Τελευταιες ανακοινωσεις του δημου μας

Ενημερωθείτε

Στο τμήμα αυτό μπορείτε να ενημερωθείτε για όλες τις τελευταίες ανακοινώσεις του Δήμου Ζίτσας.

Αποφάσεις

Οι πιο πρόσφατες αποφάσεις του Δήμου Ζίτσας.

Προσκλήσεις

Οι πιο πρόσφατες προσκλήσεις του Δήμου Ζίτσας.

Ανακοινώσεις

Οι πιο πρόσφατες ανακοινώσεις του Δήμου Ζίτσας.

Έργα

Τα πιο πρόσφατα έργα του Δήμου Ζίτσας.

Πρόσκληση Συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου 09-09-19

Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου σας προσκαλεί σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 65 και 67 του Ν. 3852/2010 να προσέλθετε στην τακτική δημόσια συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, που θα πραγματοποιηθεί στην αίθουσα συνεδριάσεών του, που βρίσκεται στο παλαιό Δημαρχείο Δ.Ε. Πασσαρώνος, επί της οδού Λασκαρίνας 3α στην Ελεούσα, την 09-09-2019 ημέρα Δευτέρα και ώρα 19:30 μ.μ. για ενημέρωση και συζήτηση σχετικά με τα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης που ακολουθεί:

1.-Σύναψη προγραμματικής σύμβασης μεταξύ του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού, της Περιφέρειας Ηπείρου, της Ιεράς Μητρόπολης Ιωαννίνων και του Δήμου Ζίτσας για την υλοποίηση του υποέργου: «Άμεση επισκευή κωδωνοστασίου Πρωτόπαππας»

  2.-Καθορισμός αμοιβής πληρεξούσιων δικηγόρων.

  3.-Παράταση προθεσμίας περαίωσης εκτέλεσης της σύμβασης  «Καθαρισμός δεξαμενών ύδρευσης Δήμου Ζίτσας» με ανάδοχο την «ΑΠΕΝΤΟΜΩΤΙΚΗ ΓΙΑΝΝΙΤΣΩΝ – Παπαστάμκου Μερόπη & ΣΙΑ Ο.Ε.»

  4.-Xορήγηση παράτασης προθεσμίας του έργου: «Αποκατάσταση ζημιών από πλημμυρικά φαινόμενα στο Δήμο Ζίτσας», το οποίο εκτελεί ο Ε.Δ.Ε. κ. Παππάς Ευγένιος.

  5.-Συγκρότηση επιτροπής παραλαβής φυσικού εδάφους για το έργο: «Τσιμεντόστρωση δημοτικού δρόμου στην Τ.Κ. Μεγάλου Γαρδικίου», αναδόχου Ε.Δ.Ε. κ. Ντούλια Παναγιώτη.

  6.-Συγκρότηση επιτροπής παραλαβής φυσικού εδάφους για το έργο: «Τσιμεντόστρωση δρόμου στην Τ.Κ. Γαβρισιών και ασφαλτόστρωση δρόμου στην Τ.Κ. Ασφάκας»,  αναδόχου Ε.Δ.Ε. κ. Ντούλια Παναγιώτη.

  7.-Εξέταση αιτήματος για λύση μίσθωσης Δημοτικού καταστήματος στην Τ.Κ. Γκριμπόβου και λήψη απόφασης για εκ νέου δημοπράτησή του.

  8.-Τροποποίηση της υπ’ αριθ. 84/2011 Απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου που αφορά την συγχώνευση σχολικών επιτροπών και την σύσταση νέας σχολικής επιτροπής με την επωνυμία: «ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΖΙΤΣΑΣ»

  9.-Τροποποίηση της υπ’ αριθ. 85/2011 Απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου που αφορά την συγχώνευση σχολικών επιτροπών και την σύσταση νέας σχολικής επιτροπής με την επωνυμία: «ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΖΙΤΣΑΣ»

Αναρτήθηκε στις 05 Σεπτέμβριος 2019

Πληροφορίες

Ο Δήμος Ζίτσας βρίσκεται 7 χιλιόμετρα βορειοδυτικά της πόλης των Ιωαννίνων και ο πληθυσμός της περιοχής ανέρχεται σε 17.293 κατοίκους.

Πολιτιστική Πύλη Δήμου Ζίτσας
Ηλεκτρονική Βιβλιοθήκη Υγείας Δήμου Ζίτσας
Δια Βίου Μάθησης Δήμου Ζίτσας Υπουργείο Εσωτερικών ΣΥΖΕΥΞΙΣ Περιφέρεια Ηπείρου ΚΕΠ Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων Καθαριότητα