Τελευταιες ανακοινωσεις του δημου μας

Ενημερωθείτε

Στο τμήμα αυτό μπορείτε να ενημερωθείτε για όλες τις τελευταίες ανακοινώσεις του Δήμου Ζίτσας.

Αποφάσεις

Οι πιο πρόσφατες αποφάσεις του Δήμου Ζίτσας.

Προσκλήσεις

Οι πιο πρόσφατες προσκλήσεις του Δήμου Ζίτσας.

Ανακοινώσεις

Οι πιο πρόσφατες ανακοινώσεις του Δήμου Ζίτσας.

Έργα

Τα πιο πρόσφατα έργα του Δήμου Ζίτσας.

Διακήρυξη δημοπρασίας εκμίσθωσης έκτασης «ΛΙΒΑΔΑΚΙΑ» της Κοινότητας Κ. Λαψίστας

Ο Δήμος Ζίτσας ανακοινώνει ότι εκτίθεται σε φανερή, πλειοδοτική και προφορική δημοπρασία η εκμίσθωση του δημοτικού ακινήτου –αγροτεμαχίου-καλλιεργήσιμης έκτασης,  με αρ. τεμαχίου 101 και ΑΤΑΚ: 01019385540, εμβαδού 10.379 τ.μ, το οποίο βρίσκεται στη θέση «ΛΙΒΑΔΑΚΙΑ»  της Κοινότητας Κ. Λαψίστας του Δήμου Ζίτσας, με ελάχιστο όριο πρώτης προσφοράς τα χίλια οκτώ ευρώ και ογδόντα τρία λεπτά [ 1.008,83 €] ετησίως και για χρονικό διάστημα τεσσάρων [4] ετών.

Η δημοπρασία θα γίνει στο Δημαρχείο του Δήμου Ζίτσας [Λεωφ. Πασσαρώνος 1-Ελεούσα] στις  19 του μηνός Φεβρουαρίου του έτους 2020, ημέρα της εβδομάδας Τετάρτη και μπορεί να συμμετέχουν σε αυτήν, οι δημότες κάτοικοι της Κοινότητας Κ. Λαψίστας  του Δήμου Ζίτσας.

Χρονικό διάστημα υποβολής δικαιολογητικών ορίζεται: από ώρα 11.00 π.μ. έως 11.30 π.μ..

Ώρα έναρξης των προσφορών η 12:00μ. ενώπιον της αρμόδιας Επιτροπής Δημοπρασιών για το έτος 2020 ( σύμφωνα με την αρ. 414/2019 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου)

Αν η δημοπρασία δεν φέρει αποτέλεσμα, επαναλαμβάνεται και μπορεί να συμμετάσχουν σε αυτήν  δημότες του Δήμου Ζίτσας, στις 26 του μηνός Φεβρουαρίου του έτους 2020, ημέρα Τετάρτη, στον ίδιο χώρο και την ίδια ώρα.

Αν και η επαναληπτική δημοπρασία δεν φέρει αποτέλεσμα, επαναλαμβάνεται και μπορεί  να συμμετέχει    σ’ αυτή οποιοσδήποτεστις 04 του μηνός Μαρτίου του έτους 2020, ημέρα Τετάρτη, την ίδια ώρα και στον ίδιο χώρο.

Αναρτήθηκε στις 10 Φεβρουάριος 2020

Πληροφορίες

Ο Δήμος Ζίτσας βρίσκεται 7 χιλιόμετρα βορειοδυτικά της πόλης των Ιωαννίνων και ο πληθυσμός της περιοχής ανέρχεται σε 17.293 κατοίκους.

Πολιτιστική Πύλη Δήμου Ζίτσας
Ηλεκτρονική Βιβλιοθήκη Υγείας Δήμου Ζίτσας
Δια Βίου Μάθησης Δήμου Ζίτσας Υπουργείο Εσωτερικών ΣΥΖΕΥΞΙΣ Περιφέρεια Ηπείρου ΚΕΠ Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων Καθαριότητα