Τελευταιες ανακοινωσεις του δημου μας

Ενημερωθείτε

Στο τμήμα αυτό μπορείτε να ενημερωθείτε για όλες τις τελευταίες ανακοινώσεις του Δήμου Ζίτσας.

Αποφάσεις

Οι πιο πρόσφατες αποφάσεις του Δήμου Ζίτσας.

Προσκλήσεις

Οι πιο πρόσφατες προσκλήσεις του Δήμου Ζίτσας.

Ανακοινώσεις

Οι πιο πρόσφατες ανακοινώσεις του Δήμου Ζίτσας.

Έργα

Τα πιο πρόσφατα έργα του Δήμου Ζίτσας.

Σύσταση επιτροπής Προσωρινής Παραλαβής του έργου: «Αξιοποίηση νέας εφεδρικής υδρογεώτρησης (Γ4) Δ.Κ. Ελεούσας» αναδόχου «Βλάχας Γ. & ΣΙΑ Ο.Ε.»

Αρ. Απόφασης
244/2015

Το Δημοτικό Συμβούλιο συγκροτεί την επιτροπή προσωρινής παραλαβής του έργου: «Αξιοποίηση νέας εφεδρικής υδρογεώτρησης (Γ4) Δ.Κ. Ελεούσας», αναδόχου «Βλάχας Γ. & ΣΙΑ Ο.Ε.».  ορίζοντας:

α) Τακτικά μέλη

1. Ράρρα Φώτιο, Δημοτικό Σύμβουλο.

2. Κυριακίδου-Νεραντζά Σοφία, υπάλληλο του Δήμου, του κλάδου ΠΕ Αγρ. & Τοπογράφων Μηχανικών, ως Πρόεδρο της Επιτροπής.

3. Καλογιάννη Αικατερίνη, υπάλληλο του Δήμου, του κλάδου Τ.Ε. Μηχανικών Έργων Υποδομής.     

β) Αναπληρωματικά μέλη

1. Λιάκο Παναγιώτη, Δημοτικό Σύμβουλο.

2. Λύτη Μαρία-Έλενα, υπάλληλο του Δήμου του κλάδου ΤΕ Μηχανικών Έργων Υποδομής.

3. Στάθη Σταύρο, υπάλληλο του Δήμου του κλάδου ΠΕ Ηλεκτρολόγων Μηχανικών.

Αναρτήθηκε στις 09 Οκτώβριος 2015

Πληροφορίες

Ο Δήμος Ζίτσας βρίσκεται 7 χιλιόμετρα βορειοδυτικά της πόλης των Ιωαννίνων και ο πληθυσμός της περιοχής ανέρχεται σε 17.293 κατοίκους.

Πολιτιστική Πύλη Δήμου Ζίτσας
Ηλεκτρονική Βιβλιοθήκη Υγείας Δήμου Ζίτσας
Δια Βίου Μάθησης Δήμου Ζίτσας Υπουργείο Εσωτερικών ΣΥΖΕΥΞΙΣ Περιφέρεια Ηπείρου ΚΕΠ Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων Καθαριότητα