Τελευταιες ανακοινωσεις του δημου μας

Ενημερωθείτε

Στο τμήμα αυτό μπορείτε να ενημερωθείτε για όλες τις τελευταίες ανακοινώσεις του Δήμου Ζίτσας.

Αποφάσεις

Οι πιο πρόσφατες αποφάσεις του Δήμου Ζίτσας.

Προσκλήσεις

Οι πιο πρόσφατες προσκλήσεις του Δήμου Ζίτσας.

Ανακοινώσεις

Οι πιο πρόσφατες ανακοινώσεις του Δήμου Ζίτσας.

Έργα

Τα πιο πρόσφατα έργα του Δήμου Ζίτσας.

Πρόσκληση Συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου 23-07-18

Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου σας προσκαλεί σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 65 και 67 του Ν. 3852/2010 να προσέλθετε στην τακτική δημόσια συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, που θα πραγματοποιηθεί στην αίθουσα συνεδριάσεών του, που βρίσκεται στο παλαιό Δημαρχείο Δ.Ε. Πασσαρώνος, επί της οδού Λασκαρίνας 3α στην Ελεούσα, την 23-07-2018 ημέρα   Δευτέρα και ώρα 14:00 μ.μ. για ενημέρωση και συζήτηση σχετικά με τα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης που ακολουθεί:

 1.-Προμήθεια 80 καινούργιων καθισμάτων-διαδικασία χρήσης, διάθεσης και συντήρησης αυτών.

 2.-Τροποποίηση της παραγράφου 3 της υπ’ αριθ. 231/2017 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου, σχετικά με την αρμοδιότητα παραχώρησης της αίθουσας, που παραχωρήθηκε στον πολιτιστικό σύλλογο, για την κάλυψη των αναγκών της τοπικής κοινωνίας όταν οι ημερομηνίες αυτές δεν συμπίπτουν με το πρόγραμμα εκδηλώσεων του πολιτιστικού συλλόγου-στην περίπτωση αυτή αρμόδιος να είναι ο τοπικός εκπρόσωπος για την παραχώρηση της αίθουσας κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 82 περ. η’ του Ν. 3852/2010.

 3.-Παραβατική συμπεριφορά του Προέδρου του Δ.Σ. του Πολιτιστικού Συλλόγου Γρανίτσας κατά του Εκπροσώπου της Τ.Κ. Γρανίτσας.

 4.-Λειτουργία δημοτικού φωτισμού κεντρικής πλατείας Τ.Κ. Γρανίτσας κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 82 περ. δ’ Ν. 3852/2010.

 5.-Έγκριση πρωτοκόλλων οριστικής παραλαβής υπηρεσιών, σύμφωνα με το άρθρο 219   παρ. 5 του Ν. 4412/2016.

 6.-Συγκρότηση επιτροπών παραλαβής προμηθειών.

Αναρτήθηκε στις 19 Ιούλιος 2018

Πληροφορίες

Ο Δήμος Ζίτσας βρίσκεται 7 χιλιόμετρα βορειοδυτικά της πόλης των Ιωαννίνων και ο πληθυσμός της περιοχής ανέρχεται σε 17.293 κατοίκους.

Πολιτιστική Πύλη Δήμου Ζίτσας
Ηλεκτρονική Βιβλιοθήκη Υγείας Δήμου Ζίτσας
Δια Βίου Μάθησης Δήμου Ζίτσας Υπουργείο Εσωτερικών ΣΥΖΕΥΞΙΣ Περιφέρεια Ηπείρου ΚΕΠ Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων Καθαριότητα