Δήμος Ζίτσας

Τελευταιες ανακοινωσεις του δημου μας

Ενημερωθείτε

Στο τμήμα αυτό μπορείτε να ενημερωθείτε για όλες τις τελευταίες ανακοινώσεις του Δήμου Ζίτσας.

Αποφάσεις

Οι πιο πρόσφατες αποφάσεις του Δήμου Ζίτσας.

Προσκλήσεις

Οι πιο πρόσφατες προσκλήσεις του Δήμου Ζίτσας.

Ανακοινώσεις

Οι πιο πρόσφατες ανακοινώσεις του Δήμου Ζίτσας.

Έργα

Τα πιο πρόσφατα έργα του Δήμου Ζίτσας.

Πρόσκληση σε τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, διά ζώσης,την 01-06-2023 ημέρα Πέμπτη και ώρα 19:30

Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου σας προσκαλεί, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 65 και 67 του Ν. 3852/2010, όπως αυτά τροποποιήθηκαν ή συμπληρώθηκαν μεταγενέστερα, σε τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, η οποία θα πραγματοποιηθεί σύμφωνα με τα ισχύοντα υγειονομικά μέτρα, διά ζώσης, στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου που βρίσκεται στο παλαιό Δημαρχείο Δ.Ε. Πασσαρώνος, επί της οδού Λασκαρίνας 3α στην Ελεούσα, την 01-06-2023 ημέρα Πέμπτη και ώρα 19:30 για ενημέρωση, συζήτηση και λήψη σχετικών αποφάσεων επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης που ακολουθεί: 

Η Μ Ε Ρ Η Σ Ι Α   Δ Ι Α Τ Α Ξ Η

  • Εισηγητής: Δήμαρχος κ. Πλιάκος Μιχαήλ.

 1.-Έγκριση ή μη του 1ου Α.Π.Ε. του έργου: «Ασφαλτόστρωση σε δρόμους της Δ.Κ. Ελεούσας», με ανάδοχο την εταιρία «ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ Ο.Ε.».

 2.-Έγκριση ή μη του 2ου Α.Π.Ε. του έργου Ασφαλτόστρωση δρόμων στον οικισμό Αμπελάκια και στην Τ.Κ. Βουνοπλαγιάς, με ανάδοχο την εταιρία  «Γεώργιος Τάσης – Γεώργιος Δημητρίου Ο.Ε.».

 3.-Έγκριση ή μη παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου: «Αντικατάσταση – εκσυγχρονισμός δικτύων ύδρευσης Δ.Ε. Πασσαρώνος Δήμου Ζίτσας», το οποίο εκτελεί η εταιρία ΝΚ ΜΗΧΑΝΙΚΗ Ι.Κ.Ε.

 4.-Εξέταση αιτήσεων για διαγραφή τελών Ύδρευσης και συζήτηση επί γενικών υποθέσεων υπαγομένων στον κανονισμό λειτουργίας ύδρευσης.

  • Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Λάμπρου Δημήτριος  

 5.-Αναμόρφωση προϋπολογισμού και τροποποίηση τεχνικού προγράμματος 2023.

 6.-Έγκριση ή μη τριμηνιαίας έκθεσης της Οικονομικής Επιτροπής, με αποτελέσματα εκτέλεσης προϋπολογισμού 1ου τριμήνου 2023.

 7.-Διαγραφή βεβαιωμένων οφειλών δημοτικών τελών σύμφωνα με το άρθρο 44 του Ν.4954/2022.

  8.-Ανάκληση της υπ’ αριθ. 229/2019 Α.Δ.Σ. που αφορά την δωρεάν παραχώρηση της χρήσης οχημάτων του Δήμου στο Ν.Π.Ι.Δ. με την επωνυμία: “Κοινωφελής Επιχείρηση Δήμου Ζίτσας” για την ομαλή λειτουργία του προγράμματος “Βοήθεια στο Σπίτι”.

  9.-Κατανομή από τους Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους έτους 2023, του ποσού των 35.500,00 ευρώ για την επισκευή και συντήρηση σχολικών κτιρίων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του Δήμου Ζίτσας.

  • Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Ράδος Γεώργιος   

 10.-Έγκριση πραγματοποίησης καλοκαιρινών εκδηλώσεων.

 

  • Εισηγητής: Δημοτικός Σύμβουλος & Πρόεδρος Ν.Ν.Ι.Δ. κ. Βότσικας Αλκιβιάδης

 11.-Έγκριση ή μη της 46/2023 Απόφασης του Δ.Σ. της Κοινωφελούς Επιχείρησης Δήμου Ζίτσας, που αφορά την έγκριση των χρηματοοικονομικών καταστάσεων της χρήσης 2022 (από 01.01.2022 έως 31.12.2022).

 12.-Έγκριση ή μη της 50/2023 Απόφασης της που αφορά τον καθορισμό  τροφείων  στα  ΚΔΑΠ της ΚΕ.ΔΗ.ΖΙ.: «Ανεμόμυλος» Δ.Κ. Ελεούσας           και Τ.Κ. Κληματιάς για τα έτη 2023-2024.

 13.-Έγκριση ή μη της 51/2023 Απόφασης του Δ.Σ. της Κοινωφελούς Επιχείρησης Δήμου Ζίτσας, που αφορά τον καθορισμό τροφείων στον Βρεφικό Σταθμό  «Ηλιαχτίδα»  στην  Δ.Κ. Ελεούσας – Βρεφονηπιακό Σταθμό Τ.Κ. Μεταμόρφωσης και  Παιδικό Σταθμό  Κληματιάς  για  τα  έτη 2023-2024»

 14.-Έγκριση ή μη της 62/2023 Απόφασης του Δ.Σ. της Κοινωφελούς Επιχείρησης Δήμου Ζίτσας, 4η Αναμόρφωση προϋπολογισμού της ΚΕ.ΔΗ.ΖΙ., οικονομικού έτους 2023».

  • Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Μπαλαντάνης Ηρακλής    

 15.-Γνωμοδότηση επί του περιεχομένου της Μ.Π.Ε. του έργου (υποκατηγορίας Α2, ομάδα 5, α/α 3): Λατομείο Μαρμάρων, στη θέση ‘Χαλίκια’ της Τ.Κ. Αναργύρων, της Δ.Ε. Πασσαρώνας του Δήμου Ζίτσας, Π.Ε. Ιωαννίνων, Περιφέρειας Ηπείρου.

 16.-Γνωμοδότηση επί του περιεχομένου της Μ.Π.Ε. του έργου (υποκατηγορίας Α2, ομάδα 7, α/α 1): Ε.Π.Ο. επέκτασης πτηνοτροφικής μονάδας, δυναμικότητας από 13.000 σε 62.000 ορνίθια κρεατοπαραγωγής, αποτελούμενη από δύο επιμέρους πτηνοτροφικές εκμεταλλεύσεις, δυναμικότητας 41.000 ορνιθίων κρεατοπαραγωγής και 21.000 ορνιθίων κρεατοπαραγωγής αντίστοιχα, στη θέση «Στρόγγλι», Τ.Κ. Περάτης, Δ.Ε. Πασσαρώνας, Δήμου Ζίτσας, Π.Ε. Ιωαννίνων, Περιφέρειας Ηπείρου.

 17.-Γνωμοδότηση επί του περιεχομένου της Μ.Π.Ε. του έργου (υποκατηγορίας Α2, ομάδα 10η , 1η , 11η ): Φωτοβολταϊκό Πάρκο, ισχύος 75MW, στη θέση Ευρυμενών, Κ. Δελβινακοπούλου, Δήμος Ζίτσας, Π.Ε. Ιωαννίνων, Περιφέρειας Ηπείρου.

 18.-Γνωμοδότηση επί του περιεχομένου της Μ.Π.Ε. του έργου (υποκατηγορίας Α2, ομάδα 10η, α/α 1): Φωτοβολταϊκός σταθμός παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, εγκατεστημένης ισχύος 26,42ΜW, στη θέση «Ζωοδόχος» της Δ.Ε. Πασσαρώνας του Δήμου Ζίτσας, Π.Ε. Ιωαννίνων, Περιφέρειας Ηπείρου.  

 19.-Γνωμοδότηση επί του περιεχομένου της ΜΠΕ του έργου: «Επέκταση υφιστάμενης πτηνοτροφικής μονάδας, από 17.800 σε 49.000 ορνιθίων κρεατοπαραγωγής, στον αναδασμό της Κ. Ζίτσας, Δ.Ε Ζίτσας, του Δήμου Ζίτσας, Περιφερειακής Ενότητας Ιωαννίνων, Περιφέρειας Ηπείρου»

Αναρτήθηκε στις 26 Μάιος 2023

Πληροφορίες

Ο Δήμος Ζίτσας βρίσκεται 7 χιλιόμετρα βορειοδυτικά της πόλης των Ιωαννίνων και ο πληθυσμός της περιοχής ανέρχεται σε 17.293 κατοίκους.

Πολιτιστική Πύλη Δήμου Ζίτσας
Ηλεκτρονική Βιβλιοθήκη Υγείας Δήμου Ζίτσας
Δια Βίου Μάθησης Δήμου Ζίτσας Υπουργείο Εσωτερικών ΣΥΖΕΥΞΙΣ Περιφέρεια Ηπείρου ΚΕΠ Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων Καθαριότητα