Τελευταιες ανακοινωσεις του δημου μας

Ενημερωθείτε

Στο τμήμα αυτό μπορείτε να ενημερωθείτε για όλες τις τελευταίες ανακοινώσεις του Δήμου Ζίτσας.

Αποφάσεις

Οι πιο πρόσφατες αποφάσεις του Δήμου Ζίτσας.

Προσκλήσεις

Οι πιο πρόσφατες προσκλήσεις του Δήμου Ζίτσας.

Ανακοινώσεις

Οι πιο πρόσφατες ανακοινώσεις του Δήμου Ζίτσας.

Έργα

Τα πιο πρόσφατα έργα του Δήμου Ζίτσας.

Εκμίσθωση ακινήτου (ισόγειο κατάστημα-αρτοποιείο) του Κληροδοτήματος ΙΩΑΝΝΗ ΙΣΚΟΥ

Εκμίσθωση του παρακάτω ακινήτου ,που βρίσκεται στη Θεσσαλονίκη επι της οδού Διαλέτη 14:

Ισόγειο κατάστημα-αρτοποιείο συνολικής επιφάνειας 114 τ.μ. με πλήρη κυριότητα, νομή και κατοχή, το οποίο περιλαμβάνει ένα φούρνο ηλεκτρικό OVAK, μία στόφα ηλεκτρική, ένα πάγκο ξύλινο, μία φρυγανιέρα, ένα ζυμωτήριο μικρό και ένα μεγάλο και δύο καρότσια για λαμαρίνες

Η ημερομηνία έναρξης και λήξης των προσφορών θα καθοριστεί με περιληπτική πρόσκληση η οποία θα αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Υπ. Οικονομικών, στην ιστοσελίδα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Ηπείρου – Δυτικής Μακεδονίας, στην ιστοσελίδα του Δήμου Ζίτσας, θα τοιχοκολληθεί στον πίνακα ανακοινώσεων του Δήμου Ζίτσας και στην είσοδο της οικοδομής που βρίσκεται το παραπάνω ακίνητο στη Θεσσαλονίκη επι της οδού Διαλέτη 14.

Καθορίζει το όριο της πρώτης προσφοράς στο ποσό των χιλίων ευρώ (1.000€) μηνιαίως, με βάση τα μισθώματα που προκύπτουν από τον πίνακα αντικειμενικών αξιών της περιοχής.

Αναρτήθηκε στις 01 Νοέμβριος 2018

Πληροφορίες

Ο Δήμος Ζίτσας βρίσκεται 7 χιλιόμετρα βορειοδυτικά της πόλης των Ιωαννίνων και ο πληθυσμός της περιοχής ανέρχεται σε 17.293 κατοίκους.

Πολιτιστική Πύλη Δήμου Ζίτσας
Ηλεκτρονική Βιβλιοθήκη Υγείας Δήμου Ζίτσας
Δια Βίου Μάθησης Δήμου Ζίτσας Υπουργείο Εσωτερικών ΣΥΖΕΥΞΙΣ Περιφέρεια Ηπείρου ΚΕΠ Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων Καθαριότητα