Τελευταιες ανακοινωσεις του δημου μας

Ενημερωθείτε

Στο τμήμα αυτό μπορείτε να ενημερωθείτε για όλες τις τελευταίες ανακοινώσεις του Δήμου Ζίτσας.

Αποφάσεις

Οι πιο πρόσφατες αποφάσεις του Δήμου Ζίτσας.

Προσκλήσεις

Οι πιο πρόσφατες προσκλήσεις του Δήμου Ζίτσας.

Ανακοινώσεις

Οι πιο πρόσφατες ανακοινώσεις του Δήμου Ζίτσας.

Έργα

Τα πιο πρόσφατα έργα του Δήμου Ζίτσας.

Παραχώρηση της χρήσης του χώρου της Εμποροπανήγυρης του Δήμου Ζίτσας έτους 2018 που προορίζεται για την εγκατάσταση και λειτουργία υπαίθριων ψυχαγωγικών δραστηριοτήτων (Λούνα Παρκ)

Ο Δήμος Ζίτσας διακηρύσσει ότι, στις  13 Αυγούστου 2018, ημέρα Δευτέρα  και ώρα 11.30 π.μ.,  ενώπιον της Επιτροπής διενέργειας του διαγωνισμού και αξιολόγησης των προσφορών, και στα γραφεία του Δημοτικού Καταστήματος στην Ελεούσα-Λεωφ. Πασσαρώνος 1, θα διεξαχθεί φανερή, προφορική και πλειοδοτική διαδικασία για την ανάδειξη αναδόχου του έργου:

«ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗ ΤΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΤΟΥ ΧΩΡΟΥ ΤΗΣ ΕΜΠΟΡΟΠΑΝΗΓΥΡΗΣ 2018 ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΖΙΤΣΑΣ ΠΟΥ ΠΡΟΟΡΙΖΕΤΑΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΨΥΧΑΓΩΓΙΚΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ (ΛΟΥΝΑ ΠΑΡΚ)»,  

με τιμή εκκίνησης 5.000,00 ευρώ.

Για να γίνει δεκτός  κάθε υποψήφιος μισθωτής στη δημοπρασία οφείλει να καταθέσει τα δικαιολογητικά συμμετοχής μέχρι την Δευτέρα, 13 Αυγούστου 2018 και ώρα 11.30 π.μ.

 

Προς ενημέρωση και διευκόλυνση των ενδιαφερομένων, το αναλυτικό τεύχος των όρων της διακήρυξης έχει αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Δήμου Ζίτσας

(http://www.zitsa.gov.gr/)

 

Για πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνούν με την κα Ευανθία Πανταζή στο τηλέφωνο 26533-60013 και την κα Αγγελική Σταύρου στο τηλ. 26533-60208 κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.

Αναρτήθηκε στις 31 Ιούλιος 2018

Πληροφορίες

Ο Δήμος Ζίτσας βρίσκεται 7 χιλιόμετρα βορειοδυτικά της πόλης των Ιωαννίνων και ο πληθυσμός της περιοχής ανέρχεται σε 17.293 κατοίκους.

Πολιτιστική Πύλη Δήμου Ζίτσας
Ηλεκτρονική Βιβλιοθήκη Υγείας Δήμου Ζίτσας
Δια Βίου Μάθησης Δήμου Ζίτσας Υπουργείο Εσωτερικών ΣΥΖΕΥΞΙΣ Περιφέρεια Ηπείρου ΚΕΠ Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων Καθαριότητα