Τελευταιες ανακοινωσεις του δημου μας

Ενημερωθείτε

Στο τμήμα αυτό μπορείτε να ενημερωθείτε για όλες τις τελευταίες ανακοινώσεις του Δήμου Ζίτσας.

Αποφάσεις

Οι πιο πρόσφατες αποφάσεις του Δήμου Ζίτσας.

Προσκλήσεις

Οι πιο πρόσφατες προσκλήσεις του Δήμου Ζίτσας.

Ανακοινώσεις

Οι πιο πρόσφατες ανακοινώσεις του Δήμου Ζίτσας.

Έργα

Τα πιο πρόσφατα έργα του Δήμου Ζίτσας.

Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου: «Τσιμεντόστρωση οδών στην Τ.Κ. Λιθίνου», αναδόχου Ε.Δ.Ε. κας Ντομουχτσή Αναστασίας

Αρ. Απόφασης
240/2015

Το Δημοτικό Συμβούλιο εγκρίνει το πρωτόκολλο προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου: «Τσιμεντόστρωση οδών στην Τ.Κ. Λιθίνου», το οποίο εκτέλεσε η Ε.Δ.Ε. κα. Αναστασία Ντομουχτσή.

Αναρτήθηκε στις 09 Οκτώβριος 2015

Πληροφορίες

Ο Δήμος Ζίτσας βρίσκεται 7 χιλιόμετρα βορειοδυτικά της πόλης των Ιωαννίνων και ο πληθυσμός της περιοχής ανέρχεται σε 17.293 κατοίκους.

Πολιτιστική Πύλη Δήμου Ζίτσας
Ηλεκτρονική Βιβλιοθήκη Υγείας Δήμου Ζίτσας
Δια Βίου Μάθησης Δήμου Ζίτσας Υπουργείο Εσωτερικών ΣΥΖΕΥΞΙΣ Περιφέρεια Ηπείρου ΚΕΠ Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων Καθαριότητα