Τελευταιες ανακοινωσεις του δημου μας

Ενημερωθείτε

Στο τμήμα αυτό μπορείτε να ενημερωθείτε για όλες τις τελευταίες ανακοινώσεις του Δήμου Ζίτσας.

Αποφάσεις

Οι πιο πρόσφατες αποφάσεις του Δήμου Ζίτσας.

Προσκλήσεις

Οι πιο πρόσφατες προσκλήσεις του Δήμου Ζίτσας.

Ανακοινώσεις

Οι πιο πρόσφατες ανακοινώσεις του Δήμου Ζίτσας.

Έργα

Τα πιο πρόσφατα έργα του Δήμου Ζίτσας.

Πρόσκληση Ειδικής Συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου 18-12-20 (ισολογισμός)

Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου προσκαλεί σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 67 και 163 του Ν. 3463/2006 κατόπιν της έκδοσης της ΚΥΑ Δ1α/ΓΠ.οικ.: 78363/05.12.2020 (ΦΕΚ 5350/05.12.2020 τεύχος Β’)με θέμα «Έκτακτα μέτρα προστασίας της δημόσιας υγείας από τον κίνδυνο περαιτέρω διασποράς του κορωνοϊού COVID-19 στο σύνολο της Επικράτειας για το διάστημα από τη Δευτέρα 7 Δεκεμβρίου 2020έως και τη Δευτέρα 14 Δεκεμβρίου 2020», της εγκυκλίου ΔΙΔΑΔ/Φ.69/137/οικ.22414/07.12.2020(25η εγκύκλιος) καθώς και της εγκυκλίου ΥΠ.ΕΣ. ΔΙΔΑΔ/Φ.69/136/οικ.22080/30.11.2020(24η εγκύκλιος)που αφορούν  “Μέτρα και ρυθμίσεις στο πλαίσιο της ανάγκης περιορισμού της διασποράς του κορωνοϊού και των εγκυκλίων του  ΥΠ.ΕΣ. εγκ.426/77233/13.11.2020, εγκ.427/77440/13.11.2020, στην Ειδική Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, , η οποία θα πραγματοποιηθεί με τηλεδιάσκεψη, την 18-12-2020 ημέρα Παρασκευή και ώρα 15:00 μ.μ. για συζήτηση και λήψη αποφάσεως στο μοναδικό θέμα της ημερήσιας διάταξης που ακολουθεί:

Έγκριση Οικονομικών καταστάσεων οικ. έτους 2019 του Δήμου Ζίτσας (Ισολογισμός-Αποτελέσματα χρήσης-Διάθεση αποτελεσμάτων-Γενική Εκμετάλλευση-Προσάρτημα).

Η διάρκεια της τηλεδιάσκεψης θα είναι από 15.00 έως 16.00.

 

Το σύστημα θα ανοίξει από τις 13.30, προκειμένου να αντιμετωπιστούν τυχόν τεχνικά προβλήματα.

Αναρτήθηκε στις 14 Δεκέμβριος 2020

Πληροφορίες

Ο Δήμος Ζίτσας βρίσκεται 7 χιλιόμετρα βορειοδυτικά της πόλης των Ιωαννίνων και ο πληθυσμός της περιοχής ανέρχεται σε 17.293 κατοίκους.

Πολιτιστική Πύλη Δήμου Ζίτσας
Ηλεκτρονική Βιβλιοθήκη Υγείας Δήμου Ζίτσας
Δια Βίου Μάθησης Δήμου Ζίτσας Υπουργείο Εσωτερικών ΣΥΖΕΥΞΙΣ Περιφέρεια Ηπείρου ΚΕΠ Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων Καθαριότητα