Τελευταιες ανακοινωσεις του δημου μας

Ενημερωθείτε

Στο τμήμα αυτό μπορείτε να ενημερωθείτε για όλες τις τελευταίες ανακοινώσεις του Δήμου Ζίτσας.

Αποφάσεις

Οι πιο πρόσφατες αποφάσεις του Δήμου Ζίτσας.

Προσκλήσεις

Οι πιο πρόσφατες προσκλήσεις του Δήμου Ζίτσας.

Ανακοινώσεις

Οι πιο πρόσφατες ανακοινώσεις του Δήμου Ζίτσας.

Έργα

Τα πιο πρόσφατα έργα του Δήμου Ζίτσας.

Διοργάνωση και Λειτουργία της Εμποροπανήγυρης του Δήμου Ζίτσας (Τ.Κ. Βουνοπλαγιάς) έτους 2019

Ο Δήμαρχος Ζίτσας καλεί τους ενδιαφερόμενους για συμμετοχή σε πλειοδοτική δημοπρασία (με διαπραγμάτευση) για την σύναψης σύμβασης για τη : «Διοργάνωση και Λειτουργία της Εμποροπανήγυρης του Δήμου Ζίτσας (Τ.Κ. Βουνοπλαγιάς) έτους 2019», την Τρίτη, 23-07-2019 και ώρα 12.00 π.μ., στα γραφεία του Δημοτικού Καταστήματος (Λεωφ. Πασσαρώνος 1-Ελεούσα), συνολικού προϋπολογισμού 144.030,00 ευρώ (συμπεριλαμβανομένου του κόστους αρχικής κατασκευής της εγκατάστασης, & αποσυναρμολόγησης και απόδοσης του χώρου στην αρχική του κατάσταση, λειτουργία της εμποροπανήγυρης καθώς και ηλεκτρολογικών συνδέσεων, φύλαξης, καθαριότητας, διαφήμισης κ.λ.π. λειτουργικών στοιχείων).

 

Καταληκτική ημερομηνία και ώρα υποβολής προσφορών:  Τρίτη, 23/07/2019 ώρα 11.30 π.μ. στο Πρωτόκολλο του Δήμου Ζίτσας.

Για πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνούν με την κα Ευανθία Πανταζή στο τηλέφωνο 26533-60013 και την κα Αγγελική Σταύρου στο τηλέφωνο 26533-60008 κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες λειτουργίας του Δήμου.

Αναρτήθηκε στις 12 Ιούλιος 2019

Πληροφορίες

Ο Δήμος Ζίτσας βρίσκεται 7 χιλιόμετρα βορειοδυτικά της πόλης των Ιωαννίνων και ο πληθυσμός της περιοχής ανέρχεται σε 17.293 κατοίκους.

Πολιτιστική Πύλη Δήμου Ζίτσας
Ηλεκτρονική Βιβλιοθήκη Υγείας Δήμου Ζίτσας
Δια Βίου Μάθησης Δήμου Ζίτσας Υπουργείο Εσωτερικών ΣΥΖΕΥΞΙΣ Περιφέρεια Ηπείρου ΚΕΠ Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων Καθαριότητα