Δήμος Ζίτσας

Τελευταιες ανακοινωσεις του δημου μας

Ενημερωθείτε

Στο τμήμα αυτό μπορείτε να ενημερωθείτε για όλες τις τελευταίες ανακοινώσεις του Δήμου Ζίτσας.

Αποφάσεις

Οι πιο πρόσφατες αποφάσεις του Δήμου Ζίτσας.

Προσκλήσεις

Οι πιο πρόσφατες προσκλήσεις του Δήμου Ζίτσας.

Ανακοινώσεις

Οι πιο πρόσφατες ανακοινώσεις του Δήμου Ζίτσας.

Έργα

Τα πιο πρόσφατα έργα του Δήμου Ζίτσας.

Δημοπρασία για την εκμίσθωση δημοτικού ακινήτου (ισόγειο κατάστημα) στην Κοινότητα Ζωοδόχου

Ο Δήμος Ζίτσας ανακοινώνει ότι εκτίθεται σε πλειοδοτική φανερή και προφορική δημοπρασία η εκμίσθωση ενός δημοτικού ακινήτου «ισόγειου καταστήματος», εμβαδού 146,50τ.μ., (με εξώστη 50,00τ.μ.) το οποίο βρίσκεται στην κεντρική πλατεία Κοινότητας Ζωοδόχου [Δ.Ε. Πασσαρώνος] του Δήμου Ζίτσας, για τη λειτουργία καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος (καφενείου), με ελάχιστο όριο πρώτης προσφοράς το ποσό των διακοσίων σαράντα ευρώ ( 240,00 €) μηνιαίως και για χρονικό διάστημα τριών [3] ετών, με δικαίωμα παράτασης σύμφωνα με το Νόμο.

Η δημοπρασία θα γίνει στο Δημαρχείο του Δήμου Ζίτσας [Λεωφ. Πασσαρώνος 1-Ελεούσα] στις  18 του μηνός Φεβρουαρίου του έτους 2021, ημέρα της εβδομάδας Πέμπτη και από ώρα 11.00π.μ. έως 12.00μ., ενώπιον της αρμόδιας Επιτροπής Δημοπρασιών.

Χρονικό διάστημα ελέγχου των δικαιολογητικών συμμετοχής των ενδιαφερομένων ορίζεται: από ώρα 10.30π.μ. έως 11.00π.μ..

 Ώρα έναρξης των προσφορών η 11.00π.μ. ενώπιον της αρμόδιας Επιτροπής Δημοπρασιών.

 Εάν η δημοπρασία παρέλθει άγονη επαναλαμβάνεται στις 25 του μηνός Φεβρουαρίου του έτους 2021 ημέρα της εβδομάδας Πέμπτη και από ώρα 11.00 π.μ. έως 12.00μ. και με ίδιους όρους.

Πληροφορίες για τη δημοπρασία  παρέχονται από τις υπαλλήλους του Δήμου Σοφία Ζιάκα και Ευανθία Πανταζή, τις εργάσιμες ημέρες και ώρες στη Διεύθυνση Λεωφ. Πασσαρώνος 1-Ελεούσα,  στα Τηλέφωνα: 2653360022 και 2653360013 αντίστοιχα στα email.: sziaka@zitsa.gov.gr και vpantazi@zitsa.gov.gr

Αναρτήθηκε στις 09 Φεβρουάριος 2021

Πληροφορίες

Ο Δήμος Ζίτσας βρίσκεται 7 χιλιόμετρα βορειοδυτικά της πόλης των Ιωαννίνων και ο πληθυσμός της περιοχής ανέρχεται σε 17.293 κατοίκους.

Πολιτιστική Πύλη Δήμου Ζίτσας
Ηλεκτρονική Βιβλιοθήκη Υγείας Δήμου Ζίτσας
Δια Βίου Μάθησης Δήμου Ζίτσας Υπουργείο Εσωτερικών ΣΥΖΕΥΞΙΣ Περιφέρεια Ηπείρου ΚΕΠ Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων Καθαριότητα