Τελευταιες ανακοινωσεις του δημου μας

Ενημερωθείτε

Στο τμήμα αυτό μπορείτε να ενημερωθείτε για όλες τις τελευταίες ανακοινώσεις του Δήμου Ζίτσας.

Αποφάσεις

Οι πιο πρόσφατες αποφάσεις του Δήμου Ζίτσας.

Προσκλήσεις

Οι πιο πρόσφατες προσκλήσεις του Δήμου Ζίτσας.

Ανακοινώσεις

Οι πιο πρόσφατες ανακοινώσεις του Δήμου Ζίτσας.

Έργα

Τα πιο πρόσφατα έργα του Δήμου Ζίτσας.

ΝΕΑ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΟΥ ΣΤΗΝ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΠΛΑΤΕΙΑ ΤΗΣ Τ.Κ. ΒΟΥΝΟΠΛΑΓΙΑΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΟΙΧΟΥ ΑΝΤΙΣΤΗΡΙΞΗΣ ΔΡΟΜΟΥ ΣΤΗΝ Τ.Κ. ΚΑΛΟΧΩΡΙΟΥ

Σας γνωρίζουμε ότι με την αριθ. 294 /2018 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου μας (την οποία και σας επισυνάπτουμε) , περί Έγκρισης πρακτικού διαγωνισμού για το έργο «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΟΥ ΣΤΗΝ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΠΛΑΤΕΙΑ ΤΗΣ Τ.Κ. ΒΟΥΝΟΠΛΑΓΙΑΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΟΙΧΟΥ ΑΝΤΙΣΤΗΡΙΞΗΣ ΔΡΟΜΟΥ ΣΤΗΝ Τ.Κ. ΚΑΛΟΧΩΡΙΟΥ» προϋπολογισμού 29.000,00€ (με αναθεώρηση & Φ.Π.Α.), ορίστηκε νέα ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού η 4η Οκτωβρίου 2018 ημέρα Πέμπτη και ώρα 10.00π.μ. με τους ίδιους όρους και σύμφωνα με το άρθρο 18 της με αριθ. πρωτ. 11123/30-08-2018 Διακήρυξης του Δήμου για το ανωτέρω έργο.
Παρακαλούμε όπως προσέλθετε στα γραφεία της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών Πολεοδομίας & Περιβάλλοντος η οποία στεγάζεται στο Δημαρχείο του Δήμου Ζίτσας (Ελεούσα - Λ. Πασσαρώνος 1), προκειμένου να συμμετάσχετε στον διαγωνισμό.

Αναρτήθηκε στις 25 Σεπτέμβριος 2018

Πληροφορίες

Ο Δήμος Ζίτσας βρίσκεται 7 χιλιόμετρα βορειοδυτικά της πόλης των Ιωαννίνων και ο πληθυσμός της περιοχής ανέρχεται σε 17.293 κατοίκους.

Πολιτιστική Πύλη Δήμου Ζίτσας
Ηλεκτρονική Βιβλιοθήκη Υγείας Δήμου Ζίτσας
Δια Βίου Μάθησης Δήμου Ζίτσας Υπουργείο Εσωτερικών ΣΥΖΕΥΞΙΣ Περιφέρεια Ηπείρου ΚΕΠ Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων Καθαριότητα