Δήμος Ζίτσας

Τελευταιες ανακοινωσεις του δημου μας

Ενημερωθείτε

Στο τμήμα αυτό μπορείτε να ενημερωθείτε για όλες τις τελευταίες ανακοινώσεις του Δήμου Ζίτσας.

Αποφάσεις

Οι πιο πρόσφατες αποφάσεις του Δήμου Ζίτσας.

Προσκλήσεις

Οι πιο πρόσφατες προσκλήσεις του Δήμου Ζίτσας.

Ανακοινώσεις

Οι πιο πρόσφατες ανακοινώσεις του Δήμου Ζίτσας.

Έργα

Τα πιο πρόσφατα έργα του Δήμου Ζίτσας.

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΤΑΣΗΣ ΣΤΗ ΘΕΣΗ «ΒΑΛΤΟΣ» ΤΗΣ Τ.Κ. ΑΣΦΑΚΑΣ

Αρ. Απόφασης
10306/2012

Εκτίθεται σε φανερή πλειοδοτική και προφορική δημοπρασία η εκμίσθωση
καλλιεργήσιμης έκτασης 1.699 τ.μ. στη θέση «Βάλτος» της Τ.Κ. Ασφάκας [Δ.Ε.
Εκάλης] Δήμου Ζίτσας, με ελάχιστο όριο πρώτης προσφοράς [33,00 €] τριάντα τρία
ευρώ ετησίως και για χρονικό διάστημα τεσσάρων [4] ετών.
Η δημοπρασία θα γίνει στο Δημοτικό Κατάστημα του Δήμου μας [Λ.
Ελευθερίας & Ευκλείδη - Ελεούσα] στις 19 του μήνα Απρίλη του έτους 2012, ημέρα
της εβδομάδας Πέμπτη και από ώρα 9.00 π.μ. έως 10.00 π.μ.

Αναρτήθηκε στις 29 Μάρτιος 2012

Πληροφορίες

Ο Δήμος Ζίτσας βρίσκεται 7 χιλιόμετρα βορειοδυτικά της πόλης των Ιωαννίνων και ο πληθυσμός της περιοχής ανέρχεται σε 17.293 κατοίκους.

Πολιτιστική Πύλη Δήμου Ζίτσας
Ηλεκτρονική Βιβλιοθήκη Υγείας Δήμου Ζίτσας
Δια Βίου Μάθησης Δήμου Ζίτσας Υπουργείο Εσωτερικών ΣΥΖΕΥΞΙΣ Περιφέρεια Ηπείρου ΚΕΠ Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων Καθαριότητα