Τελευταιες ανακοινωσεις του δημου μας

Ενημερωθείτε

Στο τμήμα αυτό μπορείτε να ενημερωθείτε για όλες τις τελευταίες ανακοινώσεις του Δήμου Ζίτσας.

Αποφάσεις

Οι πιο πρόσφατες αποφάσεις του Δήμου Ζίτσας.

Προσκλήσεις

Οι πιο πρόσφατες προσκλήσεις του Δήμου Ζίτσας.

Ανακοινώσεις

Οι πιο πρόσφατες ανακοινώσεις του Δήμου Ζίτσας.

Έργα

Τα πιο πρόσφατα έργα του Δήμου Ζίτσας.

Σύσταση επιτροπής Προσωρινής Παραλαβής του έργου: «Κατασκευή αποχετευτικού ομβρίων υδάτων στο γήπεδο Δ.Κ. Ελεούσας» αναδόχου Ε.Δ.Ε. κ. Λιάτσου Ελευθερίου

Αρ. Απόφασης
243/2015

Το Δημοτικό Συμβούλιο συγκροτεί την επιτροπή προσωρινής παραλαβής του έργου: «Κατασκευή αποχετευτικού όμβριων υδάτων στο γήπεδο Δ.Κ. Ελεούσας», το οποίο εκτέλεσε ο ανάδοχος Ε.Δ.Ε. κ. Λιάτσος Ελευθέριος, ορίζοντας:

α) Τακτικά μέλη

1. Σφήκα Νικόλαο, Δημοτικό Σύμβουλο.

2. Ελένη Χρήστο, υπάλληλο του Δήμου, του κλάδου ΤΕ Ηλεκτρολόγων Μηχανικών, ως Πρόεδρο της Επιτροπής.

3. Καρατζά Ιωάννη, υπάλληλο του Δήμου, του κλάδου ΠΕ Πολιτικών Μηχανικών.     

β) Αναπληρωματικά μέλη

1. Βότσικα Αλκιβιάδη, Δημοτικό Σύμβουλο.

2. Κυριακίδου Νεραντζά Σοφία, υπάλληλο του Δήμου, του κλάδου ΠΕ Τοπογράφων Μηχανικών.

3. Τσιατούρα Αναστασία, υπάλληλο του Δήμου, του κλάδου ΠΕ Πολιτικών Μηχανικών.

Αναρτήθηκε στις 09 Οκτώβριος 2015

Πληροφορίες

Ο Δήμος Ζίτσας βρίσκεται 7 χιλιόμετρα βορειοδυτικά της πόλης των Ιωαννίνων και ο πληθυσμός της περιοχής ανέρχεται σε 17.293 κατοίκους.

Πολιτιστική Πύλη Δήμου Ζίτσας
Ηλεκτρονική Βιβλιοθήκη Υγείας Δήμου Ζίτσας
Δια Βίου Μάθησης Δήμου Ζίτσας Υπουργείο Εσωτερικών ΣΥΖΕΥΞΙΣ Περιφέρεια Ηπείρου ΚΕΠ Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων Καθαριότητα