Δήμος Ζίτσας

Τελευταιες ανακοινωσεις του δημου μας

Ενημερωθείτε

Στο τμήμα αυτό μπορείτε να ενημερωθείτε για όλες τις τελευταίες ανακοινώσεις του Δήμου Ζίτσας.

Αποφάσεις

Οι πιο πρόσφατες αποφάσεις του Δήμου Ζίτσας.

Προσκλήσεις

Οι πιο πρόσφατες προσκλήσεις του Δήμου Ζίτσας.

Ανακοινώσεις

Οι πιο πρόσφατες ανακοινώσεις του Δήμου Ζίτσας.

Έργα

Τα πιο πρόσφατα έργα του Δήμου Ζίτσας.

Δημοπρατήσεις - Διαγωνισμοί

Διαγωνισμός για την προμήθεια υλικών συντήρησης και επισκευής κτιρίων ηλεκτρολογικά - προμήθεια λαμπτήρων - προμήθεια υλικών συντήρησης ΦΟΠ στις 10-12-2013

Ο Δήμαρχος ΖΙΤΣΑΣ νομού Ιωαννίνων, διακηρύσσει ότι εκτίθεται σε πρόχειρο μειοδοτικό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές για την προμήθεια Υλικών Συντήρησης και επισκευής κτιρίων ηλεκτρολογικά - προμήθεια Λαμπτήρων - Προμήθεια υλικών συντήρησης ΦΟΠ» του Δήμου.  Ο ενδεικτικός προϋπολογισμός της προμήθειας είναι  60.000,00€ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.A. 23% Ο Δήμος διατηρεί το δικαίωμα να μειώσει την ποσότητα των προς προμήθεια υλικών μέχρι ποσότητα 20% με αντίστοιχη μείωση της προϋπολογισθείσας δαπάνης του προϋπολογισμού της προμήθειας ...

Αναρτήθηκε στις 04 Δεκέμβριος 2013 Περισσότερα »
Διαγωνισμός για την προμήθεια γραφικής ύλης και λοιπά υλικά γραφείου,εντύπων και υλικών μηχανογράφησης και πολλαπλών εκτυπώσεων στις 18-12-2013

Ο Δήμαρχος ΖΙΤΣΑΣ Νομού Ιωαννίνων, διακηρύσσει ότι εκτίθεται σε Πρόχειρο Μειοδοτικό Διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές για την «Προμήθεια γραφικής ύλης και λοιπά υλικά  γραφείου-Λοιπές προμήθειες ειδών γραφείου,προμήθεια εντύπων και υλικών μηχανογράφησης και πολλαπλών εκτυπώσεων. Ο συνολικός ενδεικτικός προϋπολογισμός της προμήθειας είναι  43.990,46  € συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.A. 23%  Η ανωτέρω προμήθεια αποτελείται από δύο ομάδες Α,Β οι οποίες αναλυτικά παρουσιάζονται  στην  Διακήρυξη και είναι :  

Αναρτήθηκε στις 04 Δεκέμβριος 2013 Περισσότερα »
Διαγωνισμός για την προμήθεια ασφαλτομίγματος στις 12-12-2013

Ο Δήμαρχος ΖΙΤΣΑΣ, προκηρύσσει πρόχειρο διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές και κριτήριο κατακύρωσης την χαμηλότερη τιμή σε ευρώ, για την προμήθεια με τίτλο «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΣΦΑΛΤΟΜΙΓΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΔΗΜΟ ΖΙΤΣΑΣ», προϋπολογισμού 40.000,00 €, συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 23%. Ο διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί στο Δημαρχιακό Κατάστημα Διεύθυνση: Λ.Ελευθερίας και Ευκλείδη- Ελεούσα Ιωάννινα Τ.Κ. 45 445 στις   12 Δεκεμβρίου  2013, ημέρα  Πέμπτη, ώρα 11:00 π.μ Προσφορές που κατατίθενται μετά την παραπάνω ημερομηνία και ώρα είναι εκπρόθεσμες και επιστρέφονται.

Αναρτήθηκε στις 04 Δεκέμβριος 2013 Περισσότερα »
Διαγωνισμός για την προμήθεια ΑΔΡΑΝΩΝ ΥΛΙΚΩΝ στις 9-12-13

Ο Δήμαρχος ΖΙΤΣΑΣ προκηρύσσει  Πρόχειρο Διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές και κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή σε ευρώ, για την προμήθεια με τίτλο «Προμήθεια ΑΔΡΑΝΩΝ ΥΛΙΚΩΝ Δήμου ΖΙΤΣΑΣ», προϋπολογισμού 40.000,00 €, συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 23%. Ο διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί στο Δημαρχιακό Κατάστημα Διεύθυνση: Λεωφόρος Ελευθερίας και Ευκλείδη- Ελεούσα Ιωάννινα   Τ.Κ. 45 445 στις 9 Δεκεμβρίου 2013 ημέρα Δευτέρα και ώρα 11.00π.μ. Προσφορές που κατατίθενται μετά την παραπάνω ημερομηνία και ώρα είναι εκπρόθεσμες και επιστρέφονται.

Αναρτήθηκε στις 04 Δεκέμβριος 2013 Περισσότερα »
ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ

      Εκτίθεται σε ανοικτή δημοπρασία με σφραγισμένες προσφορές με το σύστημα προσφοράς με επιμέρους ποσοστά έκπτωσης, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 6 του Ν.3669/08 όπως ισχύει σήμερα και τους όρους της 19/2013 εγκεκριμένης μελέτης, για την ανάδειξη αναδόχου εκτελέσεως του έργου: «ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΝΕΑΣ ΕΦΕΔΡΙΚΗΣ ΥΔΡΟΓΕΩΤΡΗΣΗΣ (Γ4) Δ.Κ. ΕΛΕΟΥΣΑΣ», Δήμου Ζίτσας, προϋπολογισμού δαπάνης 78.000,00 € (με Φ.Π.Α. 23%).

Αναρτήθηκε στις 06 Αύγουστος 2013 Περισσότερα »
ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΕΘΝΗ  ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ  ΘΕΜΑ: Ανοικτός δημόσιος διεθνής μειοδοτικός διαγωνισμός  για την «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ Υγρών Καυσίμων – Λιπαντικών του Δήμου  Ζίτσας και των Νομικών Προσώπων του» O Δήμαρχος Δήμου Ζίτσας Νομού Ιωαννίνων Προκηρύσσει ανοικτό δημόσιο διεθνή μειοδοτικό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές για την  «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ Υγρών Καυσίμων – Λιπαντικών του Δήμου  Ζίτσας και των Νομικών Προσώπων του»  για το έτος 2014, με κριτήριο κατακύρωσης χαμηλότερη τιμή

Αναρτήθηκε στις 24 Ιούλιος 2013 Περισσότερα »
ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ

Ο Δήμος Ζίτσας Νομού Ιωαννίνων προκηρύσσει ανοιχτό διαγωνισμό για την ανάθεση του έργου: «ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΗ ΟΔΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΕΝΟΤΗΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΖΙΤΣΑΣ», με προϋπολογισμό 163.000,00 ΕΥΡΩ με Φ.Π.Α.. Το έργο συντίθεται από την κατηγορία εργασιών ΟΔΟΠΟΙΪΑΣ, με προϋπολογισμό 130.361,50 Ευρώ (δαπάνη εργασιών, ΓΕ & ΟΕ και απρόβλεπτα).

Αναρτήθηκε στις 08 Ιούλιος 2013 Περισσότερα »
Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την Ανάθεση Παροχής της Υπηρεσίας: «Τεχνική Υποστήριξη Δήμου Ζίτσας» για την πράξη με τίτλο: «Αντικατάσταση Εσωτερικών Δικτύων Ύδρευσης Τ.Κ. Δ.Ε. Μολοσσών»

Ο Δήμος Ζίτσας ανακοινώνει ότι, στo πλαίσιο της ενταγμένης πράξης «Τεχνική Υποστήριξη Δήμου Ζίτσας» (Κωδικό MIS 380144) στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα: «Τεχνική Υποστήριξη Εφαρμογής», προτίθεται να προχωρήσει στην ανάθεση της υπηρεσίας με αντικείμενο την ωρίμανση / διόρθωση / συμπλήρωση της Πράξης με τίτλο: «Αντικατάσταση Εσωτερικών Δικτύων Ύδρευσης Τ.Κ. Δ.Ε. Μολοσσών» στο Ε.Π. «Θεσσαλίας – Στερεάς Ελλάδας – Ηπείρου 2007 – 2013», προϋπολογισμού 24.600,00€ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.

Αναρτήθηκε στις 21 Ιούνιος 2013 Περισσότερα »
ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΑΚΙΝΗΤΟΥ

  Εκτίθεται σε φανερή πλειοδοτική  και προφορική δημοπρασία η εκμίσθωση ενός Δημοτικού Ακινήτου «Κατάστημα» εμβαδού 46,96 τ.μ., το οποίο βρίσκεται 60 περίπου μέτρα από την κεντρική πλατεία της Τοπικής Κοινότητας Ζαλόγγου (στη θέση Καρυά Νασιόκου) [Δ.Ε. Μολοσσών], για την λειτουργία καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος, με ελάχιστο όριο πρώτης προσφοράς: 10,00 € (δέκα ευρώ) μηνιαίως και για χρονικό διάστημα έξι [6] ετών, με δικαίωμα παράτασης σύμφωνα με το νόμο που αφορά τις επαγγελματικές μισθώσεις.

Αναρτήθηκε στις 21 Ιούνιος 2013 Περισσότερα »
Διακήρυξη για προμήθεια εξοπλισμού τμημάτων ένταξης σχολείων

Ο Δήμος Ζίτσας, προκηρύσσει τη διενέργεια πρόχειρου διαγωνισμού με κριτήριο κατακύρωσης την χαμηλότερη τιμή για την ανάθεση του Υποέργου Γ «Εξοπλισμός Γυμναστικής, Αθλοπαιδιών και Ψυχοκινητικής Αγωγής και Λοιπός Εξοπλισμός» της πράξης «Προμήθειας Εξοπλισμού Τμημάτων Ένταξης των Σχολείων του Δήμου Ζίτσας» με προϋπολογισμό 1.782,27€ (με Φ.Π.Α.).

Αναρτήθηκε στις 04 Ιούνιος 2013 Περισσότερα »

Ο καιρός στην περιοχή

24,98° Υγρασία: 60% Άνεμος: 1,03 χμ/ώ
Αποστολή Φωτογραφίας

Γραφείο Υποστήριξης - Ενίσχυσης Αγροτικής Παραγωγής

Στο Δήμο λειτουργεί Γραφείο Υποστήριξης - Ενίσχυσης Αγροτικής Παραγωγής. Ενημερωθείτε σωστά για την καλύτερη οργάνωση των γεωργικών σας εκμεταλλεύσεων και της κτηνοτροφικής σας παραγωγής.

Περισσότερα »
Χρήσιμα Έγγραφα

Οδηγός δημότη

Βρείτε πληροφορίες που χρειάζεστε για τις συναλλαγές σας με το Δήμο Ζίτσας. Χρήσιμα έγγραφα, πιστοποιητικά και οδηγοί χωρισμένα σε κατηγορίες ώστε να βρείτε εύκολα και γρήγορα τον τομέα που σας ενδιαφέρει.

Περισσότερα »
Χρήσιμα Τηλέφωνα

Χρήσιμα Τηλέφωνα

Βρείτε τα τηλέφωνα των υπηρεσιών του Δήμου Ζίτσας καθώς και άλλα χρήσιμα τηλέφωνα όπως φαρμακεία, ιατρεία κοκ.

Περισσότερα »
Οικισμοί

Οικισμοί

Ανακαλύψτε όλους τους οικισμούς του Δήμου Ζίτσας και γνωρίστε χρήσιμες πληροφορίες σχετικά με την πρόσβαση, τα αξιοθεατα και τις δραστηριότητες στον καθένα από αυτούς.

Γνωρίστε τον »
Διαδραστικός Χάρτης

Διαδραστικός Χάρτης

Ανακαλύψτε όλα τα αξιοθέατα του Δήμου στο χάρτη και μάθετε πώς θα φτάσετε εκεί.

Περισσότερα »
Πολιτιστική Πύλη Δήμου Ζίτσας
Ηλεκτρονική Βιβλιοθήκη Υγείας Δήμου Ζίτσας
Δια Βίου Μάθησης Δήμου Ζίτσας Υπουργείο Εσωτερικών ΣΥΖΕΥΞΙΣ Περιφέρεια Ηπείρου ΚΕΠ Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων Καθαριότητα