Τελευταιες ανακοινωσεις του δημου μας

Ενημερωθείτε

Στο τμήμα αυτό μπορείτε να ενημερωθείτε για όλες τις τελευταίες ανακοινώσεις του Δήμου Ζίτσας.

Αποφάσεις

Οι πιο πρόσφατες αποφάσεις του Δήμου Ζίτσας.

Προσκλήσεις

Οι πιο πρόσφατες προσκλήσεις του Δήμου Ζίτσας.

Ανακοινώσεις

Οι πιο πρόσφατες ανακοινώσεις του Δήμου Ζίτσας.

Έργα

Τα πιο πρόσφατα έργα του Δήμου Ζίτσας.

Πρόσκληση Συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου 04-02-20 (έκτακτη)

Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου σας προσκαλεί σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 65 και 67 του Ν. 3852/2010 να προσέλθετε στην κατεπείγουσα δημόσια συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, που θα πραγματοποιηθεί στην αίθουσα συνεδριάσεών του, που βρίσκεται στο παλαιό Δημαρχείο Δ.Ε. Πασσαρώνος, επί της οδού Λασκαρίνας 3α στην Ελεούσα, σήμερα Τρίτη 04-02-2020 και ώρα 17:00 μ.μ. για συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με τα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης που ακολουθεί:

  • Εισηγητής: Αντιδήμαρχος, κ. Ράρρας Φώτιος.

 1.-Αποδοχή και κατανομή πίστωσης, η οποία προέρχεται από επιχορήγηση του Υπουργείου Εσωτερικών για την κάλυψη λειτουργικών δαπανών των σχολικών μονάδων του Δήμου.  

  Εισηγητής: Πρόεδρος Δημοτικού Συμβουλίου κ. Λιάκος Παναγιώτης   

 2.-Εξέταση αιτήσεως Συμβουλίου Κοινότητας Κληματιάς για αναγνώριση ή μη ιδιοκτησιακού δικαιώματος ιδιωτών σε εκτάσεις που βρίσκονται εντός της έκτασης των 5.000 στρ. στην Κοινότητα Κληματιάς, που έχουν αναγνωριστεί υπέρ του πρώην Δ. Ευρυμενών και σήμερα  Δήμου Ζίτσας.

 

  Η συνεδρίαση έχει κατεπείγοντα χαρακτήρα, καθώς υπάρχει ανάγκη  συζήτησης των συγκεκριμένων θεμάτων για την εύρυθμη λειτουργία των υπηρεσιών του Δήμου και την κάλυψη απαραίτητων λειτουργικών αναγκών (αφορά το 1ο θέμα), ενώ από την μη συζήτηση και λήψη σχετικών αποφάσεων διακυβεύονται τα συμφέροντα του Δήμου και των δημοτών του.

Ο Πρόεδρος Δημοτικού Συμβουλίου

 

ΛΙΑΚΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ

Αναρτήθηκε στις 04 Φεβρουάριος 2020

Πληροφορίες

Ο Δήμος Ζίτσας βρίσκεται 7 χιλιόμετρα βορειοδυτικά της πόλης των Ιωαννίνων και ο πληθυσμός της περιοχής ανέρχεται σε 17.293 κατοίκους.

Πολιτιστική Πύλη Δήμου Ζίτσας
Ηλεκτρονική Βιβλιοθήκη Υγείας Δήμου Ζίτσας
Δια Βίου Μάθησης Δήμου Ζίτσας Υπουργείο Εσωτερικών ΣΥΖΕΥΞΙΣ Περιφέρεια Ηπείρου ΚΕΠ Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων Καθαριότητα