα διεξαχθεί στις 20.07.2018, ημέρα Παρασκευή και
ώρα 11:00 π.μ., στο Δημοτικό Κατάστημα του Δήμου Ζίτσας Ιωαννίνων, με τους ίδιους όρους και προϋποθέσεις. Υπενθυμίζουμε ότι τα τεύχη δημοπράτησης, καθώς και τις διευκρινήσεις που τα συνοδεύουν, θα τα βρείτε αναρτημένα στην ιστοσελίδα του Δήμου (www.zitsa.gr).
Πληροφορίες στα τηλέφωνα: 2653360051, 2653360007 (Ζώης Γαλατάς, Αικατερίνη Καραμούτσιου), Fax
επικοινωνίας: 2651062794.
Σχετ.: 1) 7812/22.06.2018 Διακήρυξη του Δήμου Ζίτσας.
2) 225/11.07.2018 Απόφαση Ο.Ε. του Δήμου Ζίτσας.

Αναρτήθηκε στις 16 Ιούλιος 2018

Πληροφορίες

Ο Δήμος Ζίτσας βρίσκεται 7 χιλιόμετρα βορειοδυτικά της πόλης των Ιωαννίνων και ο πληθυσμός της περιοχής ανέρχεται σε 17.293 κατοίκους.

Πολιτιστική Πύλη Δήμου Ζίτσας
Ηλεκτρονική Βιβλιοθήκη Υγείας Δήμου Ζίτσας
Δια Βίου Μάθησης Δήμου Ζίτσας Υπουργείο Εσωτερικών ΣΥΖΕΥΞΙΣ Περιφέρεια Ηπείρου ΚΕΠ Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων Καθαριότητα