Τελευταιες ανακοινωσεις του δημου μας

Ενημερωθείτε

Στο τμήμα αυτό μπορείτε να ενημερωθείτε για όλες τις τελευταίες ανακοινώσεις του Δήμου Ζίτσας.

Αποφάσεις

Οι πιο πρόσφατες αποφάσεις του Δήμου Ζίτσας.

Προσκλήσεις

Οι πιο πρόσφατες προσκλήσεις του Δήμου Ζίτσας.

Ανακοινώσεις

Οι πιο πρόσφατες ανακοινώσεις του Δήμου Ζίτσας.

Έργα

Τα πιο πρόσφατα έργα του Δήμου Ζίτσας.

Δημοπρασία εκμίσθωσης καλλιεργήσιμης έκτασης (μη αρδευόμενης) στη θέση «ΛΙΑΝΗ» Κοινότητας Ροδοτοπίου

Ο Δήμος Ζϊτσας ανακοινώνει ότι εκτίθεται σε φανερή, πλειοδοτική και προφορική δημοπρασία η εκμίσθωση καλλιεργήσιμης έκτασης (μη αρδευόμενης), (αρ. κληροτεμαχίου 1111) και ATAK: 01072795660, η οποία βρίσκεται στη θέση «ΛΙΑΝΗ» Κοινότητας Ροδοτοπίου, εμβαδού 12.125 τ.μ., με ελάχιστο όριο πρώτης προσφοράς : διακόσια σαράντα δύο ευρώ και πεντήντα λεπτά  [ 242,50 €] ετησίως και για χρονικό διάστημα τεσσάρων [4] ετών.

 

Η δημοπρασία θα διεξαχθεί στο Δημαρχείο του Δήμου Ζίτσας (Λ. Πασσαρώνος 1-Ελεούσα), στις  02 του μηνός Απριλίου του έτους 2021 ημέρα Παρασκευή και ώρα 13.00μ.μ., και μπορεί να συμμετέχουν σε αυτήν οι δημότες κάτοικοι της Κοινότητας Ροδοτοπίου (Δ.Ε. Πασσαρώνος) του Δήμου Ζίτσας.

Χρονικό διάστημα υποβολής δικαιολογητικών ορίζεται: από ώρα 12:30μ.μ. ως 13.μ.μ.

Ώρα έναρξης προσφορών η 13:00μ.μ. ενώπιον της αρμόδιας επιτροπής δημοπρασιών για το έτος 2021.

 

Αν η δημοπρασία δεν φέρει αποτέλεσμα, επαναλαμβάνεται και μπορεί να συμμετάσχουν σε αυτήν      δημότες του Δήμου Ζίτσας, στις 9 του μηνός Απριλίου του έτους 2021 ημέρα Παρασκευή, στον ίδιο χώρο και την ίδια ώρα.

Αν και η επαναληπτική δημοπρασία δεν φέρει αποτέλεσμα, επαναλαμβάνεται και μπορεί  να συμμετέχει    σ’ αυτή οποιοσδήποτεστις 16 του μηνός Απριλίου του έτους 2021 ημέρα Παρασκευή, την ίδια ώρα και στον ίδιο χώρο.

Αναρτήθηκε στις 23 Μάρτιος 2021

Πληροφορίες

Ο Δήμος Ζίτσας βρίσκεται 7 χιλιόμετρα βορειοδυτικά της πόλης των Ιωαννίνων και ο πληθυσμός της περιοχής ανέρχεται σε 17.293 κατοίκους.

Πολιτιστική Πύλη Δήμου Ζίτσας
Ηλεκτρονική Βιβλιοθήκη Υγείας Δήμου Ζίτσας
Δια Βίου Μάθησης Δήμου Ζίτσας Υπουργείο Εσωτερικών ΣΥΖΕΥΞΙΣ Περιφέρεια Ηπείρου ΚΕΠ Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων Καθαριότητα