Δήμος Ζίτσας

Τελευταιες ανακοινωσεις του δημου μας

Ενημερωθείτε

Στο τμήμα αυτό μπορείτε να ενημερωθείτε για όλες τις τελευταίες ανακοινώσεις του Δήμου Ζίτσας.

Αποφάσεις

Οι πιο πρόσφατες αποφάσεις του Δήμου Ζίτσας.

Προσκλήσεις

Οι πιο πρόσφατες προσκλήσεις του Δήμου Ζίτσας.

Ανακοινώσεις

Οι πιο πρόσφατες ανακοινώσεις του Δήμου Ζίτσας.

Έργα

Τα πιο πρόσφατα έργα του Δήμου Ζίτσας.

Εκμίσθωση αγροτεμαχίου στη θέση «ΡΕΝΤΑ-ΣΑΚΚΟΥΛΑ» Κοινότητας Ελεούσας

Εκτίθεται σε φανερή πλειοδοτική και προφορική δημοπρασία η εκμίσθωση της κάτωθι καλλιεργήσιμης εκτάσεως-αγροτεμαχίου σύμφωνα με το άρθρο 195 του ν. 3463/2006 : ATAK: 01072795724 - αγροτεμάχιο– καλλιεργήσιμη έκταση (πρώην σχολικός κλήρος) στη θέση «ΡΕΝΤΑ-ΣΑΚΚΟΥΛΑ» Κοινότητας Ελεούσας Δ.Ε. Πασσαρώνος, (αρ. αγροτεμαχίου 559), που βρίσκεται μεταξύ των οικισμών Άνω Λαψίστας και Ελεούσας, συνολικής εκτάσεως 33.363τ.μ.,  με ελάχιστο όριο πρώτης προσφοράς:  εξακόσια εξήντα επτά ευρώ και είκοσι έξι λεπτά [ 667,26 €] ετησίως, ή είκοσι  ευρώ (20,00€ ) ανά στρέμμα και για χρονικό διάστημα τεσσάρων [4] ετών.

Η δημοπρασία θα διεξαχθεί στο Δημαρχείο του Δήμου Ζίτσας (Λεωφ. Πασσαρώνος 1-Ελεούσα), στις 12 του μηνός Μαρτίου  του έτους 2021, ημέρα Παρασκευή και από ώρα 12.00 μ. έως 13.00 μ.μ., ενώπιον της αρμόδιας Επιτροπής και μπορούν να συμμετέχουν δημότες κάτοικοι της Κοινότητας Ελεούσας του Δήμου Ζίτσας .

Αν η δημοπρασία δεν φέρει αποτέλεσμα, θα επαναληφθεί στις 19 Μαρτίου του 2021 ημέρα Παρασκευή  ενώπιον της αρμόδιας Επιτροπής, ανάμεσα σε όλους τους δημότες του Δήμου Ζίτσας και από ώρα 12.00 μ. έως 13.00 μ.μ. ενώπιον της αρμόδιας επιτροπής και στον ίδιο χώρο. Αν και η δεύτερη δημοπρασία δε φέρει αποτέλεσμα η δημοπρασία θα επαναληφθεί την 26 Μαρτίου 2021, ημέρα Παρασκευή και από ώρα 12.00 μ. έως 13.00 μ.μ και μπορεί  να συμμετέχει σε αυτήν οποιοσδήποτε, ενώπιον της αρμόδιας Επιτροπής και στον ίδιο χώρο.

Αναρτήθηκε στις 02 Μάρτιος 2021

Πληροφορίες

Ο Δήμος Ζίτσας βρίσκεται 7 χιλιόμετρα βορειοδυτικά της πόλης των Ιωαννίνων και ο πληθυσμός της περιοχής ανέρχεται σε 17.293 κατοίκους.

Πολιτιστική Πύλη Δήμου Ζίτσας
Ηλεκτρονική Βιβλιοθήκη Υγείας Δήμου Ζίτσας
Δια Βίου Μάθησης Δήμου Ζίτσας Υπουργείο Εσωτερικών ΣΥΖΕΥΞΙΣ Περιφέρεια Ηπείρου ΚΕΠ Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων Καθαριότητα